Nierozerwalna mechanika kwantowa

Nierozerwalna mechanika kwantowa

w kwantowo

Nierozerwalna mechanika kwantowa stwierdza, że ​​wszechświat składa się z przestrzeni wypełnionej polami wibracyjnymi, wzajemnie połączonymi, zjednoczonymi i w ciągłej komunikacji. Ta ciągła komunikacja jest istotą, bo odległości i czas nie mają tutaj znaczenia. Wszystko we wszechświecie jest połączone, bez rozdzielenia. Ta istota wiele nam tłumaczy, gdy mamy otwartą głowę i przynajmniej mentalnie rozumiemy co to znaczy. U podstaw mechaniki kwantowej leży prosty eksperyment zwany „eksperymentem z podwójną szczeliną”. Opisuje on naturę i mechanikę świata, w którym żyjemy, świata atomowego.

Ten eksperyment ilustruje w jaki sposób my, poprzez obserwację obiektów, faktycznie wpływamy na te obiekty lub wyniki. Ujawnia proces, w jaki podtrzymujemy świat lub tak zwaną rzeczywistość, która powstrzymuje nas przed połączeniem się z dużo wspanialszą prawdą i wszystkim, czego jesteśmy częścią. Ponieważ wszystko jest wibracją, to wszystko jest formowane przez te wibracje. Zatem nie ma indywidualności, tylko wzajemne powiązania, które ewoluują i rozszerzają się poprzez własną interakcję ze swoją wielką jaźnią.

Nierozerwalna mechanika kwantowaNierozerwalna mechanika kwantowa – Obserwacja:

Postrzegamy atomy na poziomie szkoły podstawowej, jako pojedyncze cząstkach stałe. I chociaż rozumiemy je jako poruszające się i oddziałujące na siebie, nie zdajemy sobie sprawy, że one same są po prostu wibracjami utrzymywanymi w przestrzeni. W tym wszechświecie przestrzeni i wibracji cząstka atomowa lub subatomowa nie ma stałej pozycji. Nie istnieje w jednym miejscu, ale jako fala prawdopodobieństwa, która wskazuje prawdopodobieństwo obecności lub braku cząstki w danej przestrzeni.

Patrzymy na gwiazdy, podobnież jak na atomy i wciąż staramy się zmierzyć to wszystko w trzech wymiarach. A to jest w sprzeczności z tym, co wiemy o naturze wielowymiarowego Wszechświata. A prawda jest taka, że cząsteczki budują materię. Nie są od siebie oddzielone, mimo iż 99,99% przestrzeni /to pustka/ jest wypełniona wibracjami, nie cząstkami – podobnież jak ciała niebieskie w kosmosie. Nawet w zagęszczeniu, nadal jest to wibracja i nadal wiąże się ze wszystkimi innymi wibracjami. To kluczowa informacja, gdyż tak jest też w naszym życiu i duchowości. Nie możemy siebie jak i wszystkiego traktować jako rozdzielone.

Nierozerwalna mechanika kwantowa – Rozważania:

Tak naprawdę wszyscy jesteśmy już zjednoczeni jako jedność i w tej jedności nie możemy nie być połączeni ze wszystkim innym. Taka właśnie jest mechanika wibracji w przestrzeni, w naszym wszechświecie. A my ludzie uparcie ilekroć próbujemy zjednoczyć siebie lub cokolwiek innego, w rzeczywistości wychodzimy z punktu oddzielenia i tylko od niego osiągamy odseparowanie. W naszym rozumieniu świata tworzymy i odtwarzamy wszystko, aby pasowało do obrazu świata materialnego, który podtrzymujemy. Tworzymy własną iluzję  świata składającego się z cząsteczek i wykorzystujemy to do wzmocnienia wyobrażenia o jednostce. A identyfikując się wyłącznie jako istoty fizyczne, odłączyliśmy się od tego, czym naprawdę jesteśmy. Jesteśmy natomiast otwarci na rzeczywistość fizyczną z naszymi oddzielnymi tożsamościami. A nasze spojrzenie wychodzi z tej indywidualności i szuka odrębności.

Mechanika kwantowa to nie tylko teoria, to podstawa każdego aspektu życia i w rzeczywistości jest to bardzo praktyczna nauka. Bez tych praw fizyki kwantowej nie mielibyśmy telefonów komórkowych, GPS, laserów, ekranów LED, skanerów MRI, całej naszej technologii komputerowej i środków komunikacji. W jaki sposób nasza współczesna nauka podzieliła się na oddzielne części, często ignorując siebie nawzajem i prawdy, które przedstawia? Trudno to pojąć. Mechanika kwantowa zaś ma kluczowe znaczenie dla nauki, ponieważ oferuje prawdę o tym, jak cała materia i energia są powiązane. Jak oddziałują na siebie? Okazuje się, że fundament nowoczesnej nauki opartej na dowodach jest wadliwy. Gdy stosuje się podstawowe rozumienie mechaniki kwantowej, ponieważ obserwator zawsze ma wpływ, także na dowody.

Nierozerwalna mechanika kwantowa – Podsumowanie:

W rzeczywistości żyjemy jako zredukowana wersja tego, czym naprawdę jesteśmy. Nie jesteśmy jednostkami jako takimi, ale raczej nierozerwalnie łączymy się ze wszystkimi i wszystkim. Tak jak każda cząsteczka we wszechświecie jest połączona z każdą inną cząsteczką. Jeśli zdecydujemy się zobaczyć i rozpoznać indywidualność, tworzymy i odtwarzamy tę iluzję. Prawda jest taka, że ​​nasz wszechświat jest jedną zjednoczoną wibracją, w której nic nie dzieje się samo z siebie. Zawsze jest akcja i reakcja. Nie ma czegoś takiego jak indywidualizacja, a my nie jesteśmy oddzieleni od niczego, wszystko jest wszystkim, jedno jest wszystkim. Wszechświat to wielka jedność i nie ma w nim miejsca na odseparowanie, alienację, indywidualizm, ani też osobny byt.

PS. Jestem, który jestem. – August Witti