Odblokuj swą moc świadomości

Odblokuj swą moc świadomości

w świadomie/kwantowo/prawdziwie

Odblokuj swą moc świadomości. Ludzka zdolność analizy i racjonalizowania, zapamiętywania i kwestionowania, formułowania pomysłów i podejmowania precyzyjnych działań, skupienia, konsekwencji działań. To wszystko jest o wiele bardziej ciekawe i odmienne, niż nam się wydaje. Po to nam właśnie definicja świadomości, by stać się bardziej świadomym. Bardziej świadomym skomplikowania naszego umysłu. I bardziej świadomym świadomości i jej wpływu na wszystko, co w nas i wokół.

Odblokuj swą moc świadomościMoc świadomości – Obserwacja:

Świadomość można zdefiniować jako świadomość swojej fizycznej i psychicznej jaźni. Być świadomym naszych myśli, uczuć i działań – to świadomość w działaniu. Jeśli pójdziemy krok dalej, świadomość to zdolność bycia świadomym i uświadomienia sobie swoich działań i myśli. Nasza świadomości składa się z wolnej woli i jaźni.

Wolna wola pozwala nam przeanalizować sytuację, wyobrazić sobie to, co się dzieje i podjąć decyzję w kierunku określonego działania. Zaś świadomość to nie oddawanie przewodnictwa ego /podświadomości/. Mamy więc:

  1. Podświadomość – gdzie bezmyślne działania są podejmowane w wyniku zakorzenionej pamięci komórkowej i mięśniowej. Jest to zlepek wybranej i przyjętej jako swojej wiedzy, zachowań, schematów, zatem niewiele w tym nas. Podświadomość jest również siedzibą intuicji i stłumionego pożądania. W niej to nieustannie są nieświadomie przetwarzane wszystkie otaczające nas bodźce.
  2. Świadomość umysłu /rozum/ – to racjonalny i logiczny proces myślowy, gdzie decyzje są podejmowane na podstawie analizy, a nieustanne klasyfikacje i kwantyfikacja świata, tworzy nieustanny stan porównania i oceny. Przy czym świadomość w ujęciu psychologicznym to ludzki rozum.
  3. Nadświadomość /Świadomość w ujęciu przebudzenia/, to stan umysłu osiągalny tylko wtedy, gdy chcemy, jesteśmy chłonni i zdecydowani. Nieodzowne jest tutaj pozytywne nastawienie, gotowość do zmierzenia się ze swoimi lękami i bólem oraz pragnienie przyjęcia miłość.

W miarę jak rozwijamy własną samoświadomości przechodzimy niejako przez kolejne etapy. Stan przebudzenia świadomości, głęboki sen, sen, świadomość transcendentalna, kosmiczna świadomość, świadomość Boga, świadomość jedności. Ten rozwój świadomości służy tylko rozwijającemu, owszem świat wokół niego się odbudowuje i również wzrasta, ale to nie oznacza, że rzeczywistość się zmienia.

Moc świadomości – Podsumowanie:

Świadomość to wiedza o tym, kim jesteśmy w istocie. Wiedząc kim jesteśmy, tworzymy to, czego chcemy. Świadomość duchowa to zrozumienie, że mamy w sobie Ducha – którego nazywam Sercem, wyższym Ja. Kiedy świadomie zwracamy się do Serca i uzyskujemy do niego dostęp, możemy, ze zrozumieniem, wpływać na przemiany jakich w tym życiu chcemy doświadczyć. Możemy też świadomie posługiwać się wolną wolą, aby uzyskać rezultat najbliższy sobie.

PS. Wszystko w przyrodzie wzrasta, to i my musimy. – August Witti