Najtrudniej poznać samego siebie

Category archive

anarchistycznie

Anarchistycznie, czyli ideowo, postulujące zlikwidowanie państwa. Uznające nieograniczoną wolność jednostki za wartość nadrzędną. Anarchizm to doktryna polityczna i ruch społeczny, które cechują się niechęcią wobec władzy oraz odrzuceniem własności prywatnej i wszelkich przymusowych form hierarchii. Anarchizm wzywa do zniesienia państwa, które uważa za niepotrzebne i szkodliwe. Pojawiły się pewne kontrowersje co do definicji anarchizmu, a tym samym jego historii. Jedna grupa uczonych uważa anarchizm za ściśle powiązany z walką klas. Inni uznają, że ta perspektywa jest zbyt wąska. Podczas gdy pierwsza grupa bada anarchizm jako zjawisko, które miało miejsce w XIX wieku, druga szuka jego korzeni w historii starożytnej. Etymologiczne pochodzenie słowa anarchizm wzięło się od greckiego wyrazu anarchos (gr. ἄναρχος). Składa się ono z przedrostka an-oznaczającego "nie" lub "bez" oraz -archos oznaczającego "władca" lub "rządzący". Także anarchos możemy tłumaczyć jako "bez władcy" czy "stan bez władzy". Anarchizm pojawia się w już od 1539 jako anarchy i anarchisme od 1642. Oba podkreślały poczucie nieporządku. Różne frakcje rewolucji francuskiej określiły swoich przeciwników mianem anarchistów, chociaż niewielu tak nazywanych podzielało poglądy z późniejszymi anarchistami. Pierwszym filozofem politycznym, który nazwał siebie anarchistą był Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865). Oznacza to formalne narodziny anarchizmu jako ideologii w połowie XIX wieku. Od lat 90. XIX wieku i od początku we Francji libertarianizm był często używany jako synonim anarchizmu, a jego stosowanie jako synonimu jest nadal powszechne. Z drugiej strony, niektórzy używają libertarianizmu jedynie w odniesieniu do indywidualistycznej filozofii wolnorynkowej, odnosząc się do anarchizmu wolnorynkowego jako anarchizmu. Chociaż termin libertarianizm był w dużej mierze synonimem anarchizmu, jego znaczenie osłabło wraz z szerszym przyjęciem przez odmienne ideologicznie grupy. W języku angielskich niektórzy anarchiści używają określenia libertariański socjalizm, aby uniknąć negatywnych konotacji anarchizmu i podkreślić jego związki z socjalizmem. W języku polskim słowo libertarianizm funkcjonuje jako określenie na ideologię libertarianizmu, natomiast zwrot libertarian socialism tłumaczy się jako socjalizm wolnościowy.

Strajk włoski
anarchistycznie

Strajk włoski

Strajk włoski to sytuacja, w której pracownik zaczyna podchodzić do swojej pracy od strony czysto formalnej. Pracuje wg zasad bez jakiejkolwiek próby … czytaj dalej

Czy demokracja upada?
anarchistycznie

Czy demokracja upada?

Czy demokracja upada? Dla każdego społeczeństwa i jego rynków kapitałowych praworządność i demokracja mają kluczowe znaczenie. Wolny rynek zrównoważony przez demokratycznie wybrany, … czytaj dalej

Translate »
idź do góry