Czym jest pokój

Czym jest pokój

w kwantowo/prawdziwie/świadomie

Czym jest pokój? Dla niektórych pokój to brak wojny, ale wszystko, co tworzy człowiek, ma za sobą wiarę i ideę. Nasza zbiorowa świadomość obejmuje przekonania, postawy i wrażliwość wszystkich ludzi na ziemi. Tak więc każdy stan, okoliczność czy sytuacja w świecie jest ucieleśnieniem mentalnego odpowiednika ludzkości. Gdy ludzie zaczynają wierzyć w strach, brak, choroby, agresję, biedę i grabieże, a nawet śmierć, to wówczas toczy się na ziemi wojna. Jeśli większość ziemian ma świadomość tej trwającej wojny, wybucha wojna światowa.

Czym jest pokójCzym jest pokój?

Podstawą pokoju jest dostrojenie ziemskiej wibracji i zbiorowej świadomości do miłości. Ważne jest aby świadomie skupiać się na miłości, szczerze kochać siebie i widzieć miłość w innych. Bo ona tam jest. Nasza miłość własna ma kluczowe znaczenie.

To ona generuje dobrobyt, sukces i rozwój duchowy. Gdy podnosimy wibracje miłości, poprzez jej kultywowanie, przyciąga to do nas więcej miłości i dobroci. A reszta naszego świata jest odzwierciedleniem nas samych, zatem ta kultywowana indywidualnie miłość rozlewa się na nasz świat.

Wszechświat oparty na jedności. Nie ma ani rzeczy, ani energii, ani też żadnego doświadczenia oderwanego od całości świadomości. Nie ma izolacji i odosobnienia, nie ma alienacji i oderwania. Istnieje tylko świadomość jedności. To zapis informacyjny, na który my także się składamy.

Trzeba to zrozumieć, przyjąć i kultywować. Tak kultywacja i zrozumienie wiedzie nas do dostatniego życia. Dostrzeż Boga, który jest miłością w sobie i innych. Zobacz go we wszystkich rzeczach. To jest istota rozwoju i nie ma nic ważniejszego niż odkrycie Boga w sobie.

Myśl systemowa jest z zasady negatywna, gdyż koncentruje się na problemach. Nie wierz tym myślom. Postaraj się być zdyscyplinowany i świadomy swojego myślenia. To twoje myśli kreują twój świat i za razem pokój. Gdy ty jesteś spokojny, świat żyje w pokoju. Wszelka negatywność jest skierowana przeciwko życiu, zatem zasila wojnę.

Czym jest pokój? – Podsumowanie:

Gdy skupiamy się na pozytywach, postrzegamy siebie jako człowieka pokoju, pięknego i odnoszącego sukcesy, wówczas uwalniamy swoje lęki i zaczynamy być spokojni. Tym samym dążymy do pokoju. Inne opcje są tylko innymi opcjami i nie prowadzą ani do szczęścia, ani świadomości, ani też miłości i pokoju. Bo miłość jest pokojem.

Czasy są niespokojne, bo za mało z nas wyraża spokój w swoim codziennym życiu. Zbiorowa świadomość, która jest częścią czystej świadomości, zaczyna się od ciebie. Gdyż wszystko jest wibrującą energią, na którą wpływ ma twój pozytywny stan. Jak zatem ćwiczyć pozostawanie w pokoju, spokoju i miłości?

  • okaż swój spokój w relacjach, w mowie i piśmie, w domu i w pracy;
  • porzuć akceptację negatywnego spojrzenia na życie;
  • praktykuj przebaczenie;
  • naucz się pozytywnej mowy;
  • utrzymuj pokojowe relacje z ludźmi dzięki cierpliwości;
  • dbaj o ideę spokoju i pokoju we własnej świadomości;
  • rozwijaj miłość wszelkimi sposobami.

PS. Jesteśmy naszymi myślami, zatem dbajmy o ich higienę. – August Witti

_____
#Pokoj