Najtrudniej poznać samego siebie

Jak osiągnąć wyższą świadomość

Jak osiągnąć wyższą świadomość?

w kwantowo/oświecenie/świadomie

Jak osiągnąć wyższą świadomość? Tłumaczę to sobie po wielokroć. Wyższa świadomość ma wiele nazw: świadomość zbiorowa, świadomość Chrystusa, świadomość Buddy, nadświadomość i świadomość Boga. Nazwy te same w sobie mają przywoływać nam obrazy boskości i jednocześnie obraz wyjątkowo wysokich stanów rozwoju duchowego lub wibracji energetycznej. Bo to stanowi początek. I wcale to nie jest mówienie, myślenie, czucie. To kompletne wyciszenie na zewnątrz i wewnątrz. To stan wyższego umysłu.

Jak osiągnąć wyższą świadomość

Jak osiągnąć wyższą świadomość?

Wyższa świadomość, to do czego dążymy, jest duchową lub energetyczną świadomością, która wykracza poza normalne zaabsorbowanie umysłu przeszłością i przyszłością. Ona jest związana z teraźniejszością, z tu i teraz i ze MNĄ. Bo jestem tylko JA, tu i teraz.

To JA jestem obserwatorem. Kiedy podnosisz swoją świadomość, budzisz swoją ludzką istotę. Tak. Do tej pory byłeś w istocie myślącym zwierzęciem. Zwierzęciem, bo stadnym. Zwierzęciem, bo słabym i strachliwym, zwierzęciem, bo bez wolnej, silnej woli. To się dopiero wyzwala.

Wyższa świadomość jest stale rosnącą świadomością znaczenia istnienia, twojej duchowej esencji i duchowej lub energetycznej natury we wszystkich rzeczach. Ale wzniesienie się do wyższej świadomości i osiągnięcie jej może się zdarzyć tylko wtedy, gdy uwierzymy… a potem dopiero zobaczymy. Nie inaczej.

Stąd tak istotna jest wiara, głównie wiara w siebie, bo od tego się zaczyna.

Podwyższona świadomość to coś, co przewyższa nasz zwykły, świadomy umysł. Nasze postrzeganie poprzez rozumienie świata. To świadomość wyższej jaźni, wszechświata i Boga. Wierz lub nie wierz, ale zjawisko to występuje często w naszym codziennym życiu. Przechodzimy od stanu do stanu, z wyższego na niższego poziomu świadomości.

W zależności od okoliczności, które tworzymy na ogół nieświadomie. Zawsze masz wybór. Zawsze też wybierasz. Pytanie, czy świadomie. Świadomie to nie poprzez pryzmat wspomnień, nie przez przeszłość lub przyszłość. Ale teraz, ze zorientowaniem w okolicy i stanie rzeczy, teraz ze zdecydowaniem teraz, nie jutro. Teraz!

Jak osiągnąć wyższą świadomość? – Obserwacja:

A my dalej wierzymy, że jesteśmy oddzieleni od wszystkiego innego, sami i bezbronni. Pozostajemy w niskiej świadomości, bo nam tu dobrze, przyzwyczailiśmy się. I ponieważ jesteśmy przekonani, że jesteśmy sami, oddzieleni i odłączeni. Jak energia, w jednym środowisku może być oddzielona. Ja nie wiem.

Jednocześnie też każda religia mówi o jedności, o tym, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli chodzi o uniwersalne pole energetyczne, nie ma powierzchni, żadnych granic – więc nigdy, przenigdy nie możemy się od niego oddzielić. Jesteśmy tym oceanem świadomej energii, tą świadomością, tym Bogiem. A z tego już poziomu wszystko wygląda inaczej.

Na wyższych poziomach świadomości nie czujemy się już oddzieleni. Czujemy, wiemy i doświadczamy jedności z uniwersalnym polem energii. Dlatego korzystać należy nieustannie z medytacji i praktyk duchowych, typu uważność, intuicyjność, wybaczenie i w ten sposób podnosić swoją świadomość na wyższy poziom. Piękno przebudzenia polega zaś na tym, że budzisz swoją prawdziwą naturę i budzisz zdolności, predyspozycje i moce. Tak! Moce, dla wielu nieprawdopodobne.

A jeżeli tego nie pojmujesz, twoje zrozumienie świata utknęło, stanęło i trudno ci zrozumieć, poszukuj. Zawsze szukaj mistrza, w każdej kwestii, bo to on wskazuje, a ty się uczysz. Sam tego nie osiągniesz. Duchowi nauczyciele uświadamiają nam, że działamy jako istoty częściowo świadome lub nieświadome z powodu naszych niewytrenowanych umysłów. Zaabsorbowani jesteśmy nie tym co trzeba. Światem bardziej podstawowych pragnień, nie wiedząc, że w nas samych odbywa i rozgrywa się coś nieprawdopodobnego. Że trwa nieustanny dialog. I wybór podejmuje raz ten, raz ten.

Jak osiągnąć wyższą świadomość? – Podsumowanie:

Widzimy to, co postrzegamy jako rzeczywistość. Ale to, co postrzegamy, jest widziane przez nasze indywidualne przeszłe uwarunkowania, które dodatkowo są zupełnie inne dla każdego człowieka. Oznacza to, że dla każdego żyjącego dzisiaj człowieka istnieje inna rzeczywistość, inna prawda, inny świat. Nic dziwnego, że walczymy sami ze sobą! Nie rozumiemy tego. Aż do teraz. Bo teraz oznacza to, że każdy z nas tworzy swoją własną rzeczywistość i swój własny wszechświat. Nic innego. I każdy powinien się zająć swoim światem, aby był taki jak sobie życzy.

Jak osiągnie wyższą świadomość, wówczas będzie dobrze.

Umysł jest trudny do opanowania, nie mówiąc już o przekroczeniu. Można nauczyć się panować nad myślami, emocjami, ciałem, umysłem i skłonnością do mentalnego życia w przeszłości i przyszłości. Ta ostatnia odpowiedzialna jest za nasze cierpienie, zatem pierwsza powinna iść w odstawkę. Jednym ze sposobów na wzniesienie się do wyższej świadomości jest myślenie, mówienie i robienie rzeczy, które są dobre i pozytywne.

Także unikanie negatywności w każdej formie lub jej zmiana. W chwili, gdy to zrobisz, wibrujesz szybciej, bo wzrasta twoja wartość, bo jesteś z siebie dumny i jednocześnie przyciągniesz wysoko wibrujące energie jak twoja.

PS. Każdy to czuje, nie każdy to wie. /Prawa Boskie/ – August Witti

_______________
#WyzszaSwiadomosc

najnowsze z kwantowo

Zmiana rzeczywistości

Zmiana rzeczywistości. Każdy kreuje własne życie. Wielu robi to już świadomie, ale

Kształtuj swoją wyobraźnię

Kształtuj swoją wyobraźnię. Wyobraźnia to najlepsza część człowieczeństwa. Nie ma na świecie
Translate »
idź do góry