Gesara i Nesara

Gesara i Nesara

w europejsko/świadomie

Gesara i Nesara – Zaczęło się lata temu w Stanach Zjednoczonych. Gdy farmerzy zaskarżyli banki amerykańskie o to, że banki świadomie udzielały wysokich kredytów farmerom za zgodą Federalnego Systemu Rezerwy. A w przypadku braku spłaty odbierały własność, przejmowały kredyty hipoteczne i odbierały całe farmy, sprzęt i ziemię uprawną. Farmerzy wówczas złożyli do sądu zbiorowy pozew, znany jako Program Roszczeń Farmerów. Domagali się wypłaty odszkodowań za nieuczciwe praktyki w operacji Systemu Kredytowego Farmerów.

Gesara i NesaraGesara i Nesara – Obserwacja:

Przez całe lata pozew Roszczeń Farmerów był bagatelizowany i odrzucany przez kolejne instancje sadów, nie bez nacisków banków. Niestety niszczono również dokumenty z tym związane. Dopiero w latach 90-tych sprawę skierowano do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Tu sędziowie niemal jednogłośnie orzekli, że roszczenia farmerów nie są bezpodstawne i mają one podstawy prawne. Oszustwa dopuścił się rząd federalny i banki, w związku z tym farmerom należą się ogromne odszkodowania i zwrot majątków. Tak się też stało. Jednak sprawa się nie zakończyła.

Wywołała ona na tyle kontrowersji, że dyskusję przeniesiono na szersze ogólnoswiatowe forum i osiągnięto porozumienie. Porozumienie pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych, właścicielami Banku Rezerwy Federalnej, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym oraz wieloma innymi krajami, w tym Wielką Brytanią i państwami wchodzącymi w skład strefy euro. Tak powstała GESARA i NESARA, skrót od nazw Prawdziwego Globalnego / Narodowego Aktu Reformy i Bezpieczeństwa Ekonomicznego.

Są to ustawy o globalnej i narodowej ochronie oraz reformie gospodarki, które zostały wymyślone i spisane przez wielkie umysły XX i XXI w.  Cel i założenie tego traktatu reform od razu stał się ogólnoświatowy, bo tyczył zresetowania stanu planety Ziemia i wprowadzenia całkowitych zmian w fundamencie zarządzania.

Jednak do tego aby wdrożyć te ustalenia i aby stały się prawem wprowadzono je jako prawa uchwalone przez Kongres USA. W 1999 roku przedstawiciele Roszczeń Farmerów złożyli do Kongresu 75-stronicowy dokument o nazwie „Akt Krajowej Reformy i Bezpieczeństwa Ekonomicznego”, w skrócie NESARA. Nadal jednak sprawa pozostawała „w komisji”. 9 marca 2000 roku późnym wieczorem członkowie Kongresu USA zostali wezwani przez prezydenta. Odeskortowani zostali przez oddział Delta Force i Navy Seals w celu natychmiastowego głosowania nad NESARA. Zaś 10 października 2000 r. generałowie US Army wydali rozkaz wkroczenia szturmem do Białego Domu i zmuszenia Billa Clintona do podpisania dokumentu. Bardzo ciekawe.

Gesara i Nesara – Rozważania:

Wiele państw brało w tych ustaleniach udział i wiele państw całego świata aprobowało wdrożenie NESARA oraz jej globalnego, światowego odpowiednika programu GESARA. Na rok wdrożenia GESARA wyznaczono miesiąc wrzesień 2001 roku. Późniejsze wydarzenie, atak terrorystyczny na World Trade Center przeszkodził wdrożeniu. I tak znów sprawa poszła ad akta. Tym razem już odwołania nie będzie, ponieważ Stany Zjednoczone i nie tylko stoją na skraju przepaści i wojny domowej. A i tak w dalszym ciągu trwa proceder banków. Albo problemy świata zostaną rozwiązane, albo same się rozwiążą inaczej niżbyśmy chcieli.

Co zawierają akta GESARA i NESARA, które wprowadzane są już powoli w życie:

 • Przywrócenie ustawy konstytucyjnej w Stanach Zjednoczonych.
 • Usunięcie urzędników administracji USA i wszystkich członków Kongresu Stanów Zjednoczonych z ich stanowisk z powodu ciągłych działań niezgodnych z konstytucją.
 • Zmuszenie prezydenta USA, wiceprzewodniczącego, członków gabinetu oraz wszystkich członków Kongresu do opuszczenia biura.
 • Zlikwidowanie IRS (urzędu bankowego) i Banku Rezerwy Federalnej.
 • Zawieszenie wszystkich wyborów na całym świecie, na wszystkich suwerennych szczeblach władzy.
 • Zezwolenie na egzekwowanie przepisów przy pomocy sił wojska w celu fizycznego usunięcia lub wyeliminowania wszelkich przeszkód utrudniających wprowadzenia prawa GESARA.
 • Wyeliminowanie wszystkich „stanów nadzwyczajnych” i wprowadzenie spokoju dla wszystkich państw sojuszniczych programu GESARA.
 • Zmuszenie wojska USA do natychmiastowego usunięcia oddziałów ze wszystkich suwerennych narodów.
 • Ustanowienie pokoju na całym świecie, monitorowanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
 • Przeznaczenie ogromnych sum pieniędzy na cele humanitarne na całym świecie.
 • Zerowanie wszystkich sald kart kredytowych, kredytów hipotecznych, bankowych i innych należności w bankach na całym świecie z powodu ich nielegalnej działalności.
 • Przywrócenie prywatności finansowej na całym świecie.
 • Zniesienie podatku dochodowego na całym świecie oraz opodatkowania żywności, leków i rzeczy materialnych z tzw. drugiej ręki.
 • Zwiększenie korzyści finansowych dla emerytów.
 • Umożliwia uwolnienie tysięcy ukrytych patentów i tłumionych, znajdujących się pod kontrolą rządu technologii.

Gesara i Nesara – Podsumowanie:

Bardo ciekawe, bardzo ciekawe. Ta rzeczywistość po koronawirusie zapowiada się ciekawie, a ten rok, a w zasadzie jego schyłek jeszcze ciekawiej. Przyjdzie nam zmierzyć się jeszcze z paroma faktami jak Gesara i np. tym, że tzw. narkotyki pochodzenia roślinnego zostaną ściągnięte z listy substancji zakazanych. Oj, to dopiero będzie wesoło i radośnie.

PS. Obecne zmiany świadomościowe są niewyobrażalne, ale nasz umysł nie widzi, bo nie chce w nie uwierzyć. Wszak to coś nowego. – August Witti

Tags: