Najtrudniej poznać samego siebie

czym jest nasza świadomość

Czym jest nasza świadomość?

w świadomie/filozoficznie/prawdziwie

Czym jest nasza świadomość? Człowiek świadomy dąży do zrozumienia tego, kim jest w istocie, jaki jest jego cel istnienia, ale także jak może się przydać, jak pomagać, doświadczać i tworzyć aby spełnić siebie. Świadomość opiera swą istotę na paradygmacie sumienia. To dzięki temu paradygmatowi, każda żywa istota jest świadoma. To ona używa ciała /pojazdu/ do interakcji z wymiarem fizycznym. Posługuje się również ciałem niefizycznym, ciałem energetycznym. W wielu kulturach różnie nazwano energię niefizyczną – chi, prana, energia witalna, orgon, itp. Ale i Bóg.

czym jest nasza świadomośćObserwacja:

Pozwala nam również doświadczać poza ciałem fizycznym, czyli rozszerza nam to doświadczenie. Te doświadczenia bywają nazywane podróżą astralną, projekcją astralną, podróżą duchową, OBE. Nasza świadomość może oddziaływać w wielu wymiarach, zatem to my w całości jesteśmy wielowymiarowi. Kolejnym paradygmatem świadomości jest jej nieśmiertelność.

Nasze ciało fizyczne ma ograniczone istnienie i definiuje je jako “jedno życie” w konkretnym wymiarze fizycznym. Ale nieśmiertelna świadomość nie przestaje istnieć po śmierci ciała. Żyje nadal w wymiarze niefizycznym, aż do następnego życia fizycznego. Konkluzja jest taka, że jesteśmy istotami wielo egzystencjalnymi.

Gdy zaś zrozumiemy siebie jako istotę wielowymiarową, wielu istnień, możemy wówczas zacząć myśleć o tym, jak się rozwijać, uczyć i wzrastać. Ewolucja naszej świadomości pozwala nam wyjść poza jedno życie, dostrzec złożoność doświadczeń, ale też sięgnąć do poprzedniego życia.

To nieustanne studiowanie siebie i dalsze doświadczanie świata niefizycznego. Rodzą się wówczas pytania o życie i śmierć, o przeznaczenie, karmę i życie duchowe. A te pytania i poszukiwania są świadome i uważne. Paradygmat sumienia obejmuje materię fizyczną, energię fizyczną, energie niefizyczne jako niezbędne elementy do zrozumienia, co dzieje się z nami i wokół nas.

Rozważania:

Świadomość i wola są integralne. Nasza świadomość ewoluowała jako platforma dobrowolnej kontroli ruchu życia. Zaś nasza wola jest jedyną przyczynową jej skutecznością. To nasza wola kieruje naszą uwagą, która z kolei kieruje ruchem życia, zatem widać gołym okiem, że świadomość jest nam nieodzowna, aby być człowiekiem wolnym.

Ostateczną funkcją jest uruchomienie naszej woli. Świadomość ewoluowała jako platforma uwagi zgodnej z wolą, posługuje się tą wolą i powoduje, że stajemy się mało podatni na manipulacje, kłamstwa, ale i przymuszenia, wymuszenia, nakazy i zakazy. To nasza wola, gdy przez nas realizowana, daje nam poczucie wolności.

Podsumowanie:

Nie ma zasadniczo innych korzyść oprócz wolnej woli. Ale to właśnie dzięki woli nasz umysł wie gdzie skierować swoją uwagę. Bez tych wyraźnych korzyści płynących z uruchomionej woli świadomość prawdopodobnie nigdy by nie ewoluowała. Ale dostrzegamy i rozumiemy już czym jest nasza wola i że warto ją mieć.

Zatem sam rozwój świadomości, dla każdego z nas, jest okazją do przywołania własnej woli i dokonywania świadomych wyborów, zgodnych z nami, z naszą wolą. Ta część człowieczeństwa jest mało zrozumiała, bo wydaje się nam, że naszą wolę określamy słowem “chcę”. A to jest zupełnie inne słowo, to słowo “pragnę” świadomie, zgodnie ze swoim wnętrzem, a nie zewnętrznymi myślami.

PS. Musimy uwierzyć w naszą wolną wolę, odkryć ją i zrozumieć. Nie mamy innego wyboru chcąc być świadomym. – August Witti

najnowsze z świadomie

12 cech pasji

12 cech pasji

12 cech pasji. Pasja nie wiedzieć czemu kojarzy się z pracą. Pasja
Translate »
idź do góry