Co to jest wiara?

Co to jest wiara?

w filozoficznie

Co to jest wiara? Przekonanie to coś, w co wierzysz lub akceptujesz jako prawdziwe. Możesz wierzyć w coś na podstawie faktu, opinii lub założenia. Kiedy w coś wierzysz, możesz nie mieć natychmiastowej osobistej wiedzy, ale jesteś zadowolony, że coś jest takie, jakie jest. Twój system wierzeń niekoniecznie jest poprawny lub dokładny. Co ciekawe, nie tylko kierujesz się swoimi przekonaniami, ale także nieświadomie szukasz dowodów lub innych doświadczeń, które potwierdzą i wzmocnią twoje przekonania, ponieważ nie chcesz się mylić. Twoje przekonania są często twoim postrzeganiem tego, jak się rzeczy mają i co uważasz za prawdę. Ale to nie znaczy, że twoje przekonanie jest rzeczywiście prawdziwe.

Co to jest wiara?Co to jest wiara? – Obserwacja:

Przekonania to myśli w spoczynku. Gdy wierzysz, że coś jest prawdą, nie kwestionujesz słuszności tego przekonania. Od urodzenia kształtujesz je. Te przekonania są oparte na twoim środowisku. Tym co ci kiedykolwiek powiedziano, co usłyszałeś, jak również to, co zaobserwowałeś i czego doświadczyłeś. Twoje przekonania to także wnioski, które wyciągasz z tych doświadczonych. Tworzysz przekonania na temat siebie, innych i otaczającego Cię świata. Ludzie trzymają się swoich przekonań, nawet jeśli są one ograniczające lub uciekają w obliczu przeciwnych dowodów. Dlatego tak trudno jest logicznie rozumować z tymi, którzy mają silne przekonania oparte na złudnym poczuciu wiedzy, a nie na logice opartej na dowodach naukowych.

Co to jest wiara? – Rozważania:

Na pewnym poziomie ludzie mogą wiedzieć, że ich przekonania nie mają sensu i są sprzeczne z wszelkimi dowodami. Ale jak mówią nam najnowsze badania w dziedzinie neuronauki, przekonania, które nie są świadomie i celowo kwestionowane, zawsze wygrywają z logiką i rzeczywistością opartą na dowodach. Tworzysz swoje przekonania zarówno świadomie, jak i nieświadomie i są one dla ciebie drogie, ważne, nadrzędne. Będziesz także starał się stale wzmacniać swoje przekonania. Twoje przekonania spełniają część twoich potrzeb związanych z bezpieczeństwem. Twój mózg musi mieć przekonania, aby czuć się bezpiecznie. Stworzyliśmy cały system przekonań, który ukształtował naszą mapę waszego wewnętrznego i zewnętrznego świata. A bez mapy czujemy się zagubieni. Ta mapa to systemem przekonań, który prowadzi cię w codziennym funkcjonowaniu. Człowieka tworzy wiara. Jak wierzy, tak jest. Nie chcemy zaprzeczać sobie ani udowadniać, że się mylimy i będziemy bronić swojej mapy zarówno swojego wewnętrznego, jak i zewnętrznego świata. Zawsze zdarza się coś, w co naprawdę wierzysz, a wiara w coś sprawia, że ​​to się dzieje /istnieje/.

Co to jest wiara? – Podsumowanie:

System wierzeń jest często pod silnym wpływem opinii i uprzedzeń innych ludzi. Tworzenie naszej mapy było nieświadome i bez namysłu. Co się zatem dzieje, gdy nasza mapa kieruje nas w złym kierunku? Dlatego tak niezwykle jest ważne kwestionowanie i aktualizowanie przekonań, aby sprawdzać nieustannie mapę, czy prowadzi nas w kierunku, w którym chcemy iść. Ponowne zbadanie i reinterpretacja doświadczeń, które stworzyły twój system przekonań, jest niezbędna, jeśli chcesz zmienić swoje przekonania. Nasze mózgi opierają się zmianom. Mózg potrzebuje od 30 do 60 dni, aby przyzwyczaić się do nowej sytuacji. W tym przypadku do nowego przekonania. Zaś wyniki zależą od posiadanych przekonań. Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby zacząć wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu.

PS. Podstawą wiary jest bezgraniczna ufność. A sensem wiedzy dowody. Wiara zaś jest tam, gdzie brak dowodów. – August Witti

______
#Wiara