Jak służy nam duchowość w naszym życiu

Jak służy nam duchowość w naszym życiu?

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Jak służy nam duchowość w naszym życiu? Moja przygoda z duchowością zaczęła się od wewnętrznej anarchii i braku akceptacji wszelkich systemów. Także koleje losu i niejednokrotnie zbyt mocne życiowe doświadczenia nie były tu bez przyczyny. Zacząłem się powoli zmieniać. Obecnie rozumiem potrzebę duchowości i pomocność jej właściwości i miłości. Duchowość to szeroka koncepcja, w której gości wiele spostrzeżeń. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to poczucie połączenia z czymś większym niż my sami i większe odczuwanie sensu życia. Jako uniwersalne /od Uniwersum/ doświadczenie dotyka nas wszystkich. Można opisać te doświadczenia duchowe jako święte lub transcendentne lub głębokie poczucie życia i wzajemnych połączeń wszystkich istot.

Jak służy nam duchowość w naszym życiuJak służy nam duchowość w naszym życiu

Jeszcze rzesze ludzi nie rozumieją duchowości, myląc ją z religijnością, z którą to duchowość ma małe połączenie, ale się nie wyklucza. Jednak ci co już zaczęli ją odkrywać mogą dostrzec, że życie duchowe bywa związane z już istniejącą religijnością, ale nie jest to konieczne. Za to niewątpliwie jest to połączenie i relacja z Bogiem /Uniwersum/. Bóg objawia się nam poprzez związki z naturą i sztuką. Nasze wewnętrzne poczucie celu i własna definicja duchowości zmieniać się może przez całe życie, stąd określenie, że duchowość kształtujemy do końca. Jednakże nie jest to żadne hokus pokus.

Duchowość to każde doświadczenie, o którym sądzi się, że łączy nas z boskością. Czyli de facto nie są  to jakiekolwiek doświadczenia, które mają sens, bowiem opierają się harmonii ze wszechświatem i mobilizują nas do odpowiedzi na temat nieskończoności, koncentracji, zwłaszcza w tych trudnych chwilach, gdy stajemy w obliczu stresu emocjonalnego, choroby fizycznej lub śmierci. Jednakże duchowość nierozerwalnie łączy się z pasją życia, szczęściem i miłością, a jej objawem jest prawda i pokój.

Zatem religia i duchowość to nie to samo, ale też nie różnią one się wiele. Pada tu intrygujące pytanie – “gdzie odnajdujemy znaczenie, związek i wartość?”. To indywidualne doświadczenia, które wpływają na sposób, w jaki myślimy, czujemy i najważniejsze – zachowujemy się. Bezsprzecznie jednak duchowość jest poprawą emocjonalnego dobrostanu. Bowiem nasza pozytywna emocjonalność i duchowość powodują dobrostan i nie mogą bez siebie się obyć.

Jak służy nam duchowość w naszym życiu – Podsumowanie:

Duchowość to nieustanne połączenie z czymś większym niż ty sam, co skutkuje emocjami takimi jak pokój, spokój, podziw, zadowolenie, wdzięczność i akceptacja. Nasza emocjonalność wymaga kultywowania pozytywnego stanu umysłu, a dzięki temu poszerza nasze spojrzenie na życie. I wcale nie musimy wiedzieć, co się dzieje ani dokąd to wszystko zmierza. Potrzebą jest raczej rozpoznanie możliwości i wyzwań teraźniejszości oraz przyjęcie tego z odwagą, wiarą i nadzieją.

Uważność uczy nas, by być świadomym tego, co dzieje się w naszym ciele i umyśle w chwili obecnej. Otwiera się na te zagadnienia z ciekawością i życzliwością. To zaś pozwala nam odkrywać przekonania, perspektywy i doświadczenia w nowy, wspanialszy i głębszy sposób, który prowadzi do większego rozwoju duchowości. Moim zdaniem duchowość winna być kształtowana od narodzin, aż po śmierć, gdyż jest wewnętrzną potrzebą istnienia i wzmacnia nas, tworząc nasze życie szczęśliwym i spełnionym. A to jest coś!

PS. Duchowością rozwijamy własne człowieczeństwo, szczęście i pokój. – August Witti

___________________
#JakSłuzyNamDuchowosc