Po co podnosimy własną świadomość

Po co podnosimy własną świadomość

w oświecenie/prawdziwie/świadomie

Po co podnosimy własną świadomość? Aby zdobyć szczyt własnych możliwości, zaczynamy od podstaw. W każdym indywidualnym rozwoju podniesienie świadomości jest punktem wyjścia. Jest też podstawą naszej filozofii życia, gdyż podnosimy swoje wartości. To te wartości definiują, kim jesteśmy w istocie.

Po co podnosimy własną świadomość

Po co podnosimy własną świadomość:

Nasze wartości określają, dlaczego robimy to, co robimy. Mają też kluczowe znaczenie dla tego, kim jesteśmy jako ludzie. Bywa, że jest to zadanie trudne, zwłaszcza że nasze wartości są definiowane w bardzo młodym wieku. Wpływ na nie mają nasza rodzina, społeczność, wiara lub nasze doświadczenia szkolne i pozaszkolne. I podobnież jak każdy ma swój indywidualny świat, także każdy z nas ma swój własny, niepowtarzalny zestaw wartości. To one kształtują naszą osobowość.

Czym jest ta osobowość?

To sposób, w jaki robimy to, co robimy. To zestaw naszych preferencji wykonywania codziennych czynności. Nasza osobowość nie dotyczy zdolności, ani nie jest związana z konkretnym stanowiskiem. Zapożyczając i ucząc się nowych zachowań, badamy własne cech osobowości.

Emocje są tym, co fizjologicznie zachodzi w naszych ciałach. Gdy na przykład pocą się nam dłonie, serce zaczyna szybciej bić, ściska nas w żołądku, my wiemy, że w nas pojawił się strach. Gdy jesteśmy nieświadomi naszych emocji, nie zauważamy, co dzieje się wewnątrz nas. Jest to dosyć istotne, bo emocje kształtują nasze zachowanie. Będąc bardziej świadomym tego, co dzieje się wokół nas i wewnątrz nas, mamy większą szansę na przekształcenie emocji. Bez świadomości emocje przejmują przewodnictwo. Jednak one prowadzą nas na ślepo, nieświadomie.

Po co podnosimy własną świadomość – Podsumowanie:

Wyższy stan świadomości pomaga nam rozpoznać co istnieje, a co jest fałszem. Ujawniają również nasze „domyślne ustawienia” typu zachowanie, reakcje w danych sytuacjach lub sposób wykonywania tego co robimy. Odkrywanie własnych wartości, osobowości i emocji jest trudną pracą i pracą na całe życie. Gdyż nieubłaganie ulegamy emocjonalnym, wpływom otoczenia, a istotnym jest zachowanie własnej postawy, wynikające właśnie ze świadomości. Dlatego uczymy się opanowywać, poznawać i kształtować nowe własne doświadczenia, które zmieniają naszą dosyć często niewłaściwą postawę.

PS. Rozwinięta świadomość pozwala nam nie ulegać wpływom, odrywa nas od schematów i pozwala podążać w kierunku szczęścia, miłości, dobrostanu i zdrowia. Taka jest siła świadomość, taka jest jej moc. – August Witti