Najtrudniej poznać samego siebie

Ewolucja świadomości

Ewolucja świadomości

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Ewolucja świadomości. Ewolucja to proces zmian zachodzących w czasie. Szeroko rozumiane zmiany zaobserwowane są w różnorodnych dziedzinach. Aby ewoluować, najpierw musi być zaangażowana jakaś siła lub zasada. Zauważamy, że świadomość jest zaangażowana w materię i życie, a zatem może systematycznie ewoluować, aby zamanifestować się w uniwersalnym stworzeniu. Umysł jest fazą przejściową, a dalszy ewolucyjny rozwój musi w końcu nadejść. Czy nadchodzi teraz?

Ewolucja świadomościEwolucja świadomości

Widać już wyraźnie, że wszechświat wciąż się rozwija i wytwarza nowe moce wiedzy i działania. Tak jak na Ziemi, dzieje się w całym kosmosie. Oczekujemy zatem, że następna faza ewolucji będzie obejmować nie tylko porzucenie fizyczności i świata przejawów, ale także integrację tych nowych mocy ze światem.

Ewolucja była rozwinięciem nieświadomej materii podświadomości, a w konsekwencji świadomego życia. Największym osiągnięciem ewolucji natury jest w pełni świadomy i myślący człowiek .

Istota wiedzy będzie następnym krokiem nad istotą mentalną. Ale do tego dusza musi wznieść się ponad siebie i poprzez to osiągnąć doskonałą błogość duchowej egzystencji. Gdyby można było to osiągnąć jako kolejny krok ewolucyjny natury, wówczas moglibyśmy wyobrazić sobie doskonałość pełnego duchowego życia nawet w tym ciele, a może i w udoskonalonym ciele. Spełniłyby się nasze ludzkie marzenia o doskonałości, a jednocześnie dążenie do raju na Ziemi.

Wznoszenie się ludzkiej duszy do świadomości Uniwersum jest najwyższym celem i koniecznością. To dla nas ludzi, a zwłaszcza naszych dusz, najważniejsza rzeczywistość. Świadomość usprawiedliwiłaby również istnienie świata materialnego, nadałoby sens życiu, boski cel istnienia i rozwiązałoby zagadkę stworzenia. To istotne kwestie. “Skąd pochodzimy i kim jesteśmy?”, a nawet hamletowskie “Być albo nie być?”. Wiele spraw by się nam, ludziom wyjaśniło, wiele też byśmy zyskali. Bo życie w miłości to życie w raju.

PS. Miłuj, miłuj ze wszech miar, nie dla kogoś, a dla siebie. – August Witti

_________________
#EwolucjaSwiadomosci

najnowsze z prawdziwie

Tłumaczyć trzeba jak dziecku

Tłumaczyć trzeba jak dziecku

Tłumaczyć trzeba jak dziecku. Wszelkie nasze negatywne działania przeciwko komukolwiek lub czemukolwiek
Tracimy oddech

Tracimy oddech

Tracimy oddech. Obecny czas to czas olbrzymich zmian. Zmiany zachodzą w rezonansie
Translate »
idź do góry