Najtrudniej poznać samego siebie

Nie dla Unii Europejskiej

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Szwajcaria to państwo federacyjne w Europie Zachodniej, w którym obowiązuje forma demokracji bezpośredniej i które nie należy do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie posiada też Trybunału Konstytucyjnego, a każdy obywatel płci męskiej posiada stały dostęp do broni i należy do korpusu obronnego kraju.

Nie dla Unii Europejskiej!

switz1Szwajcaria, znana nam wszystkim, jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum / tzw. demokracja bezpośrednia/. Szczególnie silna jest tam pozycja parlamentu i władz kantonalnych. Ustrój parlamentarno-komitetowy jest zbudowany na braku rozdziału pomiędzy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. To państwo federalne, podzielone na kantony mające charakter organizmów państwowych. Konstytucja jasno określa podział kompetencji między federacją a kantonami. Zgromadzenie Federalne /parlament/ jest tam najwyższą władzą ustawodawczą. Nie ma tam instytucji sądownictwa konstytucyjnego /brak Trybunału Konstytucyjnego/. Wszelkie konflikty rozstrzygane są przez sam parlament. On też wybiera siedmiu członków wykonawczej Rady Federalnej /rządu/ i Trybunału Federalnego. Szwajcaria jest państwem konserwatywnym, o dużych tradycjach demokratycznych. Wśród państw Europy Szwajcaria ma najwyższy “wskaźnik wolności”, a w rankingu ogólnoświatowym zajmuje czwarte miejsce. To kraj wysoko rozwinięty i jeden z najbogatszych na świecie, jest też finansowym centrum Europy i świata. Wciąż napływający kapitał pozwala na wyspecjalizowany przemysł, rozwój już i tak rozwiniętego rolnictwa i turystyki. Produkt krajowy brutto Szwajcarii to 42 003 USD na 1 mieszkańca. To bardzo bogaty kraj i niezwykle zaradni obywatele.

Mimo nielicznych złóż surowców mineralnych, kraj ten radzi sobie znakomicie. Podstawą energetyki jest tutaj energia odnawialna wytwarzana w elektrowniach wodnych i jądrowych. Coraz prężniej działa wytwarzanie energii wiatrowej i solarnej. Rozwinięty jest głównie przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Użytki rolne zajmują ok. 36% całej powierzchni kraju, chów i hodowla to ponad 80% wartości produkcji rolnej. Lasy zajmują ok. 31% powierzchni kraju i są pod ścisłą ochroną. Szwajcaria dysponuje dwoma rodzajami sił zbrojnych, siły powietrzne i wojska lądowe. Wojska liczą 135 tys. żołnierzy zawodowych oraz 77 tys. rezerwistów i są 27 siłą militarną świata. Każdy obywatel Szwajcarii ma swobodny dostęp do broni i w razie konieczności może stanąć w obronie kraju. Szkoły podstawowe i średnie w Szwajcarii są bezpłatne, bezpłatne są także obiady dla uczniów oraz podręczniki. Płatne natomiast są państwowe szkoły wyższe /ok. 2000 zł za semestr/, natomiast studenci z uboższych rodzin otrzymują stypendia. Dominującą religią w Szwajcarii jest chrześcijaństwo, katolicyzm /38,2%/ i Szwajcarski Kościół Reformowany /26,9%/, inne religie to 1,6% populacji kraju. Zatem mamy tutaj wzorowe państwo z małym rządem i biurokracją, bez Trybunału Konstytucyjnego, nie należące do Unii Europejskiej, ze swobodnym dostępem do broni. Da się? Da! Można? Można! Szkodzi to w czymś? Wręcz przeciwnie! Zatem NIE dla Unii Europejskiej!

PS. Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz, a jak będziesz miał kluczy chmarę, to może zostaniesz Szwajcarem.

___________________
#NieDlaUniiEuropejskiej

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry