Intencja zbiorowa wpływa na świat

Intencja zbiorowa wpływa na świat

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Intencja zbiorowa wpływa na świat. Fizyka newtonowska, która zaczyna być anachronizmem, koncentruje się na świecie materialnym. Zaś współczesne badania nad świadomością są przełomowymi badaniami naukowymi. Ale wszelkie postępy w nauce następują po upadku poprzednich paradygmatów. Aby zaistniał skok świadomości i zmiana widzenia świata, musimy wyjść ponad dotychczasowy paradygmat. Koncepcję nowego paradygmatu zapoczątkował już Einstein na początku lat 30. XX wieku. To stało się podwaliną mechaniki kwantowej, a także fizyki.

Intencja zbiorowa wpływa na światIntencja zbiorowa wpływa na świat

Jego „upiorne działanie na odległość” znamy obecnie jako  splątanie  i  nielokalność. Splątanie ma miejsce, gdy dwie cząstki są głęboko połączone w polu kwantowym. Jedna z nich może wpływać na drugą, nawet na dużych odległościach, czyli mają one połączenie nie zachowujące zasad newtonowskich, bo odległość między cząsteczkami jest nieistotna. W naszym życiu możemy to zaobserwować, gdy np. myślimy o kimś bliskim pozytywnie i ta osoba się do nas odzywa, dzwoni, pojawia się na nowo w naszym życiu. Nazywamy to synchronicznością. Nauka nazywa to zjawisko zbiegiem okoliczności. Ale słyszeliśmy już, że zbiegów okoliczności nie ma. Jest akcja i reakcja na to.

Do tej pory nauka stwierdzała, że ludzka intencja nie może wpływać na to, co nazywamy rzeczywistością fizyczną. W odróżnieniu od duchowości, która od wieków wykorzystuje to zjawisko intencji w medytacji, psionizmie, dwupunkcie, prawie przyciągania i akcie woli. Ludzie są czymś więcej, niż nam się wydaje, a opisy tego mamy w mitologii, bajkach, a obecnie w filmach o bohaterach i czarodziejach. I jak w każdej bajce tkwi tam ziarno prawdy. Ta nasza energetyczna intencja rezonuje z częstotliwością, którą możemy osiągnąć określony efekt. Zdolność ukierunkowanych ludzkich intencji zmienia naszą rzeczywistość fizyczną. A to oznacza i dowodzi nielokalnego związku między intencją, a tym co fizyczne.

Najlepszą rzeczą w tym zjawisku jest udział wielu ludzi. Ważna jest wiara w te zjawiska, bo one istnieją, mimo iż są na co dzień mało zauważalne. Wiemy już, że wieloosobowe medytacje mogą i zatrzymują wiele zjawisk fizycznych np. niestabilność klimatu, wojny i kataklizmy, o ile stosujemy te techniki. Wiemy, że psionizmem możemy dopomóc indywidualnym ludziom w ich problemach, wiemy, że myślą wielu praktyków można wykonywać bezkrwawe operacje i wiemy, że dwupunkt i prawo przyciągania bardzo nam służą, jeśli je stosujemy.

Intencja zbiorowa – Podsumowanie:

Wszyscy istniejemy w większym polu energii, polu kwantowym. Miłość, intencja i emocje splątują się w tym polu. My zaś mamy możliwość dostępu do różnych wewnętrznych stanów świadomości poprzez medytację i uważność. Możemy zmieniać nasze relacje społeczne i potencjalnie możemy zmieniać rzeczy w skali globalnej. Proces ten zaczyna się wewnątrz nas, jest pogłębiany poprzez osobistą praktykę i celebrowany w większej społeczności, która angażuje się w te odwieczne praktyki.

PS. Jeśli w coś wierzysz to istnieje, jeśli nie, to nie. – August Witti

______________
#IntencjaZbiorowa