Co z tym rezonansem

Co z tym rezonansem?

w kwantowo/świadomie

Co z tym rezonansem? Ziemskie pole magnetyczne, jak każde pole magnetyczne, ma zestaw częstotliwości rezonansowych. Działają one w specyficzny sposób na materię i najprawdopodobniej oddziałują wg teorii naukowców na ludzkie zachowanie tzw. wzrost świadomości. Jednym z ciekawszych obszarów badań jest obserwacja działania ziemi jako gigantycznego obwodu elektrycznego, co w dużej mierze zapoczątkował Tesla.

Co z tym rezonansemCo z tym rezonansem?

Zwrócił on uwagę na jonosferę. Jonosfera to obszar ziemskiej atmosfery, który zaczyna się na wysokości około 50-100 km nad powierzchnią ziemi i dochodzi do góry okalając ziemię na kilkaset kilometrów. Sporo. Z powodu promieniowania słonecznego poszczególne elektrony są przemieszczane z neutralnych atomów gazu w tym regionie, tworząc dodatnio naładowane jony. To sprawia, że ​​jonosfera przewodzi i wychwytuje fale elektromagnetyczne.

Pomiędzy Ziemią a jonosferą znajduje się ładunek elektryczny 500 Koulombów. Pomiędzy ziemią a jonosferą występuje pionowy przepływ prądu. Atmosfera ma rezystancję 200 omów i potencjał napięciowy 200 000 woltów. Wokół Ziemi występują w przybliżeniu dwa tysiące burz z piorunami w danym okresie czasu, wytwarzając ok. 50 błysków błyskawicy na sekundę. Stanowi  to znaczną część zmierzonego przepływu w tej przestrzeni elektromagnetycznej.

A teraz na nasze.

Oznacza to, że między powierzchnią Ziemi a jonosferą występuje duża aktywność elektryczna. Niektóre z nich mają postać stojących fal energii elektrycznej. Te stojące fale są znane jako rezonanse Schumanna. Każda błyskawica tworzy fale elektromagnetyczne, które zaczynają krążyć wokół Ziemi w przestrzeni między powierzchnią Ziemi a jonosferą. Niektóre fale – jeśli mają odpowiednią długość fali, łączą się i zwiększają swoją siłę, a tym samym tworzą stojące fale i rezonans Schumanna.

Co z tym rezonansem – Rozważania:

Podstawowa częstotliwość rezonansu elektromagnetycznego w atmosferze wynosi 7,83 Hz. Oznacza to, że nasza atmosfera stale rezonuje z częstotliwością radiową 7,83 Hz i ich odbiciami harmonicznymi: 14,3, 20,8, 27,3 i 33,8 Hz. To nazywamy rezonansem Schumanna. Schumann, współpracujący z HL Königiem, jako pierwszy podjął próbę zmierzenia częstotliwości rezonansowych Ziemi.

Ilość rezonansu zmienia się, gdy jonosfera staje się mniej lub bardziej gęsta. Zależy to od ilości padającego na nią promieniowania słonecznego. Zacieniona jonosfera słabnie. Ale niektórzy naukowcy dostrzegli wpływ rezonansu Schumanna na stan fal mózgowych, bo kiedy te częstotliwości rezonansowe wzrastają, a obecnie wzrastają, ma to wpływ na zachowanie świadomości ludzkiej i nie tylko. Dostrzegamy wzrost tejże, a co za tym idzie wzrost odkrywanej prawdy.

Co z tym rezonansem – Podsumowanie:

Panuje przekonanie, że wzrost częstotliwości rezonansowych wpływa na całą ludzkość. Nawet cały nasz świat i spowoduje globalny wzrost lęku, napięcia i / lub pasji i miłości. Wic w tym, że mamy do czynienia z energiami subtelnymi, które nauka dopiero poznaje.

PS. Może jednak sięgnąć po wiedzę pracywilizacji i uznać je jak aksjomaty w nauce, zamiast za każdym razem udowadniać kolistość koła.

________
#Rezonans