Moc wdzięczności

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

Moc wdzięczności. O wdzięczności pisałem już wiele razy, ale sile się na ponowne rozważania, gdyż wdzięczność jest motorem napędowym szczęśliwości, zdrowia, optymizmu i działania. Nasza wewnętrzna wdzięczność po prostu przyciąga to, czego pragniemy. Ta wdzięczność wywodzi się z prawa przyciągania, które mówi, że przyciągamy do naszego życia rzeczy, o których myślimy i na których się skupiamy. Pamiętać należy, że będąc świadomym,  jasno dostrzegamy to co świat nam daje, a będąc za to wdzięcznym, skupiamy się konkretnie na tym, czego pragniemy w swoim życiu. Te pragnienia plus wdzięczność za wszystko co dostajemy, przyciągają więcej tego za co jesteśmy wdzięczni, do naszego życia.

Moc Wdzięczności

Moc wdzięczności

Czasem mówię i piszę do znudzenia, ale robię to dlatego, aby pamiętać. Wdzięczność poprawia nasze relacje i ułatwia nasz byt. Uczymy się jak ważne jest słowo “dziękuję”. Uczymy się tego, aby osiągnąć nawyk, ponieważ jest to świadome i jest w dobrym tonie, czyli szlachetne. Ale ograniczamy swoja wdzięczność niejednokrotnie tylko do słowa i nie przekładamy tego na innych, a po prostu pozostawiamy tę wdzięczność dla rzeczy. A wdzięczność dla i za ludzi, ich wkładu w nasze życie, ich talenty i działania, powinna być objawiana.

Bowiem ta wdzięczność zmniejsza nasze negatywne nastawienie do świata, nasze schematy z dzieciństwa. Trudno bowiem jest negatywnie oceniać sytuację, gdy myślimy o rzeczach, za które jesteśmy wdzięczni. Wdzięczność poprawia umiejętności rozwiązywania problemów, pozbywa nas blokad, otwiera możliwości. Ale musimy jak zawsze włożyć pewien wysiłek, aby to zmienić. Tu rządzi prawo akcji i reakcji. A wdzięczność jest składową tego prawa.

Gdy myślimy o tym, za co jesteśmy wdzięczni, otwieramy nasz umysły na nowe możliwości i połączenia. Zaczynamy dostrzegać inne rozwiązania naszych problemów z perspektywy naprawy i możliwości. Ta wdzięczność pomaga nam się uczyć oraz spojrzeć z nieznanej perspektywy. Jak zatem być wdzięcznym?

  1. Zróbmy listę rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Mogą być duże lub małe. Może to być lista mentalna lub spisana.
  2. Zastanówmy się nad tą listą i pozwólmy sobie na dobre samopoczucie i radość z tych rzeczy czy spraw.
  3. Jeśli jest osoba, której jesteśmy wdzięczni, okażmy tę wdzięczność. Skontaktujmy się i powiedzmy na początek.
  4. O ile to możliwe, odnotujmy to w swoim dzienniku /terminarzu, notatniku/. Tym sposobem nie zapomnimy, a i fakt użycia pisanej płaszczyzny wyrazu wzmacnia naszą wdzięczność.
  5.  Myślmy o wdzięczności jako o właściwej rzeczy do zrobienia.
  6. Dajmy coś od siebie. to bardzo istotne, gdyż rzeczy jak i ludzie zapisują się w sobie, zatem ta wdzięczność nabiera wyrazu trwałego.

Moc wdzięczności – Podsumowanie:

Wdzięczność to postawa, to wybór i chcemy, aby stał się nawykiem. Świadome ćwiczenie wdzięczność za wszystko co nas otacza przyciąga więcej tego za co jesteśmy wdzięczni. W ten sposób budujemy nawyk i jednocześnie go wzmacniamy, by dokonywać właściwych wyborów i postaw. Świadomość każdego właściwego działania potęguje to działanie, gdyż to właśnie jest prawo przyciągania. Nie można czegoś pragnąć, nie wychwalając tego i nie być za to wdzięcznym. Bez tej wdzięczności to co się zdarza, nie zdarzy się ponownie.

PS. Wdzięczność pozwala nam odnaleźć szczęście w sobie. – August Witti

______________
#MocWdziecznosci