Budowanie samoświadomości

Budowanie samoświadomości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Budowanie samoświadomości. We współczesnym, stresującym, nowoczesnym życiu łatwo jest biernie reagować na środowisko i niszczyć w zarodku możliwości nawiązania kontaktu. Zaś posiadanie inteligencji emocjonalnej i umiejętność regulowania naszych emocji powinny być najbardziej cenionymi umiejętnościami. Samoświadomość jest podstawą tej inteligencji.

Budowanie samoświadomościBudowanie samoświadomości

Samoświadomość to umiejętność monitorowania świata wewnętrznego i zewnętrznego. Nasze myśli i uczucia pojawiają się jako sygnały, jako informacja. Poprzez rozwój świadomości możemy nie dać się porwać tym sygnałom. Możemy też poprzez rozumowanie obiektywnie i rozważnie reagować. Samoświadomość pozwala nam zrozumieć siebie, swoje wewnętrzne doświadczenia i ich wpływ na doświadczenia innych /zewnętrzne/. To po prostu zauważenie, że myśli które przychodzą do głowy, nie zawsze są nasze i kierują nasze życie w nieodpowiednią stronę. Zaś świadomie możemy podejmować każdorazowy wybór zgodny ze swoim wnętrzem, a nie pod wpływem emocji i myśli.

Podczas nauki samoświadomości, bo wszystkiego w życiu się uczymy, a raczej przypominamy, istotne jest, aby robić to z perspektywy zdystansowanej do siebie. Niejako z odgórnego spojrzenia, z naciskiem na koncentrację wokół przyczyn leżących u podłoża emocjonalnego doświadczenia. Nie na tym, co było emocjonalnie przeżyte. To ta otwarta i obiektywna obserwacja uczuć, zmysłów, pragnień i działań może pomóc nam w rozwoju. Nie ma potrzeby powtórnego przeżywania negatywnych emocji, jak to wielu coachów zaleca, ale zauważanie ich i wyciąganie z nich wniosków zwiększa naszą samoświadomość.

Rozwijanie samoświadomości wymaga przetwarzania poznawczego na wyższym poziomie. Wymaga perspektywy gromadzenia informacji. Nie dzieje się samoczynnie i automatycznie. To przetwarzanie tych informacji powoduje wzrost zdolności adaptacyjnych i elastyczności. Zaś zwiększona w ten sposób samoświadomość buduje odporność, a z czasem powrót do zdrowia. Samoświadomość poprawia również naszą zdolność do empatii, gdyż uświadamiamy sobie połączenie ze wszystkim i zależność np. od stanu przyrody.

Gdy zaś wzrasta współczucie i empatia, wzrasta również nasze wyższe ja. A mając intencje i cel /cele/, samoświadomy może znacząco wpłynąć na otaczający go świat – zmienić go po swojemu. Osoby świadome siebie mają tendencję do przejawiania pewności siebie, poczucia własnej wartości i wysokiego wskaźnika sukcesu, stąd też ich osiągnięcia. Zatem jest nad czym pracować, ale samo nie przylezie.

PS. Wolność to zdefiniowanie siebie po to, aby nasz świat był lepszy i piękniejszy. – August Witti

______________________
#BudowanieSamoswiadomosci