Nie oceniaj

Nie oceniaj

w filozoficznie/topowo

Nie oceniaj. Czytam sobie ostatnio co też mówi Siergiej Łazariew, pisarz i badacz, na temat karmy. Łazariew to badacz, który podobno rozpracował istotę karmy, tej karmy, która jest rozumiana w sensie prawa przyczyny i skutku. Tej co głosi, że czyny tworzą przyszłe doświadczenia i przez to każdy jest odpowiedzialny za własne życie, cierpienie i szczęście jakie sprowadza na siebie i innych.

Nie oceniaj

Nie oceniaj

Wiara w Boga, wg Łazariewa, powinna być świadoma i rozsądna, być wiedzą i nauką. Należy rozumieć to w ten sposób, że jeśli pojawiają się przeszkody życiowe, oczyszczana jest dusza, nasza dusza, te złe cechy do których przylgnęliśmy.

Natomiast głównym zadaniem zachowania dobrej karmy jest umiejętność nieosądzania i nieprzylegania do złego. To pozostawania nas w dobrym zdrowiu i szczęściu. Zadaniem człowieka oświeconego jest rozwijanie duchowej jakości, dobroci i przyzwoitości, gdyż trwają one więcej niż jedno życie. Mądrość, która jest podstawą duchowych jakości, żyć może dziesiątki wcieleń.

Los i przeznaczenie, to realny twór informacyjno-energetyczny, który żyje przez ponad 40 wcieleń i można do niego przylgnąć, czyli żyć bez kreacji. Przylgnięcie to określenie pejortatywne, np. przylgnąć do zdolności, oznacza gardzenie niezdolnymi lub zazdrość bardziej zdolnym.

Gdy lgniemy do „ziemskiego” bytu, stajemy się pyszni, a pycha blokowana jest ciężkimi chorobami. Rozwiązaniem jest skromność i nieocenianie. Bardzo groźne jest też osądzanie siebie, towarzyszy temu przygnębienie, niechęć do życia, a to prowadzi wprost do samounicestwienia, poprzez ciężkie choroby.

Nie oceniaj – Obserwacja:

Natomiast poprzednie wcielenia cały czas są obecne przy nas, w naszym postępowaniu. Nie należy ich traktować w żaden specjalny sposób, ani się w nie zagłębiać. Wystarczy skupić się na obecnym życiu, na oczyszczaniu karmy. Obecne życie jego odbiór, odczuwanie, winno być w pełni dla nas wystarczające, bo karma, to los wielu żywotów i co ważniejsze możemy ją kształtować. Los człowieka to jego charakter, a stan wewnętrzny zależy od poprzednich wcieleń.

Aby zmieniać karmę i los, trzeba zmieniać charakter, czyli sposób postrzegania świata. Nie ocenianie to cecha, która jest podstawą dobrej karmy. To że urodziliśmy się w danym kraju, środowisku, rodzinie, nie jest przypadkowe. Nie nam oceniać ten stan, natomiast poprzez zgodność z samym sobą i innymi, poprzez miłość i przyzwoitość, kształtujemy swoją karmę. Także swoje lepsze samopoczucie i przyszły los. Te wartości należy zrozumieć i pojąć.

Życie to wahadłowy system, dzięki któremu żyjemy i nasz los ściśle jest z tym związany. Jeżeli urodziliśmy się w biednym kraju, biednej rodzinie, bez możliwości rozwoju, znaczy to, że nasza poprzednia karma nie była zbyt dobra. Nie znaleźliśmy się tutaj bez przyczyny. A żeby to poprawić musimy żyć zgodnie, ze samym sobą, z innymi, bez oceniania, bez negatywnych cech.

To osobiste ukierunkowanie danego człowieka, jego zachowanie i postrzeganie świata decyduje o wszystkim. Nie inni, nie rodzice, nie kraj, nie czasy. To my sami sprawiliśmy w poprzednich wcieleniach, że jesteśmy tu i teraz. My sami możemy to zmieniać, obecnie i w przyszłości.

Nie oceniaj – Podsumowanie:

Przywiązanie, przylgnięcie do złego, to najgorsza z opcji, bo nasze życie, wcielenie, nie kończy się tu i teraz. I najważniejsze, do zapamiętania, jedną z głównych przyczyn naszych chorób jest osądzanie kogoś, w tym samego siebie. Jest to np. jedna z najważniejszych przyczyn zachorowań na raka.

Dlatego umiejętność przyjęcia wszystkiego, jako pochodzącego od Boga, jako daru – to umiejętność bycia zdrowym. Ocenianie innych, jest krytyką Boga, a to nie może prowadzić do niczego dobrego. Możemy walczyć ze złem, ale nie możemy osądzać zła.

To za pomocą „ziemskiego błota” oczyszczana jest nasza dusza, a „błoci” się ona, gdy przylgnie do ziemskich dóbr. Zatem ważna jest umiejętność wewnętrznego przyjęcia zła /pojęcia go, zrozumienia/, jako danego od Boga. Przy równoczesnej umiejętności zdecydowanego sprzeciwienia się mu na zewnątrz i manifestacji sprzeciwu. To daje w konsekwencji umiejętność bycia zdrowym i szczęśliwym.

PS. W głębi, w trzewiach czuję, że jest to clue programu, istota rzeczy. Zgadzam się z tym!

_______
#Karma