Najtrudniej poznać samego siebie

O jakich badaniach mówimy?

O jakich badaniach mówimy?

w oświecenie/kwantowo/prawdziwie

O jakich badaniach mówimy? Nie dosyć, że naukowcy biorą pod lupę mikro ułamki spraw, zagadnień, społeczeństwa i malutki wycinek czegoś wielkiego, to dodatkowo do głosu dochodzą działania nieetyczne. Badania naukowe są niejednokrotnie sowicie opłacane, sponsorowane i finansowane przez koncerny, rządy, korporacje i osoby prywatne, które chcą na tym skorzystać. Tym samym, chcąc nie chcąc, naukowcy muszą przedstawiać spodziewane wyniki, bynajmniej nie te prawdziwe.

O jakich badaniach mówimy?

O jakich badaniach mówimy?

Cel uświęca środki

Badania naukowe z racji tego, że przeprowadzane są w skali mikro, kierują się przeinaczeniami i kłamstwami. Przekręcanie faktów w wygodny dla siebie sposób i używanie stwierdzeń dalekich od stanu faktycznego, jest jedną z metod sponsorowanych “badań naukowych”. Kłamstwo jest atrybutem, który spece od reklamy stosują dla zwiększenia sprzedaży produktu. Podają wówczas zafałszowane informacje o produkcie, na poparcie tezy, powołując się na pseudo “badania naukowe” i niejednokrotnie ukrywają wyniki badań niezgodne z koncepcją promocji produktu. Często niestety biorą w tym udział także politycy, którzy za finansową pomoc lub wsparcie naginają rzeczywistość tak, aby była ona zgodna z obraną linią.

Dane statystyczne

W życiu mamy do czynienia z małymi kłamstwami, dużymi kłamstwami i statystyką. Statystyka jest bardzo wygodnym narzędziem dezinformacji i zafałszowywania rzeczywistości. Żaden szanujący się naukowiec nie odrzuci całkowicie danych statystycznych. Stąd też tak częste wykorzystywanie tych danych, osiągniętych za pomocą wykonywanych badań, na grupach tzw. przekrojowych, a wybieranych w sposób tendencyjny. Bardzo dużym atutem kłamstwa statystycznego jest upraszczanie danych. Wybrane próbki reprezentatywne, powodują tak duże zniekształcenie, że praktycznie można wyłuskać z nich dowolny dowód i dane.

Przeinaczenie faktów

To najczęściej stosowana technika w polityce i marketingu. Opiera się na ukazywaniu fałszywych zależności między rzeczami, sprawami, przypadkami itp. Bezpardonowa jest wówczas podawana informacja, gdyż taka informacja puszczona w obieg nie wyklucza świadomości przeinaczenia faktów. Nazywamy to matactwem, przeinaczeniem lub po prostu kłamstwem dużego kalibru, a odpowiedzialność i premedytacja w przypadku ustalenia prawdy jest niepodważalna.

O jakich badaniach mówimy? – Podsumowanie:

Badania naukowe już w połowie ubiegłego wieku straciły wszelaki sens. Tym bardziej, że te stricte naukowe badania opierają się w założeniu na archaicznych teoriach, które z dnia na dzień zostają obalane przez np. fizykę kwantową, świadomość rzeczywistości i nowe oświecone dziedziny. Obecnym źródłem pozyskiwania wiedzy nie są już badania, a zwykłą komunikacja pozazmysłowa i to nie tylko między ludźmi, ale też całym otaczającym nas, biologicznym światem.

PS. Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją, tym wyższy jest jej po­ziom nauki – Albert Einstein

_______________
#BadaniaNaukowe

najnowsze z oświecenie

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy

Słownik świadomościowy. Posługujemy się coraz to innymi nowymi zwrotami słownymi, nawet gdy
Prawa boskie

Prawa boskie

Prawa boskie, to prawa rządzące naszym wszechświatem. To podstawa duchowości. Bez tych
10 krótkich pytań

10 krótkich pytań

10 krótkich pytań – Zadam ci kilka krótkich pytań. OK? Otóż, aby
Translate »
idź do góry