Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest rozwój świadomości

Czym jest rozwój świadomości

w kwantowo/prawdziwie/topowo

Czym jest rozwój świadomości? Głęboka świadomość to stan istnienia /życia/, który nie jest niczym uwarunkowany. Człowiek świadomy dochodzi do punktu, w którym z nikim i z niczym się nie utożsamia. Osiąga wolność myślenia, a zarazem poznaje swoje ograniczenia, co pozwala mu nad nimi pracować w celu osiągnięcia jeszcze wyższej świadomości.

Czym jest rozwój świadomości

Czym jest rozwój świadomości?

Wyższa świadomość pozwala na obserwację samego siebie obiektywnie. Obserwacja odbywa się z zewnątrz i jest wnikliwym postrzeganiem własnych myśli, reakcji i emocji, a co najważniejsze zachowań. Dzięki tej obserwacji możemy zmieniać zarówno zachowanie, nawyki, jak i wszelkie niepożądane odruchy. Świadomy człowiek traktuje innych jak samego siebie, niezależnie, bez pryzmatu, bezpostaciowo. Zdaje sobie całkowicie sprawę, że bez obserwatora, czyli drugiego człowieka on sam nie istnieje, zatem ze wszystkimi i wszystkim stanowi jedność. To podstawowy klucz oświecenia.

Kolejnym stopniem rozwoju jest neutralność. Przejawia się to brakiem oceniania, ale znika również potrzeba zajęcia strony. Oczywiście istnieje własne zdanie i obserwacyjne stwierdzenie faktu, nie jest ono jednak nacechowane opinią, a tym bardziej w żaden sposób nie niesie negatywnych energii. Świadomy nie walczy o posłuch, nie udowadnia swoich racji, co najwyżej szuka porozumienia. Ale gdy ono nie istnieje – odpuszcza. Wszelkie spotkania z drugim człowiekiem służą wyciąganiu wniosków i obserwacji. Potrzeba poznawania sama przyciąga do nas osoby i doświadczenia, które temu służą. Nic nie dzieje się bez przyczyny. A wszystkimi wydarzeniami kierujemy my sami.

Rozwojem świadomości w dużej mierze kieruje brak strachu przed śmiercią. Śmierć nie jest definitywnym końcem, lecz jedynie końcem pewnego etapu. Pełne utożsamienie się z ciałem fizycznym nie pozwala iść drogą rozwoju, zatem potrzebne jest wyzwolenie z ograniczeń. Szersze spojrzenie, odrealnienie i wyrwanie się z podstawowych schematów pomaga w rozwoju. Również pojmowanie rzeczywistości jako świata energii jest najlepszym co może nam poszerzyć świadomość. A uszanowanie wszystkich bytów i istnień sprawia, że jestestwo staje się pełne i zrozumiałe. Nic nie zwalnia nas z myślenia, odczuwania i wniosków za tym idących, a powoływanie się na tzw. autorytety to niebywała wygoda i bezrozumność.

Rozwój świadomości – Podsumowanie:

Człowiek świadomy /wolny/ nie ulega autorytetom, dogmatom, tradycji, nie poddaje się obcym wpływom. Słucha, poznaje, poszerza wiedzę, ale sam dochodzi do własnego postrzegania świata, korzystając z wybranych przewodników i wiedzy, która leży w sferze jego zainteresowań. Musi natomiast pamiętać o tym, że nieznana jest granica dobra i zła, nie wiadomo dokładnie kiedy kończy się jasność, a zaczyna ciemność. To pozostaje już w samodzielnej ocenie człowieka związanej z wyborem stron, bo i tutaj, jak i wszędzie, takie przeciwne strony istnieją.

Nie można trwać nieustannie w uśpienia, zadowalać się niewiedzą, chełpić tolerancją, a raczej ignorancją. Należy i trzeba podążać ścieżką oświecenia, o ile w ogóle odczuwa się taką potrzebę. Pomocne stają się zarówno obserwacja, w tym także własna, jak i samodzielne myślenie i dociekliwość. A bez przemyśleń, wiedzy i doświadczeń nie można tego osiągnąć.

PS. Odrzuć strach i obawy i zmierzaj do dobrej zabawy.

________
#Światłość

najnowsze z kwantowo

Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi

Przebiegunowanie Ziemi. Pole magnetyczne Ziemi wielokrotnie, przez cały okres istnienia, się zmieniało.
Świadomość jest wyjebana

Świadomość jest wyjebana

Świadomość jest wyjebana w kosmos. Jako, że ostatnio modna jest dosadność, pozwalam

Duchowość w nas

Duchowość w nas. Wszystko co w życiu robimy, wiemy, umiemy opiera się
Translate »
idź do góry