Najtrudniej poznać samego siebie

O jakich badaniach mówimy

O jakich badaniach mówimy?

w oświecenie/kwantowo/prawdziwie

Nie dosyć, że naukowcy biorą pod lupę mikro ułamki spraw, zagadnień, społeczeństwa i malutki wycinek czegoś wielkiego, to dodatkowo do głosu dochodzą działania nieetyczne. Badania naukowe są niejednokrotnie sowicie opłacane, sponsorowane i finansowane przez koncerny, rządy, korporacje i osoby prywatne, które chcą na tym skorzystać. Tym samym, chcąc nie chcąc, naukowcy muszą przedstawiać spodziewane wyniki, bynajmniej nie te prawdziwe. Zatem …

o jakich badaniach mówimy?

O jakich badaniach mówimyCel uświęca środki

Badania naukowe z racji tego, że przeprowadzane są w skali mikro, kierują się przeinaczeniami i kłamstwami. Przekręcanie faktów w wygodny dla siebie sposób i używanie stwierdzeń dalekich od stanu faktycznego, jest jedną z metod sponsorowanych “badań naukowych”. Kłamstwo jest atrybutem, który spece od reklamy stosują dla zwiększenia sprzedaży produktu. Podają wówczas zafałszowane informacje o produkcie, na poparcie tezy, powołując się na pseudo “badania naukowe” i niejednokrotnie ukrywają wyniki badań niezgodne z koncepcją promocji produktu. Często niestety biorą w tym udział także politycy, którzy za finansową pomoc lub wsparcie naginają rzeczywistość tak, aby była ona zgodna z obraną linią.

Dane statystyczne

W życiu mamy do czynienia z małymi kłamstwami, dużymi kłamstwami i statystyką. Statystyka jest bardzo wygodnym narzędziem dezinformacji i zafałszowywania rzeczywistości. Żaden szanujący się naukowiec nie odrzuci całkowicie danych statystycznych. Stąd też tak częste wykorzystywanie tych danych, osiągniętych za pomocą wykonywanych badań, na grupach tzw. przekrojowych, a wybieranych w sposób tendencyjny. Bardzo dużym atutem kłamstwa statystycznego jest upraszczanie danych. Wybrane próbki reprezentatywne, powodują tak duże zniekształcenie, że praktycznie można wyłuskać z nich dowolny dowód i dane.

Przeinaczenie faktów

To najczęściej stosowana technika w polityce i marketingu. Opiera się na ukazywaniu fałszywych zależności między rzeczami, sprawami, przypadkami itp. Bezpardonowa jest wówczas podawana informacja, gdyż taka informacja puszczona w obieg nie wyklucza świadomości przeinaczenia faktów. Nazywamy to matactwem, przeinaczeniem lub po prostu kłamstwem dużego kalibru, a odpowiedzialność i premedytacja w przypadku ustalenia prawdy jest niepodważalna.

Badania naukowe już w połowie ubiegłego wieku straciły wszelaki sens. Tym bardziej, że te stricte naukowe badania opierają się w założeniu na archaicznych teoriach, które z dnia na dzień zostają obalane przez np. fizykę kwantową, świadomość rzeczywistości i nowe oświecone dziedziny. Obecnym źródłem pozyskiwania wiedzy nie są już badania, a zwykłą komunikacja pozazmysłowa i to nie tylko między ludźmi, ale też całym otaczającym nas, biologicznym światem.

PS. Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją, tym wyższy jest jej po­ziom nauki – Albert Einstein

_______________
#BadaniaNaukowe

najnowsze z oświecenie

Duchowość w nas

Duchowość w nas. Wszystko co w życiu robimy, wiemy, umiemy opiera się
Czym jest motywacja

Czym jest motywacja

Czym jest motywacja? To stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą
Translate »
idź do góry