Najtrudniej poznać samego siebie

Czym jest wolność

Czym jest wolność?

w filozoficznie/prawdziwie

Wolność to brak przymusu. Stan, w którym można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. Gdy nie musisz nic, ale możesz, jeśli chcesz. Może oznaczać brak osobistego zniewolenia /więzienie, niewolnictwo, praca przymusowa, porwanie/, brak ograniczeń ze strony władz /wolność słowa, zgromadzeń, wwyznania/, a także brak ograniczeń systemowych /praca, szef, bank, szkoła, rodzina, urzędy/, a także zwyczajów społecznych i warunków naturalnych.

Czym jest wolność

Czym jest wolność?

Jednak hasło „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” jest w obecnym świecie zgoła niezrozumiałe. Wolność może być „wolnością od”, ale także i „wolnością do/. Od (negatywna) oznacza brak przymusu, od prześladowań, od strachu, od głodu), do (czy też prawo do – wolność pozytywna) natomiast oznacza rzeczywistą możliwość podejmowania wyborów. Podstawowe wolności to: zgromadzeń, słowa, religijna, gospodarcza. Choć w niektórych warunkach może to być ułudą. Bo jakaż to wolność, np. prawo do własności, skoro nieustanie pobierane są od nas podatki?

Najogólniej rzecz ujmując, to możliwość wyboru, to sytuacja w której człowiek kieruje się wyłącznie swoją własną wolą /wolną wolą/. Wolność może oznaczać brak osobistego zniewolenia. Może oznaczać też brak ograniczeń ze strony władz i innych jednostek, a także zwyczajów społecznych i warunków naturalnych. Podstawowy wymiar wolności to polityczna w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego, np. wyznania i sumienia, przekonań czy uczestnictwa w życiu publicznym. Wolny człowiek nie podlega kontroli ze strony państwa, o ile nie narusza obowiązujących praw, choć prawo może stanowić również zniewolenie.

Czym jest wolność? – Podsumowanie:

Wszelkie nakazy, zakazy, zabronienia stanowią pogwałcenie wolności i przekładają się głównie na niewolę finansową. System, tworząc te prawa, wcale nie dba o nasze społeczne dobro, tylko o stan własnych /systemowych/ finansów. Z drugiej strony powstaje cały ruch społeczny wolnego oprogramowania /free software/ oraz wolnej dokumentacji /free documentation/. Coraz więcej też projektów open source, które są przyszłością technologii i współpracy.

Zasadniczym pytaniem jest – czy czujesz się wolny? I drugie – czy w istocie wolny jesteś? Bo Europa wolna już nie jest.

PS. Wolność to dar, nie każdy stworzony jest do wolności.

________
#Wolnosc

najnowsze z filozoficznie

Czym jest intencja?

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym
Bóg jest nauką

Bóg jest nauką

Bóg jest nauką. Nauka to odwieczna chęć zrozumienia wszechrzeczy, a wszechrzecz to

Motywacja

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Wzbudzony zostaje zespół procesów
Czy mówisz do siebie?

Czy mówisz do siebie?

Czy mówisz do siebie? Nauka określa nawyk mówienia do siebie na głos
Translate »
idź do góry