Lucyfer jest bardzo żywy

Lucyfer jest bardzo żywy

w patriotycznie/polsko

Lucyfer jest bardzo żywy. Jak mawiał Harold Rozenthal „żydzi są najinteligentniejszym narodem na świecie, więc jeśli jest dla nich korzystne zmienić nazwisko, czynią to. To jest wszystko na ten temat. Oni mieszają się z waszym społeczeństwem, które jest zupełnie skorumpowane. Więc gdy to jest korzystne dla żydów głupi goj nie zdaje sobie sprawy z tego, że ci żydzi, którzy mają nie-żydowskie nazwiska są żydami.” … „Jesteśmy wybranym przez boga narodem… Większość żydów nie lubi się do tego przyznawać, ale naszym bogiem jest Lucyfer, jesteśmy jego wybranym narodem.”

Lucyfer jest bardzo żywy

Lucyfer jest bardzo żywy

Do tego wszystkiego dochodzi dosyć nieprzyjemny fakt, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, że polski rząd będzie wypłacać żydom w Izraelu po 100 euro miesięcznie. To prezent jaki ofiarujemy 50 tysiącom Żydów na całym świecie. W chwili gdy nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, podwyższony został wiek emerytalny, obniżony szkolny. Łupią nas wysokimi podatkami, mandatami, ZUSem, srusem i przymusem.

Znalazły się jednak środki na wypłacanie po 100 euro miesięcznie (ok. 420 zł) i to dożywotnio, tym obywatelom Izraela. Zostali zaklasyfikowani, jako poszkodowani na ziemiach polskich w latach 1939 – 1956. I nie ważne jest, że Polski w zasadzie nie było, bo była w stanie wojny z Niemcami i przez nich okupowana. Nie ważne, że później nadal była okupowana przez sowietów i stalinowski reżim. Ważne jest, aby zapłacić nienależne frycowe żydom.

Swojego czasu Tusk wydał tajną dyrektywę dotyczącą majątków żydowskich. Mają one być zwracane mimo braku dokumentów stwierdzających własność. Następną sprawą jest rozdawnictwo polskich paszportów żydom za darmola, chętnie i wielką radością. Kolejną była chęć oddania Lasów Państwowych, ale w zamian oddano polskie wodociągi, co może się okazać dosyć przykrą i kosztowną dla nas sprawą.

Teraz odszkodowania. Zasiłek dla Żydów przysługuje tym obywatelom RP, którzy udokumentują pobyt w obozie koncentracyjnym lub getcie, także tym, którzy ucierpieli w czasach stalinizmu, z uwzględnieniem osób ukrywających się. Nasz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązany został do zaakceptowania każdych świadectw prześladowania. Nawet ustnych, zasłyszanych i być może nieprawdziwych.

Lucyfer jest bardzo żywy – Podsumowanie:

Bardzo bym chciał, aby rząd, instytucje państwowe i media wyjaśnili nam Polakom z jakich to powodów i dlaczego mamy ponosić jako społeczeństwo tak astronomiczne koszty na rzecz żydów. Chciałbym jasnego stwierdzenia czy jest to zmiana państwowości i obywateli w Polsce? Czy te sprawy podyktowane są realnymi przesłankami, a nie tylko polityką winy i naciskami Izraela. Od dawna ma swoich przedstawicieli w polskim rządzie, jak również i społeczeństwie. O co tutaj tak naprawdę chodzi?

PS. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy. – Menachem Begin

____________
#PolitykaWiny