Najtrudniej poznać samego siebie

Carl Jung o świadomości

Carl Jung o świadomości

w kwantowo/oświecenie/prawdziwie

Carl Jung o świadomości. Nie wszyscy wiedzą, ale wielu z tych których traktujemy jako ojców założycieli współczesnej nauki było mistykami. Astrologia była i jest starożytną sztuką i nauką zarazem sprzed tysięcy lat. Zawiera w sobie wiedzę, ale też mistyczne przesłania, a zmianę będzie stanowić Era Wodnika. Pomimo sceptycyzmu, astrologia ma nadal wiele do zaoferowania.

Carl Jung o świadomościCarl Jung o świadomości

Jak wiemy z historii starożytnego Egiptu, wydarzenia te są symptomami zmian psychicznych, które zawsze pojawiają się pod koniec jednego platońskiego miesiąca i na początku drugiego. Wydaje się, że są to zmiany w konstelacji psychicznej dominacji archetypów lub bogów, jak je nazywano, które powodują lub towarzyszą długotrwałym przemianom zbiorowej psychiki”.

Ta transformacja rozpoczęła się w tradycji historycznej i pozostawiła po sobie ślady. Najpierw w przejściu z epoki Torusa do epoki Barana, a następnie z Barana do Ryb. Ten początek zbiega się ze wzrostem chrześcijaństwa. Zbliżamy się teraz do wielkiej zmiany, której można się spodziewać, gdy wiosna wejdzie do Wodnika.” – Calr Jung

G. Stanley Hall wyjaśnia powyższy cytat Junga:

Jung mówi nam, że rok platoński stanowi problem w czasie i że to, co nazywamy ruchem procesowym równonocy. To powoduje, że równonoc wiosenna zmienia się co około 2100 lat. Zmiany te odpowiadają miesiącom wielkiego roku platońskiego, na który składa się ponad 25 000 lat. Mówi nam zatem, że te zmiany zachodzące w naturze, w kosmosie i w przestrzeni.”

Są one spowodowane pewnymi stopniowymi przemianami archetypów i że te archetypy oznaczają, że w naturze ten zegar jest aktywny i że ten zegar ciągle się porusza. Mijając od jednego cyklicznego podziału do drugiego, niewątpliwie mógł zebrać potężny zbiór informacji. Informacji aby udowodnić, że w każdym z tych żywotnych okresów, w okresach, w których zmienia się ogólna dominacja świata, był ślad, …”

Dalej Hall wyjaśnia:

Życie jednostki ma związek z życiem kolektywu. Ro zjawisko latających spodków powinno powstać, gdy równonoc wiosenna zbliża się do punktu Wodnika. W konsekwencji implikuje to, podobnie jak Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. Także wiele ludów azjatyckich, główny ruch świadomości świata, presja świata. Ruch ten jest od znaku wodnego do znaku powietrznego …”

„A zatem tajemnica atmosfery, tajemnica powietrza i to, co jest ukryte w powietrzu, musi stać się coraz bardziej dominujące psychicznie przez okres ponad 2000 lat.”

Carl Jung o świadomości – Podsumowanie:

Widać jak na dłoni, że wiele rytmów fizjologicznych i globalnych zachowań zbiorowych jest nie tylko zsynchronizowanych z aktywnością słoneczną i geomagnetyczną. Bo zakłócenia w tych dziedzinach mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i zachowanie ludzi. Na poziomie biologicznym, całe życie na Ziemi jest w jakiś sposób powiązane z cyklem słonecznym, księżycowym i ewentualnie innymi cyklami. To sporo. Teraz trzeba to połączyć.

Istnieje także wiele dowodów, że ludzka świadomość, która odgrywa tak dużą rolę w fizyce kwantowej i innych dziedzinach niematerialnej nauki. Jest też bezpośrednio związane z tym co się wokół nas wydarza. „Nie było możliwe sformułowanie praw mechaniki kwantowej w całkowicie spójny sposób bez odniesienia do świadomości.” – Max Planck

Ponadto aktywność Słońca jest skorelowana /współzależna/ z ważnymi wydarzeniami w całej historii ludzkości. A teraz mamy czas aktywności i wzrostu wibracji. Człowiek się zmienia i czas to dostrzec, a nie w kółko zaprzeczać. Człowiek się zmienia w sposób widoczny, ci co przejdą zmianę pozostaną, a ci co nie, to nie.

PS. Najbardziej przerażającą rzeczą jest całkowita akceptacja samego siebie. – Calr Jung

________
#CalrJung

najnowsze z kwantowo

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Moc pragnienia

Moc pragnienia

Moc pragnienia. Jak to jest, że pragnienia się spełniają, im większe, poparte
Świadomość finansowa

Świadomość finansowa

Świadomość finansowa, jak i wszystko, jawi się w naszej głowie. Wielu ludzi
Translate »
idź do góry