Medycyna chińska

Medycyna chińska

w świadomie/prawdziwie/zdrowotnie

Tradycyjna medycyna chińska /TCM/ ma tysiące lat i na przestrzeni wieków niewiele się zmieniła. Jej filozofia i założenie konceptualne oparte jest na obserwacji siły życiowej /Qi/, przepływającej przez ciało. Zaburzenia równowagi Qi prowadzą do choroby i cierpienia. Brak równowagi tej siły życiowej przejawia się w zmianach yin i yang. Człowiek postrzegany jest tutaj jako mikrokosmos większego otaczającego wszechświata i jest połączony z naturą i podlega jej siłom. Kluczem jest tutaj równowaga między zdrowiem a chorobą. TCM jest metodą na przywrócenie tej równowagi w sposób indywidualny, przynależny każdemu człowiekowi.

Medycyna chińskaMedycyna chińska – Obserwacja:

Równowagę uzyskujemy wprowadzając harmonię między wewnętrznymi narządami ciała, a zewnętrznymi elementami ziemi, ognia, wody, drewna i metalu. Medycyna chińska w tym celu korzysta z akupunktury, akupresury, moxibustion, baniek, masażu, ziół i ćwiczeń ruchowych Tai Chi. Obecna medycyna uznała medycynę chińską i dopuszcza korzystanie z jej zbawiennego działania, co jest zadziwiająco śmieszne, gdyż starożytna medycyna chińska jest i powinna być bazą kompendium wiedzy współczesnej medycyny, nie odwrotnie. Jako, że jest zadziwiająco skuteczna i bazuje na zapobieganiu chorobie nie jej leczeniu.

Medycyna chińska – Rozważania:

Jakiś czas temu Gerard Athias napisał książkę “Ciało punkt po punkcie”. Ten francuski lekarz znany z niekonwencjonalnego podejścia do medycyny, stworzył czytelną mapę punktów ciała i odkodował je na nowo. Obnażył sekrety podświadomości, objawiające się chorobą i dolegliwościami. Choroba jest przejawem wewnętrznych zaburzeń /konfliktów/, a te są różnego rodzaju napięciami wewnętrznymi i blokadami – niczym więcej. Athias zebrał 365 punktów akupunkturowych i zinterpretował je na nowo. Tradycyjnej nazwie punktu i jego umiejscowieniu względem narządów ciała nadał nowe znaczenie oparte na medycyny holistycznej, psychogenealogii i totalnej biologii.

Każdy punkt ciała zaopatrzony jest w precyzyjne wskazówki dotyczące określonego przeżycia, odczucia, przekonania i zachowania, wywołującego daną dolegliwość fizyczną. Poznając te punkty i ich interpretację możemy uzyskać świadomość przyczyn własnej choroby i znaleźć sposób jej uzdrowienia. “Ciało punkt po punkcie” to przewodnik po ludzkim ciele, do którego wracamy zawsze, gdy chcemy rozwiązać swoją niedyspozycję. To książka dla każdego otwartego i świadomego człowieka, który interesuje się własnym ciałem i duszą, bo przecież tym jest świadomość.

Medycyna chińska – Podsumowanie:

W książce pojawiają się zagadnienia medycyny chińskiej, wyjaśnienia Yin i Yang, pięć żywiołów, 12 meridianów – meridian płuc, jelita grubego, żołądka, śledziony, serca, jelita cienkiego, pęcherza moczowego, nerek, osierdzia, potrójnego ogrzewacza, pęcherzyka żółciowego, wątroby oraz punktów osobliwych (poza meridianami). Zaskakująco trafnie i skrótowo ujęte punkty, dają nam obraz naszych dolegliwości i podpowiedź zmiany obecnego stanu, czyli uzdrowienia. Obecna medycyna chce naprawiać, zamieniać i unowocześniać ciało, nie zaś je uzdrawiać. Ta książka daje możliwość uzdrowienia.

PS. Świadomość własnych ograniczeń ratuje życie częściej niż skalpel. – Gabriel Weston