Polacy to naród wiecznie gnębiony

Polacy to naród wiecznie gnębiony

w patriotycznie/polsko

Polacy to naród wiecznie gnębiony. Badania historyczne niezbicie dowodzą, że jedna z najstarszych kultur na świecie powstała na naszym terytorium. Jako jedni z pierwszych na wschodzie Europy przyjęliśmy religię chrześcijańską, głównie ze względów politycznych. Jako pierwsi w Europie, a drudzy na świecie stworzyliśmy własną konstytucję. Nasz kraj ze wszech miar piękny i bogaty, skrywa nadal niezliczone bogactwa naturalne. Zamiast być mądrym i dumnym narodem.

Polacy to naród wiecznie gnębiony

Polacy to naród wiecznie gnębiony

Współcześnie o polskiej biedzie, bezprawiu panującym w kraju i prześladowaniach rodaków. Prowadzących do biedy, bezwolności, bezdomności i niestety wprost do niewolnictwa, donoszą światowe media.

Niemiecki portal gospodarczy Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten.de pisze wprost. Polska w Unii Europejskiej zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji występowania współczesnego niewolnictwa, wyprzedzając Węgry czy Rumunię. Co oznacza synonim „współczesnego niewolnictwa”?

Otóż jako takie uznaje się zatrudnianie ludzi z zarobkami niepokrywającymi podstawowych potrzeb. Przymusową pracę, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne w celach zarobkowych oraz przymusowe małżeństwa. Panująca w Polsce bieda popycha ludzi do bezdomności, emigracji i niewolniczej pracy.

Bezsprzecznie stwierdzono, że im większa korupcja w kraju, tym łatwiej rozwija się niewolnictwo. Sprzyja temu również źle funkcjonujące sądownictwo, które nie broni obywatela, a także ograniczony dostęp do służby zdrowia i wykształcenia. Wszystko to spowodowane jest wyprzedażą majątku narodowego i pozbawieniem obywateli ich niezbywalnych praw.

Przeciwdziałać takiemu obrotowi sprawy można w jeden jedyny sposób. Jest to rozwój państwowości pod właściwymi rządami. Ochrona rodzimego biznesu, zmiany prawne i konstytucyjne na korzyść obywateli, minimalizacja prześladowań służb i urzędów.

To wszystko z kolei prowadzi do rozwoju państwa i państwowości, zwiększenia zamożności obywateli i maksymalnego ograniczenia współczesnego niewolnictwa. W tym procesie winni wziąć udział wszyscy obywatele posiadający choć odrobinę siły walki, świadomości i umiejętności wprowadzania zmian. Pierwszym czynnikiem są protesty przeciw uciskowi i bezprawiu, zbiorowe spowodowanie wprowadzenia zmian.

Świadomość swoich praw i obowiązków, zrozumienie mocy wspólnego działania i współpracy może podnieść poziom morale oraz wprowadzić zmiany w czyn. Zbytnia spolegliwość i obojętność w żaden sposób nie służy temu celowi. Zaś ucieczka z kraju powoduje osłabienie własnej wartości i możliwości współdziałania.

Polacy to naród wiecznie gnębiony – Podsumowanie:

Polacy do takiej słabej postawy obywatelskiej byli przygotowywani przez wieki. Poprzez rozbiory, okupację niemiecką, rosyjską, a także antypolskie rządy. Czas najwyższy poznać przyczyny i prawdę i stanąć do walki o swoje, o swój kraj i swój naród. A jest czego bronić!

Czapka ci z głowy nie spadnie, jeśli pozdrowisz sąsiada. W razie potrzeby poprosisz o pomoc lub sam tę pomoc zaoferujesz. Pamiętaj zawsze i wszędzie, to jeden naród, jedna siła, a w grupie raźniej dochodzić swoich praw. Daj mądremu myśleć, a sam złap za szpadel, honoru nie ubędzie.

PS. Jeszcze dużo takich Polaków zostało, co są piękni. Kupą mości panowie, kupą!

_______
#Polacy