Czas to pieniądz

Czas to pieniądz

w filozoficznie/kwantowo

Czas to pieniądz. Chronologia to nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczeniu wydarzeń, zjawisk na podstawie przyjętego podziału czasu. W fizyce klasycznej czas jest samodzielną wielkością niezależną od innych wielkości biegnącą w takim samym rytmie w całym Wszechświecie. Mechanika relatywistyczna mówi, że czas stanowi czwartą współrzędną czasoprzestrzeni, jego upływ zaś zależy od obserwatora i jest różny dla różnych obserwatorów. W fizyce kwantowej czas to iluzja, czas nie istnieje.

Czas to pieniądz

Czas to pieniądz

Podstawowa jednostka czasu to sekunda. Minuta to 60 sekund, kwadrans, to 15 minut, a zarazem 900 sekund. Godzina to 60 minut, czyli  3600 sekund. Gdyby ktoś nie wiedział, czas, a raczej jego podział to relikt sześćdziesiątkowego systemu liczbowego wywodzącego się z kultury sumeryjskiej. Doba (dzień) ma 24 godziny, czyli 86 400 sekund. Tydzień, to 7 dni, czyli 604 800 sekund.

Miesiąc, to w zależności 28, 29, 30 lub 31 dni, czyli 2 419 200 sekund, ale tylko dla 28 dni. Dla 29 dni, to 2 505 600 sekund. 2 592 000 s dla 30 dni i 2 678 400 s dla 31 dni. Kwartał, to 3 miesiące, czyli 7 776 000 s, dla 90 dni. 7 862 400 s dla 91 dni i 7 948 800 s dla 92 dni. Rok, to 12 miesięcy lub 365 albo 366 dni. W zależności 31 536 000 s albo 31 622 400 s. Dekada to 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku. Wiek to 100 lat. Tysiąclecie (milenium), to 1 000 lat.

Historia podziału czasu, wagi /kg/, pieniędzy jest długa i czasami skomplikowana, zwłaszcza przy dużych liczbach. Ale zarówno czas, jak i waga, a także sławetny już pieniądz, który zabiera nam część osobowości, to fikcja. Zatem jest to najgłupszy napisany przeze mnie felieton, traktujący o rzeczach iście teoretycznych i z goła wymyślonych, nie mających żadnego pokrycia w rzeczywistości kwantowej, która nas otacza. Te dywagacje i przemyślenia jakiekolwiek by nie były, są najgłupsze, jako że czas, waga i pieniądz po prostu nie istnieją.

PS. Za­gad­nienia „brak cza­su” nie roz­wiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.

_____
#Czas