Najtrudniej poznać samego siebie

Może to pomoże

w oświecenie/prawdziwie/zdrowotnie

David R. Hawkins, prowadząc badania nad poziomem ludzkiej świadomości, stworzył po 20 latach swojej pracy badawczej listę emocji oraz ich wartościującą skalę. Warto się tym emocjom przyjrzeć, a zwłaszcza ich skali, która wyraźnie ukazuje, które emocje nam pomagają w rozwoju, a które wręcz szkodzą. Skala ta pozwala na rozeznanie, które emocje są pomocne, a których należy definitywnie unikać, chcąc zachować wysoką wibrację lub do niej dążąc. Wielu ludzi nie zdaje sobie zupełnie sprawy, że ich emocje budują świadomość, a chcieli by jednak pójść tą drogą.

Może to pomoże.

Może to pomożePunktacja obok świadczy o wartości i pozycji danej emocji. Daje nam to rozeznanie w ocenie i ogólną orientację z czego tak naprawdę powinniśmy zrezygnować. Uczucia są uszeregowane od najgorszych w sensie destrukcyjnym, do najlepszych, oświeconych.

Wstyd /20/ – poziom wstydu jest bliski śmierci, która może zostać wybrana z poziomu wstydu jako świadome samobójstwo, albo rezygnacja z życia. Oznaki: zwieszona głowa, oczy skierowane w dół, chęć bycia niewidocznym. Wstyd jest wyniszczającą emocją dla zdrowia i psychiki. Wywołuje choroby fizyczne.

Wina /30/ – poczucie winy to wyrzuty sumienia, samoobwinianie, masochizm, syndrom ofiary. Nieuświadomione poczucie winy prowadzi do chorób psychosomatycznych, skłonności do wypadków i tendencji samobójczych. Poczucie winy powoduje złość, wściekłość, agresję, a nawet w skrajnych przypadkach chęć zabijania.

Apatia /50/ – charakteryzuje się ubóstwem, rozpaczą i brakiem nadziei. Jest stanem bezradności. Efektem apatii może być również śmierć tzw. bierne samobójstwo.

Smutek /75/ – powoduje nieustający żal, cierpienie i depresję. To płacz, osierocenie, wyrzuty sumienia związane z przeszłością. Smutek gości wszędzie i jest ściśle związany z istnieniem, gdy występuje.

Lęk /100/ – lęk zasilany i potęgowany jest wydarzeniami światowymi, które do sielskich nie należą. Ogranicza rozwój osobowości i prowadzi do zahamowań. Człowiek staje się niezdolny do niczego, a już na pewno do obudzenia i dotarcia na wyższy poziom świadomości.

Żądza /125/ – pożądanie zmusza nas do wysiłku skierowanego na osiągnięcie celów lub nagród. Pożądanie jest uzależnieniem, gdy staje się ważniejsze niż życie. Pożądanie implikuje gromadzenie i chciwość, ale może zapoczątkować drogę do osiągania celów takich jak wyższy poziom świadomości.

Gniew /150/ – frustracja prowadzi do gniewu. Gniew to uraza, ale i pragnienie zemsty. Wywodzi się z zablokowanych potrzeb. Rodzi się wówczas frustracja, która wynika z wyolbrzymienia pragnień. Gniew prowadzi do nienawiści.

Duma /175/ – daje pewność. Jednak duma jest defensywna i podatna na zranienia. Duma wynika bezpośrednio z przerośniętego ego. Niesie ze sobą arogancję, bufonadę i wyparcie blokujące wzrost świadomości.

Wszyscy ludzie poniżej 200 mają skłonność do stawania się ofiarą losu.

Odwaga /200/ – na poziomie odwagi, życie jest ekscytujące i inspirujące, stanowiące wyzwania. Tutaj wzrost świadomości staje się osiągalny. Na tym poziomie dajemy światu tyle samo energii ile bierzemy, czyli można by rzec, że jest to stan zerowy.

Neutralność /250/ – pozwala na elastyczność i nieosądzanie. Daje realną ocenę problemów życia. Neutralność jest bezpieczna. Cechuje się brakiem zainteresowania konfliktami, rywalizacją i poczuciem winy.

Gotowość /310/ – to tzw. brama do wyższych poziomów świadomości. Na tym poziomie wzrost jest szybki. Ludzie są przyjaźni, znają swoje zadanie i cel, żyje się im dostatnio. Tutaj następuje uwolnienie od dumy i możliwość dostrzegania swoich wady i niedoskonałości.

Akceptacja /350/ – pojawia się zrozumienie, że to my sami jesteśmy źródłem i twórcami swego życia.  Na tym poziomie nie jesteśmy zainteresowani stosowania określeń dobra i zła. Pojawia się chęć poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania problemów, samodyscyplina i opanowanie.

Rozum /400/ – pojawia się, gdy znikają emocje. Rozum cechują inteligencja i racjonalizm. To poziom nauki, medycyny i zwiększonej zdolności konceptualizacji i rozumowania. Poziom ludzi wybitnych. Implikuje ogrom informacji. Paradoksalnie, stanowi główna blokadę do wyższych poziomów świadomości.

Miłość /500/ – na tym poziomie jest bezwarunkowa, niezmienna i trwała. To sposób istnienia polegający na przebaczeniu, ochronie i wsparciu. Miłość nie pochodzi z umysłu. Jej siedliskiem jest serce. Skupia się na życiu we wszystkich jego przejawach. To poziom prawdziwego szczęścia.

Zachwyt /540/ – to poziom uzdrawiania oraz duchowości, domena świętych, mistrzów duchowych i uzdrowicieli. Cechuje się świętą cierpliwością i pozytywnym nastawieniem wobec wszystkiego. Ludzie na tym poziomie mają wpływ na innych, kreują zjawiska, sprawiają, że świat staje się cudowny.

Pokój /600/ – to transcendencja, samorealizacja i świadomość Boska. Percepcja jawi się jako dziejąca się w zwolnionym tempie, zawieszona w czasie i przestrzeni. Obserwator i to co obserwowane mają tę samą tożsamość.

Oświecenie /700 – 1 000/ – poziom ponadczasowych wzorców duchowych, połączenie jaźni ze świadomością i boskością. Możliwość oddziaływania na całą ludzkość. To szczyt ludzkiej ewolucji świadomości. Nie ma już identyfikacji z ciałem fizycznym, które traktowane jest jako narzędzie świadomości. To poziom Jedności ze wszystkim, bez dualizmu. To poziom Chrystusowy.

Godna uwagi jest też świadomość zbiorowa, która łączy wszystko i wszystkich. Wystarczy, aby garstka ludzi, tzw. liczba krytyczna, osiągnęła wysoki poziom świadomości, a sam ten fakt spowoduje nagły wzrost świadomości u wszystkich ludzi na świecie.

PS. Cud jest najukochańszym dzieckiem wiary.

_________
#Swiadomosc

najnowsze z oświecenie

Duchowość w nas

Duchowość w nas. Wszystko co w życiu robimy, wiemy, umiemy opiera się
Czym jest motywacja

Czym jest motywacja

Czym jest motywacja? To stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą
Translate »
idź do góry