Czym jest nasza świadomość?

Czym jest nasza świadomość?

w filozoficznie

Czym jest nasza świadomość? Człowiek świadomy dąży do zrozumienia tego, kim jest w istocie, jaki jest jego cel istnienia, ale także jak może się przydać, jak pomagać, doświadczać i tworzyć aby spełnić siebie. Świadomość opiera swą istotę na paradygmacie sumienia. To dzięki temu paradygmatowi, każda żywa istota jest świadoma. To ona używa ciała /pojazdu/ do interakcji z wymiarem fizycznym. Posługuje się również ciałem niefizycznym, ciałem energetycznym. W wielu kulturach różnie nazwano energię niefizyczną – chi, prana, energia witalna, orgon, itp. Ale i Bóg.

Czym jest nasza świadomość?Czym jest nasza świadomość?

Pozwala nam również doświadczać poza ciałem fizycznym, czyli rozszerza nam to doświadczenie. Te doświadczenia bywają nazywane podróżą astralną, projekcją astralną, podróżą duchową, OBE. Nasza świadomość może oddziaływać w wielu wymiarach, zatem to my w całości jesteśmy wielowymiarowi. Kolejnym paradygmatem świadomości jest jej nieśmiertelność.

Nasze ciało fizyczne ma ograniczone istnienie i definiuje je jako „jedno życie” w konkretnym wymiarze fizycznym. Ale nieśmiertelna świadomość nie przestaje istnieć po śmierci ciała. Żyje nadal w wymiarze niefizycznym, aż do następnego życia fizycznego. Konkluzja jest taka, że jesteśmy istotami wielo egzystencjalnymi.

Gdy zaś zrozumiemy siebie jako istotę wielowymiarową, wielu istnień, możemy wówczas zacząć myśleć o tym, jak się rozwijać, uczyć i wzrastać. Ewolucja naszej świadomości pozwala nam wyjść poza jedno życie, dostrzec złożoność doświadczeń, ale też sięgnąć do poprzedniego życia.

To nieustanne studiowanie siebie i dalsze doświadczanie świata niefizycznego. Rodzą się wówczas pytania o życie i śmierć, o przeznaczenie, karmę i życie duchowe. A te pytania i poszukiwania są świadome i uważne. Paradygmat sumienia obejmuje materię fizyczną, energię fizyczną, energie niefizyczne jako niezbędne elementy do zrozumienia, co dzieje się z nami i wokół nas.

Rozważania:

Świadomość i wola są integralne. Nasza świadomość ewoluowała jako platforma dobrowolnej kontroli ruchu życia. Zaś nasza wola jest jedyną przyczynową jej skutecznością. To nasza wola kieruje naszą uwagą, która z kolei kieruje ruchem życia, zatem widać gołym okiem, że świadomość jest nam nieodzowna, aby być człowiekiem wolnym.

Ostateczną funkcją jest uruchomienie naszej woli. Świadomość ewoluowała jako platforma uwagi zgodnej z wolą, posługuje się tą wolą i powoduje, że stajemy się mało podatni na manipulacje, kłamstwa, ale i przymuszenia, wymuszenia, nakazy i zakazy. To nasza wola, gdy przez nas realizowana, daje nam poczucie wolności.

Czym jest nasza świadomość? -Podsumowanie:

Nie ma zasadniczo innych korzyść oprócz wolnej woli. Ale to właśnie dzięki woli nasz umysł wie gdzie skierować swoją uwagę. Bez tych wyraźnych korzyści płynących z uruchomionej woli świadomość prawdopodobnie nigdy by nie ewoluowała. Ale dostrzegamy i rozumiemy już czym jest nasza wola i że warto ją mieć.

Zatem sam rozwój świadomości, dla każdego z nas, jest okazją do przywołania własnej woli i dokonywania świadomych wyborów, zgodnych z nami, z naszą wolą. Ta część człowieczeństwa jest mało zrozumiała, bo wydaje się nam, że naszą wolę określamy słowem „chcę”. A to jest zupełnie inne słowo, to słowo „pragnę” świadomie, zgodnie ze swoim wnętrzem, a nie zewnętrznymi myślami.

PS. Musimy uwierzyć w naszą wolną wolę, odkryć ją i zrozumieć. Nie mamy innego wyboru chcąc być świadomym. – August Witti