Najtrudniej poznać samego siebie

Naziści nie byli Niemcami

Naziści nie byli Niemcami

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Naziści nie byli Niemcami. Zastanawiające jest dlaczego żydzi, którzy wygnani zewsząd, ze wszystkich krajów, którzy na stulecia znaleźli schronienie w Polsce, tak nienawidzą Polaków i bezpardonowo kłamią w żywe oczy, że za śmierć żydów w czasie wojny odpowiadają Polacy i jacyś tam naziści, jakby Polska nie była wówczas pod okupacją niemiecką.

Naziści nie byli Niemcami

Naziści nie byli Niemcami

To istna nagonka na Polaków, a chodzi już nawet nie tylko o pieniądze, co o cały kraj. Podczas II wojny światowej majątki straciły miliony ludzi, ale jak się okazuje tylko żydom stała się krzywda i „narodowość”, której jak wiadomo nie było do ’58 roku, ma tutaj kluczowe znaczenie. Cała reszta ludzi żyjących w Polsce i nie tylko, którzy na skutek II wojny światowej stracili swoje majątki np. na dawnych kresach Polski, może tylko pomarzyć o rekompensatach.

Polska natomiast wszelkimi środkami jest zmuszana, aby liczyć się z roszczeniami żydowskimi i żydowskich organizacji, bo to nie Skarb Państwa dziedziczy po bezpotomnym żydzie, tyko gmina żydowska. A to niby dlaczego? Sekretarz Światowego Związku Żydów – Israel Singer – powiedział, cytuję: „Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym”.

Toż to najzwyczajniejsza w świecie groźba wymuszenia, nie zaś dochodzenie praw. Na poczet tej groźby wymyślono: Jedwabne, jako rzekomą hańbę narodu polskiego, później „polskie obozy zagłady”, a dzięki paszkwilowym filmom jak Ida, Pokłosie czy Lista Schindlera, świat zakodował, że Polacy są współwinni, bo przecież Holokaust wydarzył się w Polsce.

Zacznijmy wobec tego analizę tego zagadnienia. Lata kłamliwej propagandy i manipulacji historią Polski odnoszą swój skutek. A zdecydowana większość Polaków nie ma pojęcia, że Polska od ponad stu lat jest przedmiotem żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości.

 1. Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy odbył się we wrześniu 1914 roku. Kiedy to organizacja żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, zaproponowała władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”, która miała powstać na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi.
 2. Idea żydowskiego protektoratu z ramienia ZSRR. Jędrzej Giertych pisał przed II WŚ „Rzeczą na stałe odpowiadającą widokom polityki żydowskiej w Polsce są trwałe rządy bezpośrednio żydowskie. (…) Gdyby nastąpiła w Polsce, rewolucja komunistyczna, żydzi automatycznie podnieśliby się do roli warstwy rządzącej”.
 3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską. W latach 39-41 rola żydów w organizowaniu sowieckiej władzy na ziemiach polskich była ogromna. Miało to stanowić wprowadzenie administracji Polakami i utworzenie w Polsce warstwy uprzywilejowanej. Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tamtych latach, zajmowali 75-90% stanowisk administracyjnych oraz dolnych warstw aparatu terroru. Dokonali ogromnej zbrodni na narodzie polskim. Wymordowali wówczas elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzili własnych uzurpatorów.
 4. Desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie trwający od 1968 roku. „Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego” –  stwierdził Murry Butler w British – Israel World Federation w 1937 roku. Po 35 latach, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Był to plan kontrolowanego upadku komunizmu. Dla żydów i masonerii stało się zupełnie jasne, że sowiecki twór powstały z ich udziałem, musi przestać istnieć, ponieważ nie gwarantuje dominacji syjonistów.
 5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską. Czego nie dało osiągnąć się komunistycznym terrorem, osiągane jest pseudo patriotyzmem i walką z tzw. „komunizmem”. Potomkowie nie tak dawnych funkcjonariuszy stalinowskich, często żydowskiego pochodzenia, stali się obecnie w oczach Polaków gorliwymi patriotami i antykomunistami. Bohaterowie i ikony III RP: Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek, Adam Michnik vel. Szechter, Kwaśniewski vel. Stolzman, Marek Borowski /jego wujem jest Jakub Berman/ czy kat Polaków Zygmunt Bauman to tylko nieliczne przykłady „przemienienia”.

  Do elit weszli także: Jan Tomasz Gross, Jan Lityński vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo vel. Chaber, Jerzy Turowicz vel. Turnau czy Jerzy Urban vel. Urbach – stanowiąc główny trzon KOR, później „doradcy” i „eksperci” Solidarności włączyli się w auto-likwidację PRL-u. Plan przejęcia Polski zrealizowany został w 100% i nadal trwa. Zlikwidowany został dorobek materialny Polaków.

  Polska stała się amerykańską kolonią i żerowiskiem obcych firm pod żydowskim nadzorem. Obce firmy przejmują kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami. Likwidowana jest polska suwerenność ekonomiczna i energetyczna, a przyśpieszenie procesu prywatyzacji jest jednym z ostatnich gwoździ do trumny.

  Nieustannie niszczy się świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz manipuluje Polakami, promując antypolską kulturę i sztukę. Chodzi o to, aby włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny.

  Także likwidację gospodarczej samodzielności. Temu wszystkiemu sprzyja polski kosmopolityzm elit. Bo albo kolaborują w celu zlikwidowania suwerenności Polski, albo są tak głupi i zaślepieni, że nic nie widzą. W ślad za tym likwidowane są polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.

PS. Wolność złap w płuca i nie daj się diabłu oszukać. To kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym.

Źródło: http://zmianynaziemi.pl/wideo/przyczyny-powszechnego-antypolonizmu-swiecie-sa-bolesnie-oczywistehttp://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/uwaznie-czytaj-a-przezyjesz-szok-100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske/ – Pobrane dnia: 06.09.2015 roku

__________
#Judepolonia

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry