Iluzja prawdy

Iluzja prawdy

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Iluzja prawdy to mechanizm, dzięki któremu dochodzimy do przekonania, że ​​coś jest prawdziwe, chociaż tak nie jest. W rzeczywistości ludzie wierzący nie tylko wierzą w to, co wydaje się im prawdziwe. Oni bronią tego również jako prawdziwe. Niestety też zamykają się na wszelkie inne możliwość, np. że jednak może to być fałszywe. Iluzja prawdy, zwana także iluzorycznym efektem prawdy, pojawia się, ponieważ istnieje błąd w przetwarzaniu rzeczywistości. Jako ludzie mamy tendencję do twierdzenia, że ​​znajome rzeczy są prawdziwe.

Iluzja prawdyIluzja prawdy

Kłamstwo nie miałoby sensu, gdyby prawda nie była uważana za niebezpieczną.

Mechanizm działania iluzorycznej prawdy istnieje dzięki „pamięci utajonej”. Mówiąc prościej, jeśli stwierdzenie wydaje się „znajome”, wydaje się także być prawdziwe. Iluzoryczna prawda dzieje się bez udziału pamięci jawnej i świadomej. Jest bezpośrednim wynikiem pamięci niejawnej. A ta, to rodzaj pamięci, która wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia do wykonywania zadań i jest to strategia umysłu, która stosowana jest, aby zaoszczędzać energię.

Pamięć ukryta to np. ta kiedy zawiązujesz buty. Na początku uczymy się jak to zrobić, a później przez całe życie wykonujemy to zadanie mechanicznie i automatycznie. A jeśli napotykamy podobny problem, np. musimy zawiązać coś innego niż buty, to prawdopodobnie użyjemy tej samej techniki, nawet jeśli nie jest ona najlepsza do tego zadania. Mamy tendencję do tworzenia modeli w celu zastosowania ich w różnych sytuacjach.

Niestety ta mentalna strategia jest również stosowana do bardziej abstrakcyjnych rzeczywistości, takich jak idee i prowadzi to do iluzorycznego efektu prawdy. Bardziej prawdopodobne jest, że uwierzymy w pomysł lub sposób myślenia, jeśli wydaje nam się znajomy i pokrywa się z wcześniejszymi doświadczeniami. I tu właśnie kryje się ryzyko podejmowania nierozważnych, nieroztropnych decyzji życiowych, które tworzą iluzję prawdy.

Iluzja prawdy niesie ze sobą wiele problematycznych skutków. A jeśli wystarczająco często powtarzasz kłamstwo, staje się ono prawdą, co oznacza, że zdanie, które powtarzamy wielokrotnie, nawet jeśli jest fałszywe, bywa postrzegane jako prawdziwe. Większość  z nas nie jest zainteresowana prawdą, aby ją weryfikować i potwierdzać. Przyjmujemy wiele rzeczy głoszonych przez tzw. autorytety jak gęsi kluski, bez zastanowienia, bez rozważania, bez sprawdzenia. W ten sposób sami budujemy swój matriksowy świat i sami go zasilamy. To dosyć przykre stwierdzenie zarówno dla popleczników, jak i opozycjonistów. Zasilamy uwagą i wiarą, tworząc.

W rzeczywistości iluzoryczny efekt prawdy jest skrótem umysłu, aby uniknąć wkładania więcej wysiłku niż to konieczne, czyli po prostu z lenistwa. Nie da się wszystkiego ocenić w poszukiwaniu prawdy. Dlatego ludzki mózg „pomaga” nam, porządkując informacje na podstawie tego, czego się nauczyliśmy. Im niższa jest nasza wiedza, tym ta pomoc nikczemniejsza, gdyż zaczynamy żyć w iluzorycznym świecie kłamstw, niedomówień, przeinaczeń i fałszu.

Ale również można stwierdzić, że siła manipulacji umysłem jest ograniczona. Więzi nas w iluzji tylko wtedy, gdy decydujemy się nie stosować zdolności rozumowania. Jeśli natomiast decydujemy się na rozumowanie, podważanie, sprawdzanie, efekt iluzji zostaje rozmyty. Zatem nie myślenie populistycznie jest istotą, a rozumowanie zgodnie z obserwacją i wiedzą.

Bardzo interesujące byłoby zakwestionowanie najważniejszych aspektów rzeczywistości i tak powinniśmy zrobić. Powinniśmy zadać sobie pytanie „dlaczego wierzymy w to, co robimy?” i „czy coś jest prawdziwe tylko dlatego, że słyszeliśmy to wiele razy?”. A może to prawda, ponieważ mamy wystarczające dowody, aby w to wierzyć?

Iluzja prawdy – Podsumowanie:

Wszyscy chcemy wierzyć w wiadomości, które nas zadowalają. Nie ma znaczenia, jak daleko są od rzeczywistości i od prawdy. Są ludzie, którzy wykorzystują tę część ludzkiej psychiki i udaje się im zaszczepić fałsz kulturowy i społeczny. Wielu z nich jest w stanie zrobić wszystko, aby podtrzymać to kłamstwo. Coś bardzo podobnego dzieje się z kłamstwami.

Umysł przystosowuje się do słuchania kłamstwa, postrzegania go, a następnie włącza je w swoją sferę myśli. To co kłamliwe, zaczyna być znajome lub dobrze znane. A z tym większość z nas się zgadza. Kłamstwo energetycznie jest odpowiedzią na strach lub niepewność. Albo może to być zrozumiałe wyjaśnienie czegoś, czego nie wiemy lub nie możemy pojąć.

PS. Kłamstwo powtórzone wielokrotnie staje się prawdą. – August Witti

___________
#IluzjaPrawdy