Najtrudniej poznać samego siebie

Koncepcja świadomości i rozwoju

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Koncepcja świadomości i rozwoju. My ludzie mamy największy na świecie dar. To intelekt, który ma wgląd w przeszłość i przyszłość, świat marzeń i fantazji, a przede wszystkim świadomość, którą możemy w sobie rozwijać. Świadomość jest motorem budowy rzeczywistości oraz jej konstruktywno-twórczej transformacji zmysłowych i mentalnych obrazów, pojęć i idei. To wyznacza nam cel i orientację kierunku rozwojowego. Dostrzegając procesy świadomości zauważamy jej wpływ na zjawiska materialne. Świadomość jest sprawcą harmonii i siły, zdolnej do zrozumienia samego siebie. Daje możliwość rozwoju, poprzez kontemplowanie siebie i reguluje nasze zachowanie. Ponadto pozwala tworzyć w sposób świadomy swój wymarzony świat i uruchamia współdziałanie tegoż świata w spełnianiu naszych marzeń, dostarczając nam dzięki zbiegom okoliczności i swej przychylności wszystkiego co potrzebne. Zatem świadomość jeśli jest rozwijana, pozwala nam na spełnione i szczęśliwe życie.

Koncepcja świadomości i rozwojuKoncepcja świadomości i rozwoju

Świadomość ludzka jest najwyższą formą aktywności umysłowej, ale też niezmierzonym zbiorem wszelkich informacji, który przybiera postać energii. Im większy obiekt, tym większa jego świadomość. W naszej galaktyce to akurat Słońce. Stąd korzystanie z energii słonecznej nie dosyć, że nas zasila /bretarianie/, to zwiększa naszą wewnętrzną świadomość. Aktywność umysłowa jest atrybutem całego świata zwierzęcego. Ale świadomość, jako najwyższa forma aktywności umysłowej, nie jest ogólnie dostępna. Ze świadomością należy się łączyć, rozwijać i budować. Dzieje się to tylko wówczas, gdy pragniemy i dążymy do poznania samego siebie. A niestety nie jest to ogólnoludzki trend. Nie mamy świadomości w zapisie genetycznym, ani w żadnym standardzie. Natomiast możemy ją rozwijać i gdy jest rozwinięta – korzystać z jej mocy. To cud, który należy do życia zaprosić i nieustannie rozwijać. Wówczas możemy odkryć magię życia.

Świadomość bowiem jest świadomie postrzeganą egzystencją i subiektywnym obrazem obiektywnego świata. Jednak świadomość nie mogłaby powstać i funkcjonować bez mechanizmów pamięci, czyli zdolności do zapisywania, utrwalania i odtwarzania obrazów zmysłowych i konceptualnych. Świadomość nie tylko odtwarza rzeczywistość w idealnych formach, ale także reguluje wewnętrzne mentalne i praktyczne działania jednostki, wyrażające się uwagą i wysiłkiem woli. Uwaga i wolna wola są faktami świadomości niezbędnymi do wyznaczania celów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji i zrobieniem czegokolwiek, świadomy człowiek robi to najpierw w swojej wyobraźni. To ona implikuje świadomość i jej rozwój. Ale jak zapewne wielu już wie, świadomość należy do życia zaprosić. Nie da się jej w żaden sposób przekazać czy nauczyć. Ale każdy człowiek może stać się świadomym.

Koncepcja świadomości i rozwoju – Obserwacja:

Nasze ludzkie emocje i uczucia są podstawową warstwą świadomości. Odzwierciedlają nasz świat i doświadczają jego na nas wpływu. To nasz stosunek do świata, rzeczy, innych ludzi i siebie. Nic nie dzieje się w naszej świadomości bez udziału naszych uczuć, które u osób o bogatym wnętrzu nabierają niesamowitych subtelności, koloru i pełni. Dlatego tak ważnym narzędziem dla każdego człowieka jest wyobraźnia, która nieustannie powinna być rozwijana. Za nią idą pasje i cele, marzenia i realizacje – całe ludzkie doświadczenie. Jesteśmy po to, by poprzez nieustanne odkrywanie siebie, dostarczyć uniwersum, czyli właśnie czystej świadomości, jak największej puli doświadczeń, a jednocześnie finalnie odnaleźć siebie, by być szczęśliwym i spełnionym. To jest ten nasz wkład w życie i rozbudowę świadomości o nasze subiektywne doświadczenia. Świadomość nie ma osobowości, nie ocenia, nie ma ograniczeń. Jest zbiorem wszechrzeczy i wszystkich doświadczeń.

Jako istota ludzka posiadamy ego, czyli autopilota, by móc w ogóle istnieć i przeżyć. Ale ten autopilot to nie my w istocie. To twór, który powstał w nas, ale bez naszego świadomego udziału. To wszystkie informacje, które przejęliśmy od innych – rodziców, opiekunów, rodziny, środowiska kulturowego, narodu etc. Naszą istotą jest natomiast rozwijana przez nas świadomość, o ile się tego podejmiemy. Im bardziej rozwinięta, tym bardziej wszechmocna. To ona świadomie i uważnie tworzy nasz świat. Ale nasz świat może być również tworzony nieświadomie poprzez ego. Natomiast aktywność ludzka jest świadoma tylko wówczas, gdy doświadczamy rezultatów, które początkowo istnieją w naszej wyobraźni jako intencje i cele. I na tej podstawie się realizują. To połączenie ze świadomością buduje nasz idealny świat i wszystko co w nim się jawi. Cokolwiek sobie zamarzysz.

Koncepcja świadomości i rozwoju – Podsumowanie:

Świadomość zatem jest wytworem wszystkich ludzi, sumą praktycznej i poznawczej aktywności niezliczonych pokoleń przed nami. Ale świadomość ma nie tylko historię społeczną. Ma również postać ewolucji aktywności umysłowej zwierząt i roślin. Sam fakt, że potrzeba było dwudziestu milionów lat, aby stworzyć warunki do pojawienia się racjonalnej istoty ludzkiej mówi sam za siebie. Bez tej ewolucji pojawienie się ludzkiej świadomości byłoby cudem. Byłoby też cudem, gdyby aktywność umysłowa pojawiła się w organizmach zwierzęcych bez właściwości tkwiących w materii. Ludzkie rozumowanie to rozwiązywanie problemów o różnym stopniu złożoności. Zarówno eksperymenty, jak i obserwacje wykazały, że zwierzęta są w stanie rozwiązać stosunkowo proste problemy, których warunki nie wykraczają poza daną sytuację. Potrafią znajdować przebiegłe sposoby dotarcia do celu, zbudować biologicznie istotną strukturę, znaleźć wodę, ulepszyć patyk do zdobywania pożywienia, rozłupać orzechy kamieniem i tak dalej.

Krótko mówiąc, wyżej rozwinięte zwierzęta mają elementarny intelekt. Ale pojęciu świadomości przypisujemy bardzo szerokie znaczenie, które posiadają tylko ludzie, a jeśli zwierzęta je posiadają, to można powiedzieć, że mają tylko biologiczne podstawy. Natomiast od samego początku świadomość była produktem społecznym i pozostanie nim tak długo, jak długo istnieją istoty ludzkie. O ile aktywność umysłowa zwierząt zależy od praw biologicznych i reguluje ich zachowanie, o tyle świadomość ludzka dąży do twórczej wiedzy i praktycznej transformacji świata.

PS. Świadomości, a raczej z nią połączenia, trzeba się nauczyć, a wówczas stajemy się spełnieni i szczęśliwi. – August Witti

__________
#Swiadomosc

najnowsze z filozoficznie

trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć

Wielkie pragnienie

Wielkie pragnienie. Motywacja bez pragnienia jest zmarnowana. Motywacja musi przyjść do ciebie.

Czym jest intencja?

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym
Translate »
idź do góry