Ludzie nie rozumieją ciebie

Ludzie nie rozumieją ciebie

w oświecenie/prawdziwie/świadomie

Ludzie nie rozumieją ciebie, ale też nie rozumieją siebie. Często też bywa, a w zasadzie zawsze, że świadomość odrywa nas od rytmu społecznościowego. Przez brak zrozumienia nisko wibracyjnych, odrywamy się od nich na rzecz prawdy. To ona zaczyna nas na nowo kształtować i pobudzać do działania. Z dnia na dzień coraz bardziej odkrywamy siebie, ale i świat wokół nas.

Ludzie nie rozumieją ciebie

Ludzie nie rozumieją:

I nie ma w tym nic dziwnego, bo historia pokazuje nam, że świadomi byli zawsze prześladowani. Dlaczego? Bo prawda wychodząca z ich ust jest częstokroć nie do przyjęcia przez nisko wibracyjnych. Trudno też im mieć to za złe, dlatego też pozostawiamy ich w spokoju. Nie naszą rolą jest zbawiać świat. Naszą rolą jest nieustannie podnosić własną świadomość w dążności do szczęścia i miłości oraz świecenie niemym wzorem. Prawda, którą się posługujemy, jest właśnie tym wzorem. Nic więcej.

Podnosząc swoją świadomość świecimy coraz bardziej. I coraz większa rzesza bierze z nas przykład. Są dwie drogi przykładów które dajemy. To nasza wewnętrzna, stale wzrastająca moc i zewnętrzny przykład zachowań, które stają się naszą naturą. Ale zawsze podnosimy własną świadomość dla siebie i tylko dla siebie. Nikogo nie możemy nauczyć, nikomu pomóc w kwestii świadomości, ale możemy dać jaskrawy przykład możliwości, uzdrawiania, dobrostanu i szczęścia. Ci, którzy nas obserwują, widząc to, niejako automatycznie idą za naszym wzorem. O ile tkwi w nich świadomość, nie egotyzm.

Ludzie nie rozumieją ciebie – Podsumowanie:

Oderwanie się od myśli, opinii, oceny, od kłamstwa, jest wzorem w wielu przypadkach niedoścignionym, ale bardzo pożądanym. A my świadomi poprzez samorozwój, pociągamy za sobą rzesze ludzi, którzy świadomość czują, bo ona jest w nich. Zatem nie narzucamy nic, nie zmuszamy, a świecimy tylko przykładem. To zaś ukazuje innym, że droga którą podążamy jest słuszna, a przede wszystkim prawdziwa. Ot i cała zabawa. Dokładnie jest to nauka przez zabawę, bo nie walczymy, nie siejemy swoją energią bezcelowo, nie przenosimy jej na innych, lecz sami wzrastamy. A przez ten wzrost pociągamy innych.

PS. Świadomość jest unaocznieniem uniwersum tkwiącym w nas samych. – August Witti