Ewolucja ludzkiej świadomości

Ewolucja ludzkiej świadomości

w świadomie/prawdziwie/zdrowotnie

Ewolucja ludzkiej świadomości – my ludzie, jesteśmy oderwani i podzieleni w naszych myślach, co powoduje zachwianie równowagi całej świadomości. Każdy konflikt wewnątrz nas przekłada się na konflikty zewnętrzne w świecie fizycznym. Mamy zatem klęski żywiołowe, wojny, przemoc, pandemie. I w dalszym ciągu my ludzie nie dostrzegamy tego, że nasze indywidualne konflikty wewnętrzne mają globalny wpływ. Podobnież jak zbiorową medytacją możemy zatrzymać te klęski, tak samo myśląc indywidualne w ten sam ale niewłaściwy sposób, możemy je na siebie ściągnąć.

Ewolucja ludzkiej świadomościEwolucja obserwacja:

Bywa, że o kimś np. intensywnie myślimy i ta osoba nagle się z nami kontaktuje lub spotykamy ją przypadkiem. To jest przykład świadomej synchronizacji, bo przypadków nie ma. A wyjaśnienie tego jest bardzo proste – rezonujesz=zasilasz. Ale nie jest obojętne w jaki sposób o tym myślisz, mówisz, okazujesz. Myślisz – zasilasz, wzmacniasz, kreujesz, nawet to, co złe. Kiedy czujesz szczęście w środku, świat wydaje się być szczęśliwy. Gdy zaś jesteś niespokojny, zdenerwowany, rozdrażniony, świat odzwierciedla to, co w tobie. Nasz świat zewnętrzny, ten dookoła nas, jest adekwatnym odbiciem świata wewnętrznego. Nazywamy to rzeczywistością subiektywną.

Ewolucja rozważania:

Kiedy wewnętrzny proces myślowy oddzielający nas od siebie zanika na wskutek rozwoju świadomości, możemy siebie uleczyć, ale i uleczyć całą ludzką świadomość. Nasz wszechświat jest zorganizowany w doskonałej harmonii i synchronizacji, o ile każda żywa istota na ziemi dostosowana jest do tej zbiorowej świadomości. To, co my ludzie nazywamy cudem, jest po prostu manifestacją naszej świadomości, w połączeniu ze świadomością globalną. Zatem wszystkie te klęski żywiołowe, pandemie, wojny, są dysonansem między naszą ludzką indywidualną świadomością, a świadomością świata.

I własnie teraz, w czasie COVID 19, zrozumienie i uznanie tych zależności, może pomóc nam w tworzeniu nowego zdrowszego świata. Ilekroć ludzie są wewnętrznie przestraszeni i niezrównoważeni, pojawia się brak równowagi zewnętrznej. Wszyscy jesteśmy połączeni energetycznie. Problemy i możliwości rozwiązań, pojawiają się i znikają. A każdy z nas poprzez swoje indywidualne działanie wpływa na świadomość uniwersum.

Ewolucja podsumowanie:

Nie ma wątpliwości, że obecny okres jest bezprecedensowy w historii ludzkości. Całe to zamieszanie wstrząsa nami nieustannie. Dopóki my ludzie nie ewoluujemy, nie podniesiemy swojej świadomości, nie dostosujemy się do uniwersalnej świadomości /Universum/, będziemy nadal narażeni na coraz większe konflikty.

PS. Świat reaguje w sposób niezadowalający, gdy ludzie błądzą. Jedynym sposobem by naprawić świat jest nauka i rozwój. – August Witti

Tags: