Pobyt w więzieniu uszlachetnia

w polsko/prawdziwie/topowo

To bardzo ciekawe! Otóż Ministerstwo Sprawiedliwości chce skierować ponad połowę skazanych, osadzonych w zakładach penitencjarnych i pozbawionych wolności, do przymusowej pracy. Taka praktyka jest stosowana w wielu krajach, ale nie w naszym. Tutaj do tej pory osadzenie to były wakacje w gronie przyjaciół, bądź ludzi o tych samych zainteresowaniach. Po zmianach będzie można rzec, parafrazując przysłowie “praca uszlachetnia”, że …

pobyt w więzieniu uszlachetnia, albo czyni wolnym :D.

wiezienie1Oczywiście jest to melodia przyszłości, ale skończą się przyjemności, a zacznie solidna praca. Nie będzie telewizorów, DVD i “widzeń intymnych”, będzie natomiast praca na rzecz społeczeństwa, ciężka i fizyczna. Osadzeni nie będą już nabuzowani i zrelaksowani, jak do tej pory. Nie będą spędzać swego czasu przed telewizorem, na miłosnych intymnych igraszkach i w siłowni. Mięśnie będą ćwiczyć w terenie. Być może i praca przyczyni się też do uspokojenia nastrojów i poskromienia hormonów, zwłaszcza testosteronu, ponadto może dać możliwość odnalezienia się w życiu i zrozumienia jego zasad.

Nowe plany Ministerstwa Sprawiedliwości zakładają stworzenie więziennej siły roboczej, z której mogłyby korzystać samorządy miejskie. Więźniowie byliby kierowani do prac m.in. przy budowie dróg, chodników i remontach, pomagaliby też osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Brzmi to interesująco i sprawiedliwie. W końcu każdy z nas musi pracować na własne utrzymanie i godziwe życie. Nie ma powodów by z tego obowiązku zostali zwolnieni więźniowie. Pobyt w więzieniu nie ma być przyjemnością, tylko karą, a osadzenie nie wakacjami i urlopem, tylko ciężką solidną pracą na rzecz społeczeństwa, odpokutowanie i odpracowanie przewin, przy jednoczesnej resocjalizacji. Projekt nadchodzących zmian ma być gotowy na początku przyszłego roku i po nowym roku wprowadzony. Czekamy zatem z niecierpliwością.

Uczciwy to taki człowiek, którego na razie z braku dowodów przestępstwa nie można zamknąć w więzieniu.

PS. Raz, dwa, trzy, siedzisz ty.

_________
#Wiezienie