Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest duchowość

Czym jest duchowość

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Czym jest duchowość? Dążenie do duchowości każdego z nas jest nieodłącznym elementem naszej ludzkiej natury. Wiecznie poszukujemy czegoś wewnątrz nas lub na zewnątrz, bo taka jest właśnie nasza natura. Tzw. ścieżka duchowa, jest zaś unikalna dla każdego z nas. Każdy rozumie ją po swojemu, a w związku z tym, że każdy jest istotą ludzką, to ma do tego pełne prawo zagwarantowane prawami człowieka. Czyli duchowość to światopogląd i sposób życia oparty na przekonaniu, że w życiu jest coś więcej niż to, co dostrzegają nasze zmysły.

Czym jest duchowośćZatem czym jest duchowość?

Duchowość obejmuje wiarę w wyższą formę inteligencji lub Świadomości /Bóg/ kierującej wszechświatem, a także w życie po śmierci. Prowadzi do zaspokojenia pragnienia sensu życia, pokoju, tajemnicy i prawdy. Opiera się na praktykach duchowych. Nie trzeba być religijnym, aby mieć życie duchowe. Nie należy też odrzucać myśli mistyków i próbować odkrywać tej wiedzy na nowo. Duchowa podróż jest istotna, indywidualna i do zbadania osobiście wg własnego zrozumienia.

Duchowość to poszukiwanie sensu, celu i kierunku życia. To fundament życia. To ścieżka i sposób życia w szerszym kontekście niż nasze ego i indywidualne życie. Aby czuć się pełni, chcemy otrzymywać i dawać bezwarunkową miłość. To ona daje nam poczucie akceptacji, spełnienia i szczęścia w życiu. Ale i jest powrotem do źródła, do raju i do Boga lub poczucia świętości.

Przykłady duchowych celów:

Buddyzm:  osiągnięcie ustania cierpienia /nirwana/, dostrzeżenie prawdziwej rzeczywistości.
Joga: oczyszczenie umysł w celu wyzwolenia /moksha/, zjednoczenie duszy z duszą uniwersalną. Stanie się Absolutną Świadomością lub prawdziwą Jaźnią.
Vedanta: urzeczywistnienie prawdziwej Jaźni, rozpuszczenie ego.
Sufizm: doświadczenie boskiego objawienia, poddanie się Bogu, służenie Bogu.
Mistycyzm chrześcijański: doświadczenie zjednoczenia z Bogiem, osiągnięcie królestwa niebieskiego, odczucie miłości stwórcy.
Taoizm: życie w harmonii, kultywowanie sprawności ciała, umysłu i ducha, kultywowanie i sublimowanie energii.
Kabała: poznanie praw wszechświata, poznanie stwórcy i siebie i życie zgodnie z tym poznaniem.
Dżinizm: wyzwolenie, zbawienie, oczyszczanie karmiczne, by stać się istotą doskonałą /Siddha/.
Szamanizm: życie w harmonii i połączeniu z Naturą, rozwój wiedzy i moc do pracy z niewidzialnymi siłami, służenie duchowemu dobru.

Wszelkie te tradycje oferują nam techniki osobistej transformacji i metody wyjścia poza naszą powłokę. Każda z praktyk duchowych służy określonemu celowi.

Czym jest duchowość – Duchowe ścieżki:

Ścieżka WIEDZY:
Praktyki: studiowanie, kontemplacja i medytacja. Podobne: jnana joga, wedanta, buddyzm, kabała, samkhja.

Ścieżka POŚWIĘCENIA:
Praktyki: modlitwa, śpiewy, mantry, wiara, rytuały i relacje z nauczycielami. Podobne: bhakti joga, chrześcijaństwo i sufizm.

Ścieżka ROZWAŻANIA:
Praktyki: medytacja, praca z oddechem, asceza i relacja z nauczycielem. Podobne: radża joga, nada joga, buddyzm, samaja tantra, dżinizm, kaszmirski szajiwizm.

Ścieżka POSŁUGI:
Praktyki: modlitwa, wspólnota, etyka i służba. Podobne: karma joga, chrześcijaństwo i podejście niektórych linii buddyjskich.

Ścieżka ENERGII:
Praktyki: medytacja, praca z oddechem, techniki somatyczne, asceza, relacja z nauczycielem, rytuał. Podobne: tantra joga, kundalini joga, hatha joga, krija joga, laja joga, buddyzm wadżrajany, taoizm, szamanizm.

Praktyki rozwijania cech wewnętrznych i etyki są uniwersalne na wszystkich ścieżkach.

PS. Duchowość to poznanie swojego ducha i tyle. – August Witti

Tags:

najnowsze z filozoficznie

Czym jest intencja?

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym
Bóg jest nauką

Bóg jest nauką

Bóg jest nauką. Nauka to odwieczna chęć zrozumienia wszechrzeczy, a wszechrzecz to

Motywacja

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Wzbudzony zostaje zespół procesów
Czy mówisz do siebie?

Czy mówisz do siebie?

Czy mówisz do siebie? Nauka określa nawyk mówienia do siebie na głos
Translate »
idź do góry