Najtrudniej poznać samego siebie

Murzyn może odejść

Murzyn może odejść

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Murzyn może odejść. Rzecz wcale nie dotyczy ksenofobii, przysłowiowym murzynem tutaj jest obywatel i jego nieustanne prześladowania w celu wymuszenia posłuszeństwa i zniewolenia. Degradacja społeczeństwa jest już tak posunięta, że sami nie zauważamy jak coraz bardziej jesteśmy zniewoleni, a co gorsza, deformowani i tępieni.

Murzyn może odejść

Murzyn może odejść

Na każdym kroku człowiek zasadniczo powinien dostrzegać zależności i przejaw wszelkich działań systemu, które go degradują. Ale tak nie jest! Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, ograniczono nam do maksimum możliwość świadomego istnienia i myślenia, ogranicza się nieustannie w każdy dostępny sposób wolną wolę, przez co ogranicza się wolność i zniewala wszelkimi sposobami.

Motorem tego wszystkiego jest oczywiście system działający pod dyktando korporacji i przez nie opłacanym, który nieustannie mówi nam co robić nam wolno, a czego nie. Oczywiście coraz mniej nam wolno. Łatwiej byłoby wyliczyć, co obywatelowi wolno, niż wszystkie te ograniczenia.

Społeczeństwu wystarczyłoby zapoznanie z jedną jedyną definicją, zrozumienie jej i zastosowanie. Ale komu się chce :)? Słowo „demokracja”, bo o niej tutaj mowa, pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której to obywatele (naród), społeczeństwo sprawuje rządy bezpośrednio. Albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli /nie koniecznie polityków/.

Bardzo dobrze byłoby odrzucić apatie i uległość i po prostu zrozumieć to podstawowe hasło. Dobrze też zapoznać się chociaż oględnie z Konstytucją /artykuł 4/ i zapamiętać, że po pierwsze „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a po drugie „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio„.

Murzyn może odejść – Podsumowanie:

I zamiast pozwalać na narzucanie sobie ograniczeń w postaci bandyckiego zdzierstwa ZUSowskiego. Braku opieki zdrowotnej, nieustannego skracania życia przez kolejno wprowadzane ustawy ograniczające ziołolecznictwo. Wprowadzanie GMO, zmanipulowaną edukację, nieustannego zastraszania instytucjonalnego i biurokratycznego, zabijanie medyczne chemią. Nieskutecznymi drogimi lekami, zatruwanie środowiska i wysprzedawanie majątku narodowego, który de facto należy do nas. Wywalić trzeba całą tą polityczną hałastrę, która reprezentuje kapitał i w dodatku obcy. I zastąpić ich managerami, specjalistami i fachowcami odpowiedzialnymi za wyniki swoich działań. Niech oni zarabiają, dużo zarabiają, ale niech odpowiadają za swoje resorty. Niech ich powinnością będzie oszczędność i rozsądek, zamiast wyprzedaż i destrukcja.

PS. Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga.

_______
#Polak

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry