Najtrudniej poznać samego siebie

Ludzie są ogłupiali kłamstwem

w filozoficznie/polsko/prawdziwie

Ludzie są ogłupiali kłamstwem …

nieprawdą, tendencyjnymi wypowiedziami, fałszem, manipulacją, medialną papką, a że sami nie poszukują prawdy, to żyją w świecie jak “Matrix”, gdzie nic co upubliczniane medialnie nie jest prawdą lub prawdę tę ledwo przypomina. Dawniej wszystkich dziennikarzy polskich obowiązywał Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Obecnie każda stacja, każda telewizja i radio ma swój kodeks, nie zawsze zgodny z rzeczywistością, a już najmniej zgodny z prawdą.

ludzie są ogłupiali kłamstwemMamy trzy typy dziennikarzy: bojowników, dyskdżokejów i rzemieślników. Bojownicy służą swojej sprawie, pisząc o niej bardzo dobrze, a o tym co jej szkodzi – bardzo źle, fakty nie mają tutaj żadnego znaczenia, liczy się sprawa. Dyskdżokeje to clowni zabawiający publiczność, lekko, łatwo i przyjemnie i byle śmiesznie, byle wesoło. Fakty mają tutaj drugorzędne znaczenie. Rzemieślnicy zaś to jedyny typ profesjonalistów w sferze zbierania informacji, jej opracowania i redagowania. Fakty tutaj są drugorzędne, gdyż rzemieślnicy fachowo spełnią każde życzenie korzystających z ich usług mediów i publiczności. Daleko im wszystkim do prawdziwego dziennikarstwa i realnej narracji, ale czego oczekiwać w świecie bez zasad, prawdy i bez norm moralnych. W ostatnich latach rządów PO poziom moralności zawodowej polskich dziennikarzy obniżył się drastycznie. Sprzyjało temu rozluźnienie norm moralnych. Rzecz dotyczy wszystkich profesji, zarówno tych normalnych jak i tych, w których składane są przyrzeczenia i przysięgi. Jak lekarz, który ma kierować się przysięgą Hipokratesa, jest wierny zasadom, skoro pobiera od przedstawicieli medycznych gratyfikację za przepisywanie i obronę pewnego specyfiku, mimo jego szkodliwości i niedoskonałości? Taki lekarz nie jest lekarzem z prawdziwego zdarzenia, podobnie jak dziennikarz nie jest dziennikarzem, naginając prawdę. Polityk ,który kupczy państwem i społeczeństwem dla dobra swego i swojej partii, jest niczym innym jak zdrajcą i sprzedawczykiem.

Co oznacza dzisiaj hasło “być lepszym”? Z pewnością nie być prawym, uczciwym, nieskalanym. Dzisiaj “być lepszym” oznacza być skuteczniejszym niż inni. Skuteczność w przypadku dziennikarstwa to zwiększenie poczytności, słuchalności lub oglądalności, ale nie ma to nic wspólnego z prawdą. W przypadku polityka są to wpływy partii i powiększenie swojego majątku, w przypadku lekarza kolejna zagraniczna wycieczka, kolejny gabinet, itd., itp. Nigdzie nie ma to nic wspólnego z prawdą, z zasadami moralnymi i z rzeczywistością. Nie sprzyja moralności zawodowej słabość i rozbicie społeczne. Nie sprzyja brak nagany społecznej i solidarność profesji, gdyż ta ostatnia ustąpiła miejsca solidarności korporacji. A prywata to prywata, a nie dobro społeczeństwa. W tym wszystkim gubi się współczesny człowiek, zwłaszcza ten ignorujący swój rozwój intelektualny i dociekliwość. Gubiąc się, traci nie tylko moralność i realny ogląd świata, traci też wolność i tożsamość. Jednym to przeszkadza, drugim nie. Są ludzie stworzeni do bycia niewolnikiem, ludzie, którzy nigdy nie podjęli świadomej, własnej decyzji, którzy całe życie są posłuszni i bezwolni. Dla nich wolność to mrzonka. Ale dla nas, dla nas ludzi myślących to najwyższe dobro i cel do działania. Zatem powróćmy do kodeksów obyczajowych i norm, wróćmy do odwiecznych zasad etycznych i moralnych. Stawianie wyżej norm zawodowych i grup interesów nad państwowe jest “naganne etycznie”. Niektóre profesje we współczesnej Polsce zyskały miano bulwarowych, pozbawionych zasad, a to świadczy o niczym innym jak o fakcie, że nadchodzi kres tych profesji, bo bez szacunku i poważania niektórych zawodów nie da się uprawiać, bo tracą ważność.

Wszystkich nas obowiązuje prawo państwowe jak i zawodowe kodeksy obyczajowe. Nadużycia powinny być karane bez względu na to, czy dotyczą osób prywatnych czy publicznych. Kara powinna być też adekwatna do wykonywanego zawodu, ale karać może zarówno państwo jak i obywatele. Karą może być napiętnowanie i brak akceptacji społecznej, może być też wykluczenie społeczne. Największą zaś karą jest ignorancja społeczna i zmowa milczenia. Prawdziwi profesjonaliści i ludzie prawi chronią się coraz częściej w internecie, który z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Generalnie cały świat przenosi się do internetu, bez porównania lepiej i sprawniej funkcjonują sklepy internetowe niż realne, lepiej odbywa się przekaz informacji, więcej znajomości i przyjaźni obecnie zawiera się w internecie niż na wolnym powietrzu. Łatwiej też wyszukać sprzymierzeńców do jakiegoś pomysłu i idei. Internet niesie ze sobą wiedzę, informacje i coraz częściej prawdę, gdyż fałsz bardzo łatwo obalić, a internet nie zapomina. Czwarta władza winna strzec moralności i prawdy, ale gdy tak się nie dzieje to staje się niepotrzebna i marginalna, a co za tym idzie – czwartą władzą być nie może. Przemiany jakie ogarniają świat są ogromne, toczy się walka o wpływy i władzę. Kto wygra? Czy kłamstwo i fałsz, poparte korporacyjną dumą, czy prawda, która tkwi w normalnych ludziach, codziennych sprawach i spokojnego życia?

PS. Myśleć moi mili, myśleć :D.

_____________
#Spoleczenstwo

najnowsze z filozoficznie

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy. Posługujemy się coraz to innymi nowymi zwrotami słownymi, nawet gdy
Karmimy się iluzją

Karmimy się iluzją

Karmimy się iluzją. Warto zauważyć, że “dezinformacja” to informacja, która jest nieprawidłowa.

Nasze życie wewnętrzne

Nasze życie wewnętrzne. Otóż istnieje jeden aspekt życia, który jest nam dobrze
Żyjemy w Matrix'sie

Żyjemy w Matrix’sie

Żyjemy w Matrix’sie! Cóż to tak naprawdę znaczy? Otóż cały świat, nasz
Translate »
idź do góry