Motywacja

Motywacja

w świadomie

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Wzbudzony zostaje zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wewnętrzny stan człowieka. Motywacja wynika z interakcji zarówno świadomych, jak i nieświadomych czynników. Opanowanie motywacji pozwalającej na trwałe i przemyślane działanie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiego poziomu umiejętności, np. w sztuce, medycynie, sporcie, nauce. Procesy motywacyjne ukierunkowują nasze zachowania na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy /celów/. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazywamy przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go.

MotywacjaMotywacja – Obserwacja:

Wzrost motywacji może wynikać ze wzrostu prawdopodobieństwa sukcesu lub porażki w działaniu mającym na celu osiągnięcie wyniku. Motywacja będzie miała maksymalne natężenie, gdy prawdopodobieństwo sukcesu i porażki będzie równe. Poziom motywacji zależy od wysiłku i ryzyka. Początkowy wzrost wysiłku i ryzyka zwiększa motywację jednostki, a przy ich dalszym wzroście osiąga optymalny poziom, następnie opada.

Proces motywacyjny:

  • wzbudzanie energii;
  • ukierunkowywanie wysiłku na cel;
  • selektywność uwagi w stosunku do bodźców;
  • zorganizowanie reakcji;
  • kontynuowanie czynności;
  • pobudzenie emocjonalne.

Motywacja wewnętrzna:

Tendencja do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego treść. Cechą określającą motywację wewnętrzną jest ciekawość, a czynnikami motywującymi są wieloznaczność, niewyraźność, nowość, złożoność, dziwność, niezgodność.

Motywacja zewnętrzna:

Polega na wzbudzeniu potrzeb przez stosowanie kar i nagród oraz manipulowanie ich możliwościami. To tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, do których one prowadzą. Związana jest z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie jest zależna od jednostki.

Motywacja negatywna:

Zwana też ujemną, to mechanizm oparty na różnego rodzaju karach, związany z zachowaniem typu unikanie. Im bliższa jest kara, tym bardziej widoczny jest unik. Powoduje ona u pracownika lęk przed utratą m.in. stanowiska, wysokości dotychczasowej pensji bądź pracy, a tym samym mobilizuje do efektywniejszych działań, głównie w celu uniknięcia kary.

Motywacja pozytywna:

Zwana dodatnią, oparta jest na dodatnich wzmocnieniach. Związana z zachowaniem zapowiedzianej nagrody. Motywacja pozytywna ma umożliwić człowiekowi osiągnięcie lepszego niż dotychczas poziomu zaspokojenia potrzeb.

Bez względu na to jak bardzo się starasz, czasami nie możesz się zmotywować. Jednak tak naprawdę nie musisz być zmotywowany, aby wykonać zadanie, rozpocząć projekt lub osiągnąć swoje cele. Twój umysł jest nieskończenie plastyczny, więc skorzystaj z poniższych sztuczek, aby przekonać się, że w nim jesteś.

  • zachowuj się, jakbyś był zmotywowany;
  • pamiętaj, że motywacja nie jest warunkiem koniecznym do działania. W rzeczywistości możesz rozpocząć dzień od „oszukania” siebie, aby poczuć się zmotywowanym. Zamiast siedzieć cały dzień w piżamie, ubierz się i ruszaj. Następnie zadaj sobie pytanie: „Co bym robił, gdybym czuł się zmotywowany?”
  • niezależnie od tego, czy robisz fryzurę i makijaż, golisz twarz, czy zmywasz naczynia, wykonaj to zadanie i nastaw się na właściwy sposób myślenia;
  • po kilku minutach powinieneś poczuć większą motywację.

Wsparcie o alternatywę:

Kiedy zmagamy się z motywacją, często wymyślamy powody, dla których nie powinniśmy podejmować działań. Wówczas należy argumentować alternatywę, wymyślając powody, dla których faktycznie odniesiesz sukces, ponieważ przypomni ci to, że zbyt pesymistyczny wynik nie jest w 100% dokładny. Jednak nie zachęcaj do toksycznej pozytywności. Jeśli twoje środowisko pracy nie wspiera twoich celów, możesz skorzystać z witryn z ofertami pracy, które oceniają pracodawców na podstawie rozwoju kariery i celu.

Praktykuj samowspółczucie:

Biczowanie się za brak motywacji nie pomaga. Natomiast kochanie siebie zwiększa motywację do podniesienia się po porażce. Kluczowym składnikiem samowspółczucia jest samoakceptacja. To ona zmniejsza stres psychiczny i objawy depresji i lęku. Mów do siebie jak przyjaciel, ponieważ prawdopodobnie będziesz milszy i zmotywowany. Pamiętaj, że zdrowe współczucie dla siebie równoważy akceptację i poprawę. Daj sobie czas.

Motywacja – Podsumowanie:

Najtrudniejszą częścią każdego zadania jest jego rozpoczęcie. Po pokonaniu tej przeszkody w większości przebiega płynnie. Podchodząc do zadania, powiedz sobie, że jeśli chcemy przestać, po 10 minutach zrezygnujemy. Gdy zaczniesz wykonywać zadanie, będzie o wiele łatwiej kontynuować. Nie będziesz chciał się zatrzymać, aby nie zabić motywacji, którą już masz. I pamiętaj, chociaż masz dużo do zrobienia, nie musisz dzisiaj kończyć wszystkiego. I to także jest w porządku.

PS. Najlepszy czas na działanie jest teraz! – August Witti

_________
#Motywacja

Tags: