Nowe JA

Nowe JA

w kwantowo/oświecenie

Nowe JA. Przebudzenie świadomości to przejście od obecnego poczucia siebie i poznawania opartego na myśleniu pojęciowym /materialistyczna koncepcja świata, newtonowska/, do nowego sposobu poznawania i bycia /duchowa koncepcja świata/. Jest to przesunięcie punktu ciężkości świadomości w stronę wolności, ale też nauka i praktyka świadomości „otwartego” serca. To przebudzenie jest kluczem do transformacji świadomości, która zaś prowadzi do zdolność do życia w wolności, dobrobycie, zdrowiu i miłości.

Nowe JA

Nowe JA

Zmiana tożsamości

Przebudzenie to zmiana tożsamości i zmiana sposobu poznania. Transformacja ta jest przesunięciem przytomnej świadomości z tła naszej świadomości na pierwszy plan naszego życia. Zazwyczaj skupiamy się na przemykających myślach i emocjach oraz nieustannym szukaniu szczęścia poza sobą. Nie zauważamy swojej świadomości przebudzenia. Przebudzenie to nie zmiana naszej wiary czy czegokolwiek z zewnątrz, to zmiana wewnątrz i tylko ty możesz to uczynić.

Zamiana umysłu

To zamiana umysłu opartego na myślach i emocjach na świadome poznawanie. To dzięki tej świadomości możemy kreować, łączyć i inicjować wszelkie doświadczenia. To nieustanny stan uczucia euforycznego bycia zakochanym, bezinteresownej służby i uśmiechu wobec świata, postawy wobec niego. Ale też stan zapomnienia siebie. Świadomość jest niewidzialna, bezforemna, bezgraniczna i ponadczasowa, ale jest podstawą naszej istoty. Zamiast nieustannej konfrontacji z myślami, wspomnieniami, rolami, by się identyfikować, uczymy się wiedzieć. Wówczas możemy wyłączyć nasze myśli, emocje i doznania. Świadomość zapewnia dobre samopoczucie, wolne, kochające i bezpieczne.

Nowe JA – Podsumowanie:

Świadomość nie jest myśleniem, ani też nie jest związana z myślami. Wówczas to dostrzegamy, że myśli, emocje, uczucia nie są tym, kim jesteśmy. Świadomość jest źródłem umysłu, niosącym pokój i miłość bezwarunkową. „To jest to, co czujesz, aby być otwartym”. To jest jak robienie czegoś w nieustannej intuicji. Wówczas jesteśmy wszystkim, czujemy jedność z całym życiem. Poprzez oderwanie od gadatliwego umysłu i emocji, odkrywamy stan dobrobytu poprzez uspokojenie i zmianę naszych myśli. Świadomości nie musisz się uczyć, można ją dostrzec i bezpośrednio doświadczyć w jednej chwili w sobie lub poza. To nowe JA. Trzeba tylko się odważyć. To zaś przynosi wielką ulgę i spokój.

PS. Myśli fałszywe, myśli zdradliwe, co żeście mi uczyniły? – August Witti

_____
#Mysli