Ciąg Fibonacciego w naturze

Ciąg Fibonacciego w naturze

w świadomie/filozoficznie/kwantowo

Ciąg Fibonacciego w naturze. W 1202 r. włoski matematyk Leonardo Pisano /Fibonacci/ postawił sobie pytanie. “Ile par królików można wyprodukować z jednej pary królików w ciągu jednego roku?” Ten eksperyment myślowy wskazuje, że samice królików zawsze rodzą pary, a każda para składa się z jednego samca i jednej samicy. W konsekwencji powstał ciąg liczb o następującej kolejności: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 aż do nieskończoności. Każda liczba jest sumą dwóch poprzednich. Stosunek między liczbami (1.618034) jest często nazywany złotym współczynnikiem lub złotą liczbą.

Ciąg Fibonacciego w naturze

Ciąg Fibonacciego – Obserwacja:

Nie było by to wielkie odkrycie, gdyby nie fakt, że ta sekwencja często pojawia się w świecie przyrody. Liczby Fibonacciego pojawiają się w naturze wystarczająco często, aby udowodnić, że odzwierciedlają niektóre naturalnie występujące wzorce. I tak wzorzec ciągu Fibonacciego odwzorowują głowice nasienne, szyszki, owoce i warzywa. Układ nasion w środku słonecznika wygląda jak spiralne wzory zakrzywione w lewo i prawo. Jeśli policzysz te spirale, suma będzie liczbą Fibonacciego. Spiralne wzory widzimy w szyszkach, ananasach i kalafiorach, które również odzwierciedlają sekwencję ciągu Fibonacciego.

Ciąg Fibonacciego – Rozważania:
­

Kwiaty i gałęzie w punktach wzrostu. Jeden pień tworzy gałąź i mamy dwa punkty wzrostu. Kolejny wzrost gałęzi na pniu i mamy trzy punkty wzrostu. Pień i pierwsza gałąź tworzą dwa kolejne punkty wzrostu, co daje w sumie pięć. Jeśli policzysz liczbę płatków na kwiatku, znajdziesz sumę będącą jedną z liczb w sekwencji Fibonacciego. A w kalafiorze Romanesco spirala skrętu podąża za sekwencją Fibonacciego wzorcowo.

Kolonia pszczół składa się z królowej, kilka trutni i wiele robotnic. Samice pszczół /królowe i robotnice/ mają dwoje rodziców, trutnia i królową. Z drugiej strony trutnie wykluwają się z jaj niezapłodnionych, mając tylko jednego rodzica. Zatem drzewo genealogiczne trutnia to ciąg Fibonacciego, gdyż ma jednego rodzica, dwóch dziadków, trzech pradziadków i tak dalej.

Ciąg Fibonacciego – Podsumowanie:

Kolejnym odwzorowaniem liczb Fibonacciego jest ciało ludzkie. Części ciała są w sekwencjach cyfr 1, 2, 3 i 5. Jeden nos, dwoje oczu , trzy segmenty do każdej kończyny i pięć palców na każdej dłoni. Także proporcje i wymiary ludzkiego ciała można również podzielić pod względem złotego podziału. Cząsteczki DNA podążają za tą sekwencją. Szyszynka jest jej odzwierciedleniem. Dlaczego tak wiele naturalnych wzorów odzwierciedla sekwencję Fibonacciego? To całkiem sensowne pytanie, nadal czeka na swoją odpowiedź.

PS. Proporcja to cecha piękna. – August Witti