Dziady vs Halloween

w polsko/prawdziwie/tradycyjnie

Dziady to obrzęd zaduszny, “obcowanie żywych z umarłymi”, nawiązywanie relacji z duszami przodków (naszych dziadów), w celu uzyskania przychylności zmarłych przodków, opiekunów domostw, płodności i urodzaju. 

Dziady vs Halloween

halloween1W tym dniu przybywające na “ten świat” dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i pomóc im osiągnąć spokój w zaświatach. Karmiono i pojono dusze (np. miodem, kaszą, jajkami, kutią i wódką) podczas uczt wyprawianych w domach lub na cmentarzach (na grobach). Charakterystyczne było w tym dniu zrzucanie lub ulewanie części potraw i napojów na stół, podłogę lub grób z przeznaczeniem dla dusz zmarłych. Zwyczaj ten przetrwał w pewnych kręgach przy spożyciu alkoholu. Rozpalano również ogniska, które miały oświetlać drogę wędrującym duszom, aby bez błądzenia mogły trafić i spędzić noc wśród bliskich. Pozostałością tego zwyczaju są znicze zapalane na grobach.

Podczas Dziadów obowiązywały liczne zakazy prac i czynności, by nie zakłócić spokój dusz. Zakazywano głośnych zachowań przy stole i nagłego wstawania, sprzątania ze stołu po wieczerzy, wylewania wody po myciu naczyń przez okno, palenia w piecu czy szycia, tkania lub przędzenia. Chrześcijaństwo adaptowało niektóre obrzędy. W przypadku dziadów wprowadzono na ich miejsce święto Wszystkich Zmarłych, jednak do dzisiaj w niektórych regionach wschodniej Polski, na Białorusi, Ukrainie i części Rosji kultywowane jest wynoszenie na groby zmarłych symbolicznego jadła w dwojakach. Dziady kultywuje też większość współczesnych słowiańskich ruchów neopogańskich, pod nazwą Święta Przodków. W Krakowie co roku odbywa się tradycyjne Święto Rękawki, bezpośrednio związane z pradawnym zwyczajem wiosennego święta przodków. Tradycja zatem przetrwała i nadal oddajemy cześć zmarłym, obojętnie czy im się to należy, czy nie.

Jest to święto powagi, wspomnień i szacunku, wszelkie jego zaburzanie, ośmieszanie, niepoważne traktowanie np. Halloween, prowadzi do zachwiania pewnej równowagi i jak wypowiada się współczesny kościół – triumfu szatana. Współcześni patriarchowie kościoła mówią o pladze nawiedzeń związanych z tym świętem, zatem uszanujmy ten dzień należycie i z rozwagą.

PS. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?

________
#Obrzedy