Pokorne życzenia

Pokorne życzenia

w świadomie/prawdziwie/zdrowotnie

Pokorne życzenia – całe nasze życie składa się z naszych życzeń. Chcielibyśmy aby nasz świat był taki jak my go widzimy i zgodny z nami i tym co znamy. I nic w tym dziwnego. Człowiek nieświadomy chce aby świat był po jego myśli i zgodny z jego życzeniami. A jeśli coś nie wychodzi, to się martwi, cierpi i rozpacza. Natomiast człowiek świadomy nie zmienia świata, on w niego wrasta i płynie z życiem, wszystkie niepowodzenia przekuwając w sukces, bądź lekcję. Jak? Ano rozwagą, konsekwencją, świadomym działaniem, rozwiązywaniem problemów i neutralnością wobec świata.

Pokorne życzeniaPokorne życzenia

Człowiek świadomy jest szczęśliwy, gdyż nie traktuje zewnętrznego świata zbyt poważnie. Dostrzegłszy już istotę Matriksa, czyli kłamstwo, przeciwdziała mu prawdą. To robi człowiek świadomy. On wie, że posługiwanie się prawdą, miłością, wybaczeniem i zrozumieniem, prowadzi wprost do szczęścia i radości życia. Wprost do spokoju i pokoju.

Świat zewnętrzny jest zlepkiem kłamstw, bardziej lub mniej nieprawdziwych. Żyjemy w poczuciu oczekiwań i praw, sami ich nie stosując. Zatem te prawa są zbędne, Oczekujemy zgodności z naszym widzeniem świata. Ale jak? Skoro każdy z ludzi ten świat odczytuje inaczej. Nasze ludzkie widzenie jest uzupełnieniem jedno drugiego. Nie całością, lecz częścią składową.

Dlatego tak ważne jest wysłuchanie innych i zrozumienie. Aby dostrzec inną stronę zjawiska. Aby znaleźć rozwiązania. I tu wkracza auto świadomość. To ona stale podnoszona, weryfikowana, sprawdzana na dziesiąta stronę, pozwala nam w oparciu o wiarę w siebie i zaufanie do siebie, rozwiązywać nasze problemy. Pozwala poszukiwać i ze względu na brak bądź obniżenie strachu, pozwala przekraczać swoje wszystkie granice. Po co przekraczamy własne granice. Bo tam są rozwiązania dla nas, tam są odpowiedzi. Za tym strachem. Za tym mirażem niemożności.

Człowiek świadomy rozwija swój intelekt i sprawność w kwestiach swoich pasji i zainteresowań. Świadomy nie walczy ze światem, on rozwiązuje problemy. Człowiek świadomy żyje zgodnie z miłością i prawami boskimi, bo to daje mu korzyści w postaci szczęścia. Nie oszukuje się już, nie okłamuje. Po prostu rozwiązuje problem i idzie dalej. Świadomy nie używa agresji, krzyku, awantur i sprzeczek, bo to psuje jego osobiste życie. Działa szkodliwie na tego kto używa tych niskich wibracji. Bo karma wraca i nie zawsze dotyka nas bezpośrednio, lecz to co kochamy.

Pokorne życzenia – Podsumowanie:

Świadomy wie gdzie poszukiwać rozwiązań i nie boi się pytać. Świadomy pyta u źródła, albo poszukuje wiarygodnych informacji i zawsze je weryfikuje. Nie idzie na kompromis z kłamliwym systemem, nie ignoruje niegodziwości, nie pozostaje bierny względem ważkich spraw. A względem nieważnych zachowuje neutralność. Człowiek świadomy, powstrzymuje się od słów, negatywnych myśli, działa z rozwagą, planem i celem, jest konsekwentny i solidny w tym co robi. Chce i pragnie być mistrzem w tym co robi. Bo jest świadomy siebie i własnej wartości.

Świadomy kocha siebie szczerze. Rozwija te wszystkie cechy i zalety bo trzeba je rozwijać, właśnie solidnością, właśnie konsekwencją, świadomością celu, bywa że pomaga sobie technikami kwantowymi, zasięga porady mistrzów, wzrasta i staje się przez to szczęśliwy.

PS. Świadomość nieustannie wrasta. – August Witti

__________
#Swiadomosc