o odporności organizmu

Słowo o odporności organizmu

w prawdziwie/świadomie/zdrowotnie

O odporności organizmu – istnieje tylko jeden rodzaj odporności ludzkiej i jest to naturalna odporność organizmu, która jest osiągana poprzez walkę układu odpornościowego z chorobami zakaźnymi. Nie ma czegoś takiego jak szczepionka, która definitywnie zabezpiecza ciało. Szczepienia są jedynie sztucznym wyzwoleniem tymczasowej reakcji na patogeny wywołane przez człowieka. Szczepionki są szkodliwe, niebezpieczne i prowadzą do narodzin pokoleń ludzi bez naturalnej ochrony przed chorobami lub wręcz uszkadzają organizm ludzki.

o odporności organizmu

O odporności organizmu – Obserwacja:

Żadna szczepionka nie zapewnia długotrwałej odporności organizmu, co najwyżej chwilową poprawę zdrowia. Antygen jest wstrzykiwany do organizmu w celu wywołania reakcji. Układ odpornościowy reaguje przeciwciałami. Przeciwciała jednak nie nadają nam odporności, ponieważ ludzie wciąż chorują na choroby, na które są zaszczepieni. Szczepionka pomija odpowiedź immunologiczną i aktywuje zabójcze komórki w naszym ciele. Te zaś mogą wywołać nadprodukcję cytokin w odpowiedzi na toksyczne adiuwanty szczepionkowe. Mogą uszkodzić i dosyć często uszkadzają tkanki i narządy, a bywa że zatrzymują serce i blokują drogi oddechowe.

Samo określenie “szczepionka” jest błędne, ponieważ odporność i szczepienia to dwa różne tematy. Szczepienia przyczyniają się do obniżenia odporności i rozprzestrzenienia się chorób autoimmunologicznych. To aluminium zawarte w szczepionkach niesie ryzyko autoimmunizacji, długotrwałego zapalenia mózgu, powikłań neurologicznych i zdrowotnych. Wiele z nich zawiera glin i rtęci. Zmieszanie tych dwóch unikalnych metali powoduje ekstremalną synergiczną toksyczność. Wszystkie dowody epidemiologiczne wskazują, że wskaźnik zachorowań wzrasta po szczepieniach, w populacji szczepionej. Zatem o co tutaj chodzi?

O odporności organizmu – Rozważania:

Najważniejszą siłą napędową koncernów farmaceutycznych są gigantyczne pieniądze. A koncerny farmaceutyczne są wyjątkowo nieetycznym kartelem narkotykowym. Stanowią dla siebie prawo ze względu na ich zdolność do legalnej dystrybucji toksycznych szczepionek i leków. Mają wpływ na zmiany statystyk naukowych, promowania kłamliwej edukacji i dezinformacji naukowej oraz propagandowych kłamstw w środkach masowego przekazu. Lekarze promujący i przepisujący dane leki otrzymują nagrody i bonusy za ich sprzedaż, co dzisiaj już nie jest żadną tajemnicą. Wszystkie oficjalne medyczne strony internetowe zawierające informacje na temat szczepionek są finansowane przez koncerny farmaceutyczne.

Szczepionki zawierają /nie wiedzieć po co/ następujące składniki:

 • Aceton
 • Wodorotlenek glinu
 • Fosforan glinu
 • Siarczan glinu
 • Amfoterycyna B
 • Tkanki zwierzęce: krew świni, krew konia, mózg królika
 • Nerka psa, nerka małpy
 • Zarodek pisklęcia, jajo kurze, jajo kaczki
 • Surowica cielęca lub bydlęca
 • Betapropiolakton
 • Płodowa surowica bydlęca
 • Formaldehyd
 • Formalina
 • Żelatyna
 • Glicerol
 • Ludzkie komórki diploidalne /poronna płodowa tkanka ludzka/
 • Zhydrolizowana żelatyna
 • Glutaminian monosodowy (MSG)
 • Neomycyna /antybiotyk/
 • Siarczan neomycyny
 • Czerwony wskaźnik fenolowy
 • Fenoksyetanol /przeciw zamarzaniu/
 • Difosforan potasu
 • Monofosforan potasu
 • Polimyksyna B
 • Polisorbat 20
 • Polisorbat 80
 • Hydrolizat kazeiny trzustki /świni/
 • Białka MRC5
 • Sorbitol
 • Sacharoza
 • Streptomycyna /antybiotyk/
 • Tiomersal /rtęć/
 • Tri (n) fosforan butylu /neurotoksyna/
 • Komórki VERO, ciągła linia komórek nerki małpy
 • Umyte owcze czerwone krwinki

O odporności organizmu – Podsumowanie:

Czy twoim zdaniem te wszystkie składniki mają pozytywny wpływ na organizm ludzki? Czy nie masz obiekcji szczepiąc się lub szczepiąc swoje dziecko? Warto się zastanowić i ponownie przemyśleć, tym bardziej, że udowodniono iż te składniki mogą powodować: drgawki, ADHD, autyzm, alergie, otyłość, zespół nagłej śmierci niemowląt, zapalenie mózgu, anafilaksję, egzemę, cukrzycę, a nawet zatrzymanie akcji serca i zgon.

Temat jest gorący, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie lobbing farmaceutyczny ma się wyśmienicie. Wszystkie regulacje zaś są poparte wysokimi łapówkami i bonusami otrzymywanymi przez polityków. Odbywa się to, bez żadnej kontroli i odpowiedzialności, a Polska staje się farmaceutycznym eldorado.

PS. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. – Jan Kochanowski