Medycyna korporacyjna

Medycyna korporacyjna

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Medycyna korporacyjna – dobrze jest sobie uświadomić wreszcie, że współczesna medycyna w dużej mierze to wszechpotężne i ciche ludobójstwo. Człowiek zdrowy bądź wyleczony nie stanowi dla niej wartości, zatem w interesie medycznym leży choroba, a nie uzdrowienie, zabijanie a nie leczenie. Ta gigantyczna machina ma się dobrze.

Medycyna korporacyjna

Medycyna korporacyjna

Mordercy w białych kitlach zabijają /Medycyna korporacyjna/. Poczynając od najmłodszych /dzieci/, po uprzednim przetestowaniu swoich korporacyjnych trucizn, szczepień, skalpela i promieniowań różnej maści na bezbronnych zwierzętach “dla dobra ludzkości”, poprzez młodzież, na dorosłych ludzkich “królikach doświadczalnych” kończąc.

Masowe podtruwanie, degradacja organizmów i późniejsze zaleczanie, bez wyraźnej poprawy, jest w ich rękach doskonałą machiną pieniężną, likwidacją i zniewoleniem narodu w najwyższym stopniu. To, że na wiele chorób sama natura znalazła lekarstwa, wiedzą już nie tylko wtajemniczeni, ale także lekarze, dla których Przysięga Hipokratesa jest wiążąca i którzy coraz częściej występują przed korporacyjny żydowski szereg.

Polski Obywatelski Ruch Oporu sumiennie wspiera doktora Jerzego Ziębę w celu zjednywania Polaków wokół leczenia metodami naturalnymi i dietą, zamiast stosowania korporacyjnych, wyniszczających sztuczek. Wspiera również wszelkie inicjatywy tworzenia ruchu wokół projektu produkcji i wykorzystywania w Polsce oleju z marihuany w medycynie naturalnej.

W świetle proklamacji jaką wydał PORO o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez suwerena – naród polski, występowanie o jakiekolwiek pozwolenia na uprawy konopi i produkcję oleju konopnego, ratującego życie wielu cierpiącym pacjentom, jest bezprzedmiotowe i bezzasadne. To obostrzenia działają na naszą narodową szkodę i w celu uszczuplenia narodu polskiego. Podobne działania jak np. przymus szczepień, obostrzenie sprzedaży ziół w aptekach, wycofanie witaminy C ze szpitali i zakaz stosowania metody sodowo-cytrynowej jako panaceum na raka, powodują wzrost zachorowań na raka i inne choroby oraz coraz więcej zgonów. Jest to zdaniem Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu działanie wyniszczające naród polski i masowe ludobójstwo mające na celu zagarnięcie jego ziem i dóbr przez środowiska korporacyjno-żydowskie.

Medycyna korporacyjna – Podsumowanie:

Niestety jako ofiara tego systemu i korporacyjnych działań, która w wyniku tychże działań straciła bliskich, muszę się z tym zgodzić, a wszelkie działania mające na celu zakazywanie, bądź szkalowanie niezawodnych metod naturalnych są niczym innym jak działaniem wywrotowym, pod dyktando i za pieniądze korporacji, których trzonem są przedstawiciele medyczni gratyfikujący lekarzy za niehumanitarne działania.

PS. Badania w zakresie medycyny uczyniły tak niezwykły postęp, że praktycznie nie mamy już ani jednego zdrowego człowieka. – A. Huxley

__________________
#MedycynaKorporacyjna