Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest wiara?

Czym jest wiara?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Czym jest wiara? To poważne rozważania, biorąc pod uwagę, że wiara ma tendencje stwarzania. Samo słowo wywodzi się z zaufania do zjawiska bądź osoby, ale także rzeczy lub koncepcji. W kontekście religijnym możemy wiarę zdefiniować jako „wiarę w Boga, doktrynę lub naukę religii”. Ludzie religijni traktują wiarę jako zaufanie oparte na postrzeganym stopniu pewności. Ateiści, którzy są bardziej sceptyczni wobec religii, traktują wiarę jako przekonanie bez dowodów.

Czym jest wiara?Czym jest wiara?

Etapy wiary

 1. Intuicyjno-projektywny:
  To etap zamieszania i dużej wrażliwości kultywowany poprzez historie i rytuały /przedszkole/.
 2. Mityczno-dosłowny:
  To etap, na którym przekazywane informacje są akceptowane w celu dostosowania do norm społecznych /szkoła/.
 3. Syntetyczno-konwencjonalny:
  Na tym etapie nabyta wiara jest konkretyzowana w systemie wierzeń z pominięciem personifikacji i zastąpieniem autorytetu w jednostkach lub grupach reprezentujących czyjeś przekonania /dojrzewanie/.
 4. Indywidualno-refleksyjny:
  To etap, gdzie jednostka krytycznie analizuje przyjętą i zaakceptowaną wiarę z istniejącymi systemami wiary. Na tym etapie następuje rozczarowanie lub wzmocnienie wiary. Oparta na potrzebach, doświadczeniach i paradoksach /młodość/.
 5. Wiara łączna:
  Na tym etapie ludzie uświadamiają sobie granice logiki i wobec paradoksów lub transcendencji życia akceptują „tajemnicę życia” i często powracają do świętych historii i symboli wcześniej nabytego lub na nowo przyjętego systemu wiary. Ten etap nazywa się negocjowanym osiedleniem się w życiu /dorosłość/.
 6. Uniwersalizująca wiara:
  To etap „oświecenia”, w którym wychodzimy ze wszystkich istniejących systemów wiary i żyjemy życiem z uniwersalnymi zasadami współczucia i miłości oraz w służbie innym dla podniesienia, bez zmartwień i wątpliwości /dojrzałość/.

Czym jest wiara? – Obserwacja:

Prawda jest taka, że niewiara nas powstrzymuje, ale brak wiary już nie. Wiara to nie wierzenie /religia/. Co prawda są one ze sobą powiązane i mają bardzo bliskie znaczenie, ale to nie tożsame. Przytoczmy słowa Chrystusa – „Zaprawdę, powiadam wam, gdybyście mieli wiarę nawet tak małą jak ziarnko gorczycy, moglibyście powiedzieć tej górze: przesuń się, a ona by się przesunęła. Nic nie jest niemożliwe.” Te słowa największego ziemskiego awatara są istotą wiary. Zatem wiara to coś, czym możemy realnie zmieniać świat. Wszystko, co w tym momencie musimy zrobić, to dowiedzieć się naprawdę, czym ta wiara jest, a następnie możemy zastosować tę lekcję w naszym życiu.

Zatem słownikowo wiara to opinia lub osąd, o którym jesteśmy w pełni przekonani. Są to pomysły, koncepcje, które zbieramy poprzez zdobywanie informacji i doświadczeń. Z tego tez powodu nasze przekonania mogą się zmieniać z czasem, gdy zdobywamy więcej wiedzy i doświadczenia nasza wiara wzrasta. Można by napisać równanie, że Wiara = 100% przekonanie × Działanie × Zaufanie. Wiara obejmuje nasze przekonania, ale jest czymś większym od nich. Jeśli nasza wiara nie produkuje dobrych uczynków, jest martwa i bezużyteczna. A dopóki nie podejmiemy działania, nasza „wiara” to tylko słowo. Nasza wiara, jeśli jest prawdziwa i żywa, to w naturalny sposób pobudza nas do czynienia dobrych rzeczy. Ale ostatnią częścią tego równania wiary jest zaufanie.

Zaufanie jest oparte na wiedzy lub przeszłych doświadczeniach. Zatem zaufanie jest miarą tego, jak mocno trzymamy się określonego przekonania. Gdy wierzymy prawdzie z wystarczającą ufnością, by podjąć działanie, przejawiamy wiarę. I nie potrzeba wiele tej wiary, aby zobaczyć wielkie, cudowne jej działanie. Jest zasadniczy problem w tym wszystkim. Żyjemy w świecie kłamstwa. A wiara w kłamstwa całkowicie blokuje działanie naszej wiary. Zaś niewiara uniemożliwia nam zobaczenie cudów w naszym życiu. Bezskutecznie modlimy się i błagamy Boga, by dał nam więcej wiary. Ale tak naprawdę naszym problemem jest niewiara, a nie brak wiary.

Czym jest wiara? – Podsumowanie:

Zatem musimy lepiej przekonać się o prawdzie, a nie o błędnych wyobrażeniach i kłamstwach, których obecnie się trzymamy. Im bardziej wystawiamy nasz umysły na prawdę, tym bardziej stajemy się o niej przekonywani. Zatem im więcej czasu spędzamy na badaniu prawdy, tym bardziej nasz umysł staje się przekonany o tej prawdzie. A im bardziej żyjemy w prawdzie, tym pewniej się rozwijamy. Wówczas odkryjemy, że robimy rzeczy inaczej niż dotąd i działamy z większą wiarą. A nasza wiara wzrasta, ponieważ zmieniamy swoje przekonania.

PS. Wiara jest myślą serca, a serce łączy nas z Uniwersum. – August Witti

______
#Wiara

Tags:

najnowsze z prawdziwie

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Cel w życiu

Cel w życiu

Cel w życiu. Posiadanie celu jest jednym z podstawowych czynników szczęścia. Bez
Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna

Rozmowa wewnętrzna. Z tych samych przyczyn wierzymy i nie wierzymy w Boga.
Translate »
idź do góry