Najtrudniej poznać samego siebie

Murzyn może odejść

Murzyn może odejść

w polsko/patriotycznie/prawdziwie

Murzyn może odejść. Rzecz wcale nie dotyczy ksenofobii, przysłowiowym murzynem tutaj jest obywatel i jego nieustanne prześladowania w celu wymuszenia posłuszeństwa i zniewolenia. Degradacja społeczeństwa jest już tak posunięta, że sami nie zauważamy jak coraz bardziej jesteśmy zniewoleni, a co gorsza, deformowani i tępieni.

Murzyn może odejść

Murzyn może odejść

Na każdym kroku człowiek zasadniczo powinien dostrzegać zależności i przejaw wszelkich działań systemu, które go degradują. Ale tak nie jest! Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, ograniczono nam do maksimum możliwość świadomego istnienia i myślenia, ogranicza się nieustannie w każdy dostępny sposób wolną wolę, przez co ogranicza się wolność i zniewala wszelkimi sposobami.

Motorem tego wszystkiego jest oczywiście system działający pod dyktando korporacji i przez nie opłacanym, który nieustannie mówi nam co robić nam wolno, a czego nie. Oczywiście coraz mniej nam wolno. Łatwiej byłoby wyliczyć, co obywatelowi wolno, niż wszystkie te ograniczenia.

Społeczeństwu wystarczyłoby zapoznanie z jedną jedyną definicją, zrozumienie jej i zastosowanie. Ale komu się chce :)? Słowo “demokracja”, bo o niej tutaj mowa, pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której to obywatele (naród), społeczeństwo sprawuje rządy bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli /nie koniecznie polityków/.

Bardzo dobrze byłoby odrzucić apatie i uległość i po prostu zrozumieć to podstawowe hasło. Dobrze też zapoznać się chociaż oględnie z Konstytucją /artykuł 4/ i zapamiętać, że po pierwsze “Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a po drugie “Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio“.

Murzyn może odejść – Podsumowanie:

I zamiast pozwalać na narzucanie sobie ograniczeń w postaci bandyckiego zdzierstwa ZUSowskiego, braku opieki zdrowotnej, nieustannego skracania życia przez kolejno wprowadzane ustawy ograniczające ziołolecznictwo, wprowadzanie GMO, zmanipulowaną edukację, nieustannego zastraszania instytucjonalnego i biurokratycznego, zabijanie medyczne chemią i nieskutecznymi drogimi lekami, zatruwanie środowiska i wysprzedawanie majątku narodowego, który de facto należy do nas, wywalić całą tą polityczną hałastrę, która reprezentuje kapitał i w dodatku obcy i zastąpić ich managerami, specjalistami i fachowcami odpowiedzialnymi za wyniki swoich działań. Niech oni zarabiają, dużo zarabiają, ale niech odpowiadają za swoje resorty i niech ich powinnością będzie oszczędność i rozsądek, zamiast wyprzedaż i destrukcja.

PS. Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga.

_______
#Polak

najnowsze z polsko

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość – drzewa mają priorytetową rolę w świecie duchowym, a
Proste prawdy życia

Proste prawdy życia

Proste prawdy życia i ich przedstawienie. Nasza miłość często objawia się niewerbalnie,
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Translate »
idź do góry