Najtrudniej poznać samego siebie

Category archive

tradycyjnie - page 2

Tradycyjnie, czyli zgodnie z tradycją, przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje. Są to poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne. To co uznane przez daną zbiorowość za społecznie ważne dla jej współczesności i przyszłości. W ramach dziedziczenia jakiejś tradycji kolejne pokolenia mogą wprowadzać zmiany wynikające z aktualnych realiów. Ale także możliwości, własnych pomysłów oraz upodobań. Na całym świecie większość tradycji jest wiernie reprodukowana, darzona szacunkiem oraz dbałością o szczegóły. Wyraz tradycja /tradycyjnie/ może występować w języku potocznym, jak również w konkretnych dziedzinach. Te działania to antropologia, kulturoznawstwo, socjologia czy religioznawstwo jako termin fachowy. W języku powszechnie używanym znaczenie wyrazu tradycja oznacza obyczaje, zachowania, poglądy. A także normy przejmowane od poprzednich pokoleń. Wyróżnić można trzy znaczenia tradycji. Czynnościowe /inaczej transmisję danych/, przekaz ustny, przedmiotowe, jako dziedzictwo. Czyli coś co jest dziedziczone, podmiotowe, które określa stosunek danej grupy do przeszłości oraz zobowiązuje ją do negacji lub afirmacji tradycji. Tradycja jako dziedzictwo w postaci spuścizny lub spadku oznacza dobra kultury przekazywane z przeszłości. Terminami najczęściej używanym w etnologii i antropologii kulturowej jest tradycja kulturowa, chłopska kultura tradycyjna, tradycyjne społeczeństwo, tradycyjna rodzina, tradycyjne obrzędy oraz tradycyjne narzędzia rolnicze. Tradycja ma to do siebie, że jest zmienna. Powodem takiego procesu może być współczesna tendencja do zmian treści, formy, funkcji i życia kultury ludowej i tradycyjnej. Tradycje, wywodzące się z kultury ludowej z XIX wieku i I połowy XX wieku kolidują z nowymi, unowocześnionymi tradycjami, wykreowanymi w ramach rozwoju społeczeństwa. W efekcie tradycje przeobrażają się w mało atrakcyjne i nieaktualne w XXI wieku. Jedynym ratunkiem okazuje się konieczność zmiany ich treści i funkcjonowania. W przeciwnym razie, może to skutkować utratą pozycji i wpływów na kulturę ludową i życia społecznego. Nawet zupełnym zanikiem tradycyjnych tradycji. Zewnętrzne determinanty powodują zmiany determinantów wewnętrznych i razem zmieniają determinanty funkcjonalne.

Miłe walę tyłki
polsko/tradycyjnie

Miłe walę tyłki

Miłe walę tyłki. Walentynki /z angielska Valentine’s Day/ to coroczne „święto zakochanych” przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego pamięć … czytaj dalej

Dziady vs Halloween
polsko/tradycyjnie

Dziady vs Halloween

Dziady vs Halloween. To obrzęd zaduszny, „obcowanie żywych z umarłymi”, nawiązywanie relacji z duszami przodków (naszych dziadów), w celu uzyskania przychylności zmarłych … czytaj dalej

No i wunderbar
europejsko/tradycyjnie

No i wunderbar

No i wunderbar. W Augsburgu w Bawarii /Niemcy/, władze miejskie, chcą zakwaterować uchodźców w dawnym obozie pracy przymusowej Dachau /Arbeitslager/. Twierdzą, że … czytaj dalej

8 marca
polsko/tradycyjnie

8 marca

8 marca to tak zwany „Dzień Kobiet” to święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione … czytaj dalej

Translate »
idź do góry