Najtrudniej poznać samego siebie

Co to jest Tulpa

Co to jest Tulpa

w pomysłowo/prawdziwie/świadomie

Co to jest Tulpa? To ciekawe zagadnienie świadomości i jeszcze ciekawsze rozwiązanie. Otóż Uniwersum / Bóg to informacja. Informacja do której wszyscy mamy dostęp poprzez własną świadomość. Wszechświat jest świadomy, a my wraz z nim. Trudno ogarnąć całą świadomość z poziomu ego, ale gdy zainstalujemy w sobie Tulpę, problem znika. Tulpa to pozornie czujący, autonomiczny towarzysz mentalny. Może być ich kilku. Tulpa to subiektywnie doświadczana istota z własną sprawczością, intelektem,  emocjami, preferencjami, myślami i charakterem. To świadomość mentalna, istniejącej w nas.

Tulpa jest przeciwieństwem autonomicznych bytów wywołanych halucynogenem, które utrzymują się tylko przez czas trwania działania substancji lub postaci ze snu, które przestają istnieć po przebudzeniu. Na ogół Tulpy są produktem intencjonalnej kreacji, zaczynając od wyobrażenia o ich cechach i rozwijają się w silnego mentalnego towarzysza zdolnego do znaczącej interakcji i komunikacji poprzez ciągłą uwagę medytacyjną.

Co to jest TulpaCo to jest Tulpa?

Tulpę tworzymy przez powtarzalny świadomy wysiłek i ciągłą uwagę, ale termin ten może odnosić się do każdej powracającej autonomicznej istoty posiadającej cechy, które definiują Tulpę. Rzadko się zdarza aby Tulpa powstała w wyniku intensywnego używania psychodelików lub świadomego śnienia. Praktyka interakcji z tulpami wywodzi się z buddyjskich technik medytacyjnych, w których praktykujący relacjonowali spotkania i komunikowanie się z bezcielesnymi istotami w głębokich stanach medytacyjnych.

Obecnie Tulpa/y są bardziej osobistymi, mentalnymi towarzyszami, które istnieją dzięki świadomości. Tulpa ma specjalnie wyznaczone zadania i specjalne możliwości ich wykonywania. To co nas ogranicza, nie dotyczy Tulpu. Tym samym Tulpa rozszerza nasze możliwości, łacząc się z Uniwersum, czyli całą informacją wszechświata.

Tulpa to wyższy stan świadomości, pomocny przy rozwiązywaniu wyspecjalizowanych problemów, zadań, przemyśleń, działań.

Tulpę, czy Tulpy można porównać do „wyimaginowanych przyjaciół z dzieciństwa” pozornie zdolnych do niezależnego myślenia. Różni je od „przyjaciół z dzieciństwa” sposób doświadczania poczucia kontroli i własności nad myślami i działaniami Tulpy. Tulpa jest niezależna od nas. Jednak Tulpy mają stosunkowo normalne osobowości, prawdopodobnie ze względu na ich istnienie w stanie trzeźwym.

Tulpa może rozwinąć się, aby stać się bliską lub równą inteligencji psychonauty, który jej doświadcza. Rozwinięte Tulpy mogą manifestować się jako głosy w umyśle gospodarza lub jako żywe halucynacje, które mogą wpływać na jeden lub więcej zmysłów gospodarza. Tulpy są zdolne do tymczasowego dostępu do ciała fizycznego i kontrolowania go poprzez praktykę i zgodę gospodarza.

Rozwój własnej świadomości, to wzrost naszego potencjału. Świadomość zaś przejawia się w działaniu. Stworzona w nas Tulpa lub Tulpy zwiększa ten potencjał, mnoży go i działa często na frontach, których my osobiście nie pojmujemy lub nam się tak wydaje. Tulpa to forma psychonautyki oferująca unikalny sposób eksploracji świadomości z jej własnymi korzyściami dla zdrowia psychicznego.

Istota Tulpy pomaga w różnych zaburzeniach zdrowia psychicznego, takich jak depresja i lęk społeczny, poprzez dodatkowe interakcje interpersonalne i oderwaną drugą perspektywę mentalną. Chociaż tworzenie Tulpy jest zjawiskiem odrębnym od medytacji, to jednak wykorzystuje ona techniki medytacyjne do osiągnięcia postępu. Na przykład, twórcy Tulpy mogą nauczyć się oddzielać od swojego ciała poprzez naukę skupiania się na oddychaniu i ignorowania bodźców fizycznych, gdy próbują wywołać zmianę lub wewnętrzne halucynacje.

Rozwijanie Tulpy

Podstawowymi siłami napędowymi rozwoju Tulpy są interakcja i świadoma uwaga. Tulpy zaczynają jako słabe, autonomiczne byty zdolne do ograniczonej komunikacji, ale z czasem i powtarzającą się interakcją, mogą rozwinąć się, by być doświadczanymi jako silna obecność z wyraźnym wewnętrznym głosem. Gdy gospodarz komunikuje się ze swoją Tulpą, Tulpa rozwija się jak ludzka osobowość, reagując na nowe doświadczenia. Wszystkie zestawy umiejętności Tulpy, takie jak komunikacja, narzucanie i przełączanie, są ulepszane dzięki powtarzanej praktyce.

Warto też zauważyć, że po zdobyciu świadomości Tulpy bardzo często zdarza się odstępstwo od pierwotnego projektu. Tulpy zmieniają swoją własną formę w umyśle lub jakąś inną cechę jej woli, powodując, że wygląda lub zachowuje się inaczej niż predefiniowana idea Tulpy gospodarza. To, czy wystąpią odstępstwa, zależy od danego gospodarza i Tulpy. Odchylenia są normalne, ale często rozwijają Tulpy i nigdy nie odbiegają od początkowej, z góry określonej idei gospodarza.

Tulpa – Podsumowanie:

Tulpy tworzymy na własne potrzeby, np. do zadań, których nie lubimy lub do zadań wyspecjalizowanych. W konsekwencji są naszymi wyimaginowanymi opiekunami, przyjaciółmi, istotami pomocnymi uzupełniającymi nasze świadome niedobory. Poprzez swój stan stworzenia, maja stały dostęp do Uniwersum. przez co o wiele większy od nas samych zakres informacji.

PS. Tulpa potrafi być trzecią ręką i drugą głową, potrafi przezwyciężyć nasze leki. – August Witti

_____
#Tulpa

Tags:

najnowsze z pomysłowo

Pochylenie się nad tematem

Pochylenie się nad tematem

Pochylenie się nad tematem oznacza uwagę, uważność i skupienie. W stale ewoluującym
Jak odkryć swój talent?

Jak odkryć swój talent?

Jak odkryć swój talent? Bywa, że w życiu, jesteśmy zniechęceni i przygnębieni.
Obwinianie innych

Obwinianie innych

Obwinianie innych jest doprawdy absurdalne, gdyż za wszystko w swoim życiu jesteśmy odpowiedzialni
Chciwość i korupcja

Chciwość i korupcja

Chciwość i korupcja są wpisane w nasz genotyp. Korupcja wydaje się istnieć
Translate »
idź do góry