Media milczą, dusza śpiewa

Media milczą, dusza śpiewa

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Media milczą, dusza śpiewa. Jak to zwykle bywa w naszym grząskim światku medialnym – zero refleksji, żadnych sukcesów, tylko “wrzask, lament i przeklinanie”. A tutaj, panie, się dzieje, świat się zmienia, a nasz kraj kwitnie. Na konferencji klimatycznej w Paryżu rząd PIS odniósł niewiarygodny sukces, a mianowicie udało mu się w sposób inteligentny i logiczny przeforsować zapisy o “neutralności węglowej”.

Media milczą, dusza śpiewa

Media milczą, dusza śpiewa

Cóż to oznacza? To właśnie dzięki przeforsowaniu “neutralności węglowej” nastąpiło zdecydowane odejście od dekarbonizacji w polityce globalnego ocieplenia i skierowano myślenie na realne tory i wzorcową ochronę środowiska, a mianowicie na rzecz podejścia biorącego pod uwagę, że gazy cieplarniane mogą być neutralizowane np. przez sadzone i chronione lasy, które może być dla nas samych o wiele bardziej korzystne.

Lasy to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza. Pełnią one fundamentalną rolę w obiegu CO2 w atmosferze, warunkując równowagę klimatyczną. Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. Typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Zatem las na powierzchni 1 ha rocznie asymiluje rocznie około 3600 kg węgla, zawartego w 16 mln m3 powietrza.

To znaczy, że hektar lasu wchłania w ciągu 1 godziny tyle CO2 ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Ponadto drzewa, które rosną w dużych skupiskach, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat. Leśne powietrze jest bardzo czyste i przesycone tlenem (koniecznym do odżywiania i regeneracji wszystkich komórek organizmu). Drzewa pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk). Najdoskonalej filtruje powietrze las świerkowy. Ale nawet świerkowy żywopłot posadzony wzdłuż ruchliwej ulicy potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń. I to właśnie jest pomysłem i jednocześnie alternatywą naszego rządu na dekarbonizację. Prosto i wyraźnie mówiąc, dalej będziemy opalać węglem, którego nasz kraj ma pod dostatkiem, a w zamian będziemy zalesiać nieużytki i nasze miasta.

Natomiast tzw. “dziennikarzy” nie interesuje sukces Polski i zmiany w polityce unijnej, lecz tylko i wyłącznie wydumany i niekonstytucyjny tak naprawdę problem Trybunału Konstytucyjnego, bo podzielił Polaków. Jak ich podzieli, to już państwo wiedzą? Na komuchów, zdrajców i pasożytów, tzw. drugi sort Polaków i normalnych, uczciwych, pełnych dobrej woli, świadomych obywateli. Jak można zauważyć, media ściekowe należą do tego pierwszego sortu.

Media milczą, dusza śpiewa – Podsumowanie:

Nie interesuje ich sukces Polski, dobrobyt obywateli i normalizacja życia. Interesuje ich układ, który był przez wiele lat preferowany, a który obecnie jest już nie do przyjęcia i zasługuje na potępienie, rozliczenie i likwidację. W tej sytuacji nieodzowne i konieczne jest szybkie przeprowadzenie “trzęsienia ziemi i tsunami” w środkach masowego przekazu tak, aby media te zaczęły wreszcie podawać rzetelną i obiektywną informację, a nie wyimaginowane, zmanipulowane wieści z komuszych przedmieść. Na szczęście mamy internet, który fałszu nie znosi i coraz bardziej świadome społeczeństwo, które poszukuje prawdy.

PS. Nikt nie ma jednak dos­ta­tecznie dob­rej pa­mięci, aby kłamać z powodzeniem. 

_______
#Wegiel