Najtrudniej poznać samego siebie

Państwo Lachów

Państwo Lachów

w polsko/prawdziwie/tradycyjnie

Państwo Lachów. Przyjrzyjmy się genealogii słowa Lachy. Warto sobie uświadomić pewne sprawy. Lachy to my Polacy, rdzenni, starożytni, oświeceni, prawi, jogini, mocą obdarzeni. Wszystko to zostało wielkim staraniem zamazane, ukryte, byle by nie odżyło, byle nie powróciło. „Strachy na Lachy” mówiono. Tutaj właśnie na tych ziemiach wieki całe trwało potężne państwo.

Państwo Lachów

Państwo Lachów

Słowo Lah/Leh, dzisiaj pisane jako Lech i jest tożsamościowo równe z niegdysiejszą Polską. Lachia /z greckiego/ to kraj Panów. W wielu językach nazwa ta pozostała i w wielu ma dobre konotacje. Po ukraińsku nadal jesteśmy Lachami, Litwini nadal zowią nas Lenkiją (Lęchija) – Polak to Lenkas. Węgrzy nazywają nas Lengyel od Lech i Angyel /Pan i Anioł/, a Polskę Lengyelorszag /Państwo Panów Aniołów/. Chrześcijaństwo usilnie starało się zmienić nasz język, tradycje, siłę. Nawet nazwę, aby wymazać nasz niegdysiejszy status i naszą kulturę.

Wraz z chrześcijaństwem zmieniono naszą tożsamość, naszą nazwę, nasze rodzime wierzenia i kulturę. Lechia ma dość dobrze udokumentowaną historię przez średniowiecznych kronikarzy. Antyczne mapy zaś wszystkie pokazują Europe podzieloną między dwa mocarstwa. Cesarstwo Rzymskie i Imperium Lechitów wraz z plemionami: Wandali, Wenetów, Gotów, Polan, Alanów, Sarmatów i Scytów.

Po turecku Polska to Lehistan, po persku i arabsku to Lahestan. Świadczy to o istnieniu silnej państwowości, uznaniu i szacunku jakim nas darzono. Lehistan lub Lahestan to nazwa jak Kirgistan, Pakistan, Uzbekistan, Afganistan, Kazachstan, Turkmenistan itp., składające się z dwóch części naród i państwo. Wiele państw, pamiętawszy historię, nigdy nie uznało naszego niebytu /rozbiorów/ i okupacji. Turcja nie uznała rozbiorów Rzeczpospolitej. A do 1918 roku, podczas spotkań międzynarodowych na jej terenie, pozostawiała puste miejsce dla Lehistanu. Głosząc „Poseł z Lehistanu jeszcze nie przybył, ale zjazd należy już zacząć”.

PS. Strachy na Lachy oznacza, że nie ma czego się bać. – August Witti

_______
#Lachy

najnowsze z polsko

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość

Drzewa a duchowość. Mają priorytetową rolę w świecie duchowym, a i samo
Translate »
idź do góry