Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest rozwój osobisty?

Czym jest rozwój osobisty?

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Czym jest rozwój osobisty? Rozwój osobisty trwa całe życie. To sposób, na ocenę samego siebie, swoich umiejętności i cech, celów życiowych by wykorzystać i zmaksymalizować swój potencjał. Potencjał posiada każda osoba, a wraz z nim pewne predyspozycje do konkretnych działań. Rozwój osobisty nie powinien zakończyć się nigdy.

Czym jest rozwój osobisty?

Czym jest rozwój osobisty?

Istnieje ogromna baza pomysłów i wzorów rozwoju osobistego. Tutaj omówię proces samorealizacji Abrahama Maslowa. Zakres rozwoju, jest zależny od zaspokojenia określonych potrzeb, które tworzą hierarchię. Gdy wybrany poziom potrzeby jest zaspokojony, można przejść do realizacji wyższego. W dole hierarchii są potrzeby fizjologiczne, czyli jedzenie, picie, seks, sen, itp.

To podstawowe potrzeby przetrwania. Kolejnymi są: potrzeba bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i ekonomicznej. Dalej to potrzeba miłości i przynależności. Kolejny to potrzeba poczucia własnej wartości. Następny to potrzeba zrozumienia i potrzeba piękna, symetrii i porządku. Ostatni, najwyższy, to właśnie potrzeba samorealizacji.

Każda osoba ma nieograniczone możliwości rozwoju, a każdy musi stać się wszystkim, czym może się stać.

Oto słownie pięć kroków do zarządzania rozwojem osobistym:

1. Opracowanie osobistej wizji

To jasne wyobrażenie, gdzie chcesz być za kilka miesięcy, lat i dlaczego tam akurat. To najistotniejsza częścią rozwoju. Właśnie określenie swego celu.

2. Zaplanowanie rozwoju osobistego

Określiłeś swój cel, teraz możesz i dobrze by było zacząć planować, jak to osiągnąć. Dobrze jest opracować planu działania, bo czyni to co wyimaginowane bardziej realistycznym i jest zrozumiałe dla naszej podświadomości, którą jak wiesz nieustannie musisz uczyć.

3. Doskonalenie

To kolejny, ale już realny krok w samorozwoju, gdyż przechodzimy do realizacji, czyli uczenia się i autentycznego rozwoju. Warto tutaj przyswoić techniki uczenia się, np. technikę transferu wiedzy lub samą logikę w podstawach. Wszelkie metody sprzyjające przyswajaniu wiedzy są wskazane, bo wiedza na wczesnym etapie rozwoju sama na nas nie spływa.

4. Dokumentacja osobistego rozwoju

To sposób rejestrowania własnego rozwoju lub autorozwoju. Możesz zapisywać, możesz nagrywać, możesz dokumentować w dowolny, wybrany przez siebie sposób, ale rób to, aby móc wrócić do sprawdzonych już praktyk i sposobów rozwoju. Człowiekowi przydarza się niepamięć, zwłaszcza gdy ego chce pewne rzeczy przysłonić, aby nie musieć nic.

5. Plan rozwoju osobistego

Aby się skuteczniej uczyć, dobrze jest zastanowić się nad własnym doświadczeniem i wiedzą. Ponadto przygotowany jasny plan rozwoju, ma szansę na bieżąco być przez nas weryfikowany. Co już zrobiłem z zaplanowanych, a czego nie? I czy plan przebiega należycie.

Rozwój osobisty – Podsumowanie:

Jak widać nie jest to nic skomplikowanego i wyalienowanego. Wystarczy jasno określić swój cel lub poszczególne cele, zaplanować i wdrażać. Owszem potrzeba sumienności, solidności i uczciwości wobec siebie, ale kochając siebie i rozumiejąc możemy to dostosować do własnych potrzeb. Wszak nikt nas do tego nie goni, tylko to nasze wyzwanie wobec siebie i to my odpowiadamy przed sobą. Pamiętaj – inwestuj w siebie, bo jak ty wzrastasz, mądrzejesz i szlachetniejesz, wzrasta twój świat i wszystko co w nim.

PS. Dla chcącego, nic trudnego.

______
#Rozwoj

najnowsze z filozoficznie

Cel w życiu

Cel w życiu

Cel w życiu. Posiadanie celu jest jednym z podstawowych czynników szczęścia. Bez
Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna. Z tych samych przyczyn wierzymy i nie wierzymy w Boga.

Jak zostać mistrzem?

Jak zostać mistrzem? Mistrz /czempion/ to osoba, która wykazuje zainteresowanie propagacją, wdrożeniem
Wyższa świadomość

Wyższa świadomość

Czym jest wyższa świadomość? Zastanówmy się i dokonajmy głębszego spojrzenia na tą
Translate »
idź do góry