Czym różni się rozum od ego

Czym różni się rozum od ego

w świadomie/zdrowotnie

Czym różni się rozum od ego? Rozum to zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi, zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. Zaś ego wytwarza się w trakcie życia. Zaspokojenie potrzeb organizmu wymaga działań w świecie rzeczywistym (obiektywnym) poprzez przekształcanie wyobrażeń w spostrzeżenia.

Jest podporządkowane zasadzie rzeczywistości. Działa za pośrednictwem procesu wtórnego, sprawuje kontrolę nad funkcjami poznawczymi i intelektualnymi. Ta część osobowości decyduje o przystąpieniu do działania, które popędy i w jaki sposób zostaną zaspokojone, oraz o tym które życzenia zostaną wyparte.

Czym różni się rozum od egoCzym różni się rozum od ego

Rozum, który związany jest z ciałem, poruszany jest przez wolę, która dostarcza danych, na których podstawie człowiek może podjąć decyzję. Rozum, który ukierunkowuje wolę znajduje się zarazem pod jej wpływem. Zarówno rozum jak i wola mają charakter uniwersalny, zawierający się nawzajem. Rozum nie rozumie, jeśli wola nie poruszy go do działania. Ego zaś koncentruje większość treści świadomości, jednakże znaczna jego część pozostaje nieświadoma. Ego to system obronny, niejednokrotnie zaborczy i okłamujący zmysły. Potrafi wypierać niechcianą rzeczywistość i zapominać niedogodne sytuacje. Ego wybiela się mentalnie i wznosi nas ku egotyzmowi i egoizmowi, odcinając nas od rzeczywistości i prawdy.

Przebudzenie /rozwój świadomości Uniwersum w nas/ oznacza zanik ego, gdyż brak mu racjonalnych pobudek istnienia, skoro wszystko okazuje się być jednością. Ego pojawia się wraz z pojawieniem się myśli, zanika wraz z zaniknięciem myśli. Dlatego przebudzeni określają ego jako iluzję z którą człowiek się utożsamia, którą uważa jako własną osobę. Tożsamość „ja” jest bezpośrednią przyczyną cierpienia. Ego stwarza nasze poczucie rozdzielenia i jako jedyne pozostaje i dalej reinkarnuje. Zatem rozum zależny od ciała może zniknąć, zaś ego pozostaje, gdyż do momentu poczucia rozdzielenia ma podstawy istnienia. W bardzo dużym uproszczeniu ego to autopilot, który stworzony został na potrzeby przetrwania. Zaś rozum to środowisko, które budujemy wiedzą, znajomością i rozsądkiem.

Ego, to niezdrowa wiara we własne znaczenie. Arogancja i ambicja skupiona na sobie. To nasze wewnętrzne dziecko w każdym z na. Niejednokrotnie skrzywdzone, rozdrażnione i samolubne. To potrzeba bycia lepszym, uznawanym, ponad wszelką rozsądną użyteczność. To poczucie wyższości i pewności każdego z nas, które przekracza granice pewności siebie i naszych talentów. Nasze ego utrzymuje kontakt z rzeczywistością, tworzy nierealistyczne oczekiwania i uprawnienia, uzależnia nas od zewnętrznej walidacji.

Jednym z powodów, dla których ego jest naszym wrogiem, jest to, że nieustannie nie pozwala nam na kontakt z rzeczywistością. Ego powstrzymuje nas przed usłyszeniem krytycznych, ale koniecznych informacji zwrotnych. To ego sprawia, że ​​przeceniasz własne możliwości i wartość. A to w konsekwencji oznacza utratę kontaktu z rzeczywistością. Tracimy przez nie możliwości doskonalenia się, łączenia się z innymi i osiągania celów. A w zamian otrzymujemy separację, wyalienowanie i odosobnienie.

Czym różni się rozum od ego – Podsumowanie:

Nasze ego hamuje prawdziwy sukces, uniemożliwiając bezpośrednie i szczere połączenie z otaczającym nas światem. Nie możemy wówczas ulepszyć świata, bo go nie rozumiemy. Prawdopodobnie nie rozumiemy także siebie, bo nie przyjmujemy informacji zwrotnych. Nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy zainteresowani słuchaniem źródeł zewnętrznych. A rozum nas w tym utwierdza, prowadząc nas do antydziałania. Do lenistwa, bezproduktywności, bez odkrywania siebie i własnych mocy. Ale rozum nie jest zależny od ego. Gdy ego zanika, rozum wkracza na wyżyny.

PS. Ego to nie jest nasz przyjaciel, to kłamca oddający nas na pastwę alienacji i odosobnienia. – August Witti

__________
#Rozum #Ego

Tags: