Kościół katolicki vs prawda

Kościół katolicki vs prawda

w filozoficznie/prawdziwie/świadomie

Kościół katolicki vs prawda. Niedawno nagłośnione skandale w kościele katolickim odwróciły uwagę od powolnej śmierci kościoła i katolicyzmu. Śmierć kościoła spowodowana jest lansowaniem nieprawdy, przy jednoczesnym skrywaniu niewygodnych faktów. Frekwencja mas stale spada. Klasztory i seminaria zamykają swoje podwoje z braku chętnych. Wiarygodność KK jako instytucji nigdy nie była niższa. To oznacza śmierć kościoła, albo odrodzenie w całkiem innej formie.

Kościół katolicki vs prawdaKościół katolicki vs prawda

Niegdyś potężny “tradycyjny katolicyzm polski”, nacechowany bliską tożsamością bycia katolikiem szczególnego rodzaju, całkowicie upada, z zupełnie prozaicznych powodów. Mało kto wierzy jeszcze kościołowi, ale tym którzy trwają, bliżej do fanatyzmu, niż do religii. Kiedyś ten katolicyzm był znakiem tożsamości narodowej. To doprowadziło do pokusy postrzegania siebie jako ludu wybranego przez Boga, którego nie obowiązują żadne zasady, ani moralne, etyczne, ani prawne. I nagle okazało się, że ci tzw. księża, nie są żadnym autorytetem, ba, zachowują się tak, jakby wyznawali zupełnie innego Boga.

Ostatecznym rezultatem stał się pragmatyzm, który miał tendencje wygaszania zarówno boskiego, jak i ludzkiego ducha oraz pobożność. Unikający jednocześnie afirmujących i pomocowych dla życia uroczystości, a w zamian tego oferuje nikczemny biznes, z przymusowymi składkami, nierealnymi nakazami zachowań i patologicznym zachowaniem wielu swoich członków, skrywanych pod płaszczykiem dostojności i szacunku do papiestwa. To ostatni mur, gdy runie, a runie, stanie się definitywnym końcem KK w Polsce.

Kościół katolicki vs prawda – Podsumowanie:

Katolickość kościoła została skompromitowana przez brak właściwej teologii i wiary poszukującej zrozumienia. Kościół stał się hermetyczny, wymuszający, narzucający swą wolę, a jednocześnie patologiczny, w którym brak pasji do prawdy. A bez prawdy nie ma wizji. “Kryzysy” naszych czasów to brak zainteresowania ludzkimi problemami, dla których trzeba czysto ludzkich odruchów i rozwiązań. Niestety pojawiają się braki strukturalne i osobowe. Tradycja Polskiego Kościoła katolickiego została zbudowana na wierze Słowian, którzy czcili przyrodę. To do czego namawia współczesny papież.

PS. Nie ma powodu do istnienia jakiegokolwiek systemu, który jest brakiem prawdy. – August Witti

____________________
#KosciolKatolickiVsPrawda